Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2018

«Οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν γέφυρες πάνω από τους τοίχους» τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών ΝΑ Ευρώπης

Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών ΝΑ Ευρώπης (SEECP PA) που πραγματοποιήθηκαν στο Σεράγεβο. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε ο βουλευτής κ. Γεώργιος Πάλλης, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Συνέλευση.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση κατά το πρώτο μέρος των εργασιών ήταν οι προτεραιότητες της προεδρίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για το έτος 2018-2019, οι οποίες διαρθρώνονται γύρω από την ανάγκη καλύτερης διασύνδεσης των χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη όλων των χωρών της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε έμφαση στην ανάγκη βελτιστοποίησης της ψηφιακής συνδεσιμότητας, στην ενίσχυση της συνεργασίας στον επιχειρηματικό τομέα, στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών και τέλος στη βελτίωση της συνεργασίας για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή, όπως το προσφυγικό ζήτημα, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση των δράσεων του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας που δημιουργήθηκε το 2008, αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα της ανωτέρω Διαδικασίας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και έχει την έδρα του στο Σεράγεβο. Ο επικεφαλής του Πολιτικού Τμήματος του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, κ. Amer Kapetanovic, παρουσίασε τους στόχους και τους τομείς δράσης του προγράμματος “Στρατηγική 2020” που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και ανέλυσε τους βασικούς πυλώνες του και τα έως τώρα αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Κατά το δεύτερο μέρος των εργασιών συζητήθηκε εκ νέου το θέμα της έδρας της Μόνιμης Γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, το οποίο αποτελεί ακανθώδες θέμα συζήτησης και παρόλο που συζητείται διεξοδικά σε κάθε συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής δεν έχει ακόμη εξευρεθεί συναινετική λύση.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση κ. Γ. Πάλλης στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης συνδεσιμότητας των περιοχών της ΝΑ Ευρώπης σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ψηφιακών δικτύων και δικτύων μεταφορών, με στόχο να προωθηθεί η αμοιβαία επωφελής συνεργασία των κοινωνιών και των περιοχών. Οι κύριοι στόχοι της Συνέλευσης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Πάλλης, ήταν πάντα στο πνεύμα της ενδυνάμωσης των σχέσεων καλής γειτονίας, της ενίσχυσης της σταθερότητας και της ασφάλειας, καθώς και της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Το πνεύμα της σύνδεσης, της συνεργασίας και της συναίνεσης θα διασφαλίσει την καλύτερη κατανόηση και θα διατηρήσει τον περιφερειακό διάλογο, τόνισε ο κ. Πάλλης. 

Στη συνέχεια, ο Έλληνας βουλευτής αναφέρθηκε στην ανάγκη εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τα πρότυπα της Ε.Ε. προκειμένου μέσω ενός διαφανούς ρυθμιστικού πλαισίου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να προωθηθούν οι οικονομικές συνέργειες. Για το θέμα της έδρας της Μόνιμης Γραμματείας, ο κ. Γ. Πάλλης αναφέρθηκε στην ανάγκη συναίνεσης στα πολιτικά ζητήματα, γιατί μόνον έτσι μπορούν να προωθηθούν μακροπρόθεσμα οι δημοκρατικές αρχές του κράτους δικαίου και να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πάλλης είπε ότι “ως κοινοβούλια αντιπροσωπεύουμε την κοινωνία και είναι ζωτικής σημασίας η κοινωνία να είναι πάντοτε ενημερωμένη και παρούσα. Οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν γέφυρες πάνω από τους τοίχους. Οι άνθρωποι πρέπει να αγκαλιάσουν τη συνδεσιμότητα”.


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή