Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

14.03.2018

1. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3329/2005, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υγείας, για  διορισμό ως Διοικήτριες της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, κυρίας Όλγας  Ιορδανίδου και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, κυρίας Ελένης Μαυρομμάτη.                                  
 
2. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Πρόεδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου (150)
Η Υποεπιτροπή για τη μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
 
3. Ώρα 13.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στο χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997 - 2014 θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρος.
 
4. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).        
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Απόστολος Καραναστάσης και Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής.