Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση κοινοβουλευτικών επιτροπών με θέμα την ενημέρωση σχετικά με την ελληνική υποψηφιότητα για την Έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Ολοκληρώθηκε η κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα την ενημέρωση των βουλευτών σχετικά με την ελληνική υποψηφιότητα για την Έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών ενημέρωσαν ο Υπουργός Υγείας κύριος Ανδρέας Ξανθός, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις κύριος Γεώργιος Κατρούγκαλος, καθώς και οι δύο Αντιπρόεδροι του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων κυρία Δέσποινα Μακριδάκη και κύριος Ηλίας Γιαννόγλου. Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κύριος Αναστάσιος Κουράκης, ενώ την πρωτοβουλία χαιρέτησε και ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κύριος Νικόλαος Μανιός.

Στην ενημέρωση αναπτύχθηκαν όλες οι διαστάσεις της ελληνικής υποψηφιότητας, παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του φακέλου σχετικά με την πρόταση εγκατάστασης του Οργανισμού στο κτίριο της πρώην καπνοβιομηχανίας του Κεράνη, ενώ επεξηγήθηκαν όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με την υποστήριξη της υποψηφιότητας από την Ελληνική Κυβέρνηση. Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχώρισαν ήταν η πολύ ποιοτική τεκμηρίωση του φακέλου της ελληνικής υποψηφιότητας, με ισχυρά σημεία την κτιριακή επάρκεια, την άψογη συνδεσιμότητα της Αθήνας με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και τις δυνατότητες που παρέχει η πόλη στα στελέχη, στους εργαζόμενους και σε όλους τους φορείς που αλληλεπιδρούν με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Τονίστηκαν στο ίδιο πλαίσιο και τα οφέλη που θα προκύψουν για τη χώρα σε περίπτωση επιλογής της Αθήνας για την φιλοξενία της Έδρας. Ανάμεσα σε εκείνα που ξεχώρισαν είναι, εκτός από την φιλοξενία των περίπου 900 εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης και των οικογενειών τους, η έλευση δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο και η συνεπακόλουθη αύξηση της επιβατικής κίνησης στην Αθήνα. Σημαντικά οφέλη θα προκύψουν επίσης και σε ευρύτερο αναπτυξιακό επίπεδο, με προεξέχον εκείνο της συμμετοχής της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή των επιστημονικών και εμπορικών εξελίξεων στον τομέα του φαρμάκου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε τοποθετήθηκαν βουλευτές από τα περισσότερα κόμματα, συγκλίνοντας στην κατεύθυνση της στήριξης της υποψηφιότητας της Αθήνας για την φιλοξενία της Έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, - μετά από την μεταφορά της α από το Λονδίνο όπου βρίσκεται σήμερα -, με το πέρας της διαδικασίας εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή