Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016

Ολοκληρώθηκε η κοινή συνεδρίαση των επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κοινή συνεδρίαση των τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών (Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων) με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση διεξήχθη στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις κ. Νικολάου Ξυδάκη. Στόχος της διευρυμένης συνεδρίασης ήταν ο συντονισμός των κοινοβουλευτικών ενεργειών για τον δημοκρατικό έλεγχο της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό αναλύθηκαν και οι προτεραιότητες της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας με την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Αναστάσιος Κουράκης, «αυτές οι σημαντικές συνεδριάσεις έχουν ως συνεκτικό κρίκο την κοινή μας επιδίωξη για ενίσχυση δημοκρατικού ελέγχου στο ελληνικό οικονομικό πρόγραμμα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Βουλή των Ελλήνων επιδιώκει τη διαρκή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των μέτρων που σχετίζονται με την οικονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας. Οι στόχοι μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Το πρόγραμμα προσαρμογής που συζητάμε, θέλουμε να είναι το τελευταίο. Οι στόχοι του θα εφαρμοστούν χωρίς παρεκκλίσεις και σε αυτό το σημείο χρειαζόμαστε απόλυτα τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της ομάδας εργασίας για το ελληνικό πρόγραμμα. Δεύτερο ζήτημα είναι η συμβολή  των ευρωπαϊκών θεσμών στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στη σταθεροποίηση της οικονομίας. Νομίζω ότι ο στόχος αυτός είναι κοινός σε όλους μας. Τρίτο σημείο είναι η προάσπιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου και η ανόρθωση του κοινωνικού κράτους. Με αυτές τις σκέψεις, καλωσορίζουμε τους συναδέλφους ευρωβουλευτές».


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή