Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

13.06.2018

Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τα Δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα – Προκλήσεις.
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα ενημερώσουν η κυρία Ελισάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου και ο κ.Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, μέλος και αναπληρωματικό μέλος, αντίστοιχα, του Δ.Σ. του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), ο κ.Ξενοφών Κοντιάδης, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και η κυρία Κλειώ Παπαπαντολέων, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.