Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Επιλογή Διευθυντών της Βουλής των Ελλήνων

Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάλυψη θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Βουλής των Ελλήνων. 

Για 18 Διευθύνσεις υποβλήθηκαν 46 υποψηφιότητες.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή υποψηφιοτήτων η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης θα βεβαιώσει την αντιστοιχία των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού των υποψηφίων.

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Μέρους Β΄ του Κανονισμού της Βουλής,  θα προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών, με τη μοριοδότηση των τυπικών επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων και τη διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης.

 

Επιστροφή