Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019

Εκπροσώπηση της Βουλής σε διεθνείς διακοινοβουλευτικές συναντήσεις

• Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης θα συμμετάσχει στην 1η Τριμερή Συνάντηση των Προέδρων των

Κοινοβουλίων Ελλάδος – Κύπρου – Αιγύπτου στη Λευκωσία. Στην πρωτεύουσα της Κύπρου ο κ. Βούτσης θα βρίσκεται στις 10 και 11 Φεβρουαρίου. 

• Ο βουλευτής κ. Γιώργος Κυρίτσης θα εκπροσωπήσει τη Βουλή των Ελλήνων στη Ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Οικονομικών & Ασφάλειας και

της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΝΑΤΟ στην έδρα του ΟΟΣΑ στο Παρίσι στις 13 - 15 Φεβρουαρίου 2019 καθώς και

στην κοινή συνάντηση της Πολιτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Άμυνας & Ασφάλειας και της Επιτροπής Οικονομικών & Ασφάλειας της

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 18-20 Φεβρουαρίου 2019. 

• Ο βουλευτής κ. Γεράσιμος Μπαλαούρας θα εκπροσωπήσει τη Βουλή των Ελλήνων στη συνάντηση του Παγκόσμιου Κοινοβουλευτικού Δικτύου του

ΟΟΣΑ στο Παρίσι, από τις 13 ως Τις 15 Φεβρουαρίου.

Επιστροφή