Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017

Ψηφιακή αναβάθμιση της Βουλής – Ενημέρωση των διευθυντικών στελεχών της για την εφαρμογή του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ–Papyros) και τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής από όλες τις υπηρεσίες, όπως θεσμικά έχει θωρακιστεί με την τελευταία αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής, το Κοινοβούλιο καθίσταται πρωτοπόρο στο Δημόσιο Τομέα. Η ψηφιακή μετάβαση της Βουλής των Ελλήνων εξελίσσεται πλήρως.

Σε σημερινή ενημέρωση των γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων για την ψηφιακή υπογραφή και την πορεία εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης και διαχείρισης εγγράφων, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Αθανασίου, αφού συνεχάρη τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και όλες τις υπηρεσίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του συστήματος, γνωστοποίησε ότι από την προηγούμενη Δευτέρα, με την έναρξη της νέας Συνόδου της Βουλής, όλος ο έλεγχος, η διακίνηση, η ανταλλαγή εγγράφων για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο γίνεται ψηφιακά. Ο σχεδιασμός θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα και με την έναρξη του νέου έτους το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει πλήρως στο νέο περιβάλλον, αφού η Βουλή θα αποτελέσει και κέντρο παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συστηματική προσπάθεια για τη βελτίωση και της λειτουργίας της Βουλής αλλά και της προσβασιμότητάς της στους πολίτες με προφανή τα οφέλη από την εφαρμογή των νέων εργαλείων της ψηφιακής εποχής. Όπως τονίστηκε σήμερα, πέραν της βελτίωσης της λειτουργίας της Βουλής, εξοικονομούνται πόροι και ώρες εργασίας, δημιουργείται φιλική λειτουργία προς το περιβάλλον, ενώ προωθείται ακόμα περισσότερο η διαφάνεια στη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Επιστροφή