Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017

Κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις της Ομογένειας

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης θα εκπροσωπήσει τη Βουλή των Ελλήνων σε εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας για την προώθηση θεμάτων του Ελληνισμού.

Επιστροφή