Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

Λήγει την 30ή Ιουνίου η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2016 των πολιτικών προσώπων και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι λήγει την Παρασκευή 30 Ιουνίου η προθεσμία για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του Ν.3213/2003 και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 229 του Ν.4281/2014.

Ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) θα πρέπει να την έχουν υποβάλει έως και την παραπάνω ημερομηνία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν.3213/2003, όπως ισχύει, περί μη υποβολής Δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003 υποβάλλουν Δήλωση:

α. Ο Πρωθυπουργός.

β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.

γ. Οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί.

δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές.

ε. Οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της περίπτωσης β΄.

Οι Δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με τον Ν. 4389/2016 και την 16327/11503 Απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ Β3301/13.10.2016), υποβάλλονται, για το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής, αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Σημειώνεται ακόμη πως η Υπηρεσία Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής δεν έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει ∆ΠΚ και ∆ΟΣ, καθώς η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘΕΝ” πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους µε τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Επιστροφή