Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

08.11.2018

 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» - Ενημέρωση από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου.
Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου οι κ.κ.: Ιωάννης Ν. Πολύζος, Πρόεδρος Δ.Σ. και ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνος Ν-Α. Σερράος, Γραμματέας Δ.Σ. και Καθηγητής τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Παρασκευή Γλένη, Γενική Διευθύντρια και Στυλιανός Γ. Βανδώρος, μέλος Δ.Σ. και μέλος του Εθελοντικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Φίλοι του Πάρκου». 
 
2. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Επανασυγκρότηση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων.
β) Συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
γ) Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.