Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019

Συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων σε διεθνείς διακοινοβουλευτικές εργασίες

Κατά το διάστημα από 29 Μαρτίου έως 5 Απριλίου, η Βουλή των Ελλήνων θα συμμετάσχει σε διεθνείς διακοινοβουλευτικές εργασίες με τις ακόλουθες αντιπροσωπείες βουλευτών:

Στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί 1-2 Απριλίου 2019, στο Βουκουρέστι, θα μετάσχουν οι βουλευτές κ.κ. Νικόλαος Ξυδάκης και Χρήστος Κέλλας, ως μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου, στις Βρυξέλλες, θα λάβει μέρος ο βουλευτής κ. Νικόλαος Τόσκας, ως μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Στη συνάντηση της Διεθνούς Γραμματείας των Προέδρων και των Εισηγητών των Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) που θα πραγματοποιηθεί 2-5 Απριλίου 2019, στη Λεμεσό, θα μετάσχουν οι βουλευτές κ.κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης (Γενικός Γραμματέας της ΔΣΟ και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας), Αθανάσιος Μπούρας (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΔΣΟ), Ιωάννης Σαρακιώτης, Παναγιώτης Σκουρολιάκος και Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Στις εργασίες, α) της κοινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) με την Κοινοβουλευτική Διάσκεψη Βαλτικής (BSPC) και β) της συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΣΕΠ, που θα λάβουν χώρα στην Κωνσταντινούπολη, θα συμμετάσχει ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μορφίδης, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΣΕΠ.

Επιστροφή