Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικών επιτροπών με θέμα «Τα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα-Προκλήσεις»

Οι προκλήσεις σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα αποτέλεσαν θέμα συζήτησης κατά την κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών  Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 Τα μέλη των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών ενημέρωσαν η κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου και ο κ. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, μέλος και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα του Δ.Σ. του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA),  η κ. Μαρία Μουσμούτη, Εκτελεστική Διευθύντρια στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου -φορέα υλοποίησης του προγράμματος FRA- και ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης,  Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - φορέα υλοποίησης του προγράμματος FRA.

Ο προεδρεύων, κ. Αντώνιος Συρίγος, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, καλωσορίζοντας τους ομιλητές στην Ελληνική Βουλή, τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης των επιτροπών της Βουλής για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόνισε, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών για τη βελτίωση της ζωής των πολίτων.

Η κ. Αννέτα Καββαδία, Αντιπρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ανέφερε ότι το έργο του FRA αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι εργάζονται για θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, σημειώνοντας ότι ο FRA, μέσα από την αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίζει τα προβλήματα σε επίπεδο νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Η κ. Καββαδία αναφέρθηκε επίσης σε νομοθετήματα καίριας σημασίας, τα οποία ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως αυτά που αφορούν την ταυτότητα φύλου, το σύμφωνο συμβίωσης, την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, το Εθνικό Συμβούλιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, την ένταξη παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η κ. Αφροδίτη Σταμπουλή, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην παρέμβασή της υπογράμμισε το ικανοποιητικό θεσμικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επισημαίνοντας όμως παράλληλα τη μη ικανοποιητική εφαρμογή του. Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή του FRA σε συνεδριάσεις της εν λόγω κοινοβουλευτικής επιτροπής για θέματα όπως η  κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Η κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου αναφέρθηκε ειδικότερα στις έρευνες μεγάλης κλίμακας του FRA, στις θεματικές εκθέσεις, στα εγχειρίδια που απευθύνονται στους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και στη διοργάνωση σε ετήσια βάση φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σημείωσε επίσης την παρουσία του οργανισμού στην Ελλάδα, κυρίως με τη συμβολή του στον τομέα ασύλου μέσα από τη χαρτογράφηση της κατάστασης στα hotspots και την παροχή τεχνογνωσίας σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Η ομιλήτρια υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της επικοινωνίας για την καλύτερη αξιοποίηση δεδομένων του FRA, για παράδειγμα των δεδομένων για την προστασία του παιδιού, ή εργαλείων όπως η πλατφόρμα για τα εγκλήματα μίσους. Τέλος πρότεινε την πραγματοποίηση φόρουμ σε ετήσια βάση με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κ. Μαρία Μουσμούτη αναφέρθηκε στη δομή και το έργο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και στη συνεργασία του με τη δημόσια διοίκηση και το δίκτυο των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό της για θέματα όπως η έλλειψη επικοινωνίας, η έλλειψη τεκμηρίωσης της νομοθεσίας, η έλλειψη  παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας και η περιορισμένη χρήση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη μνεία έκανε εξάλλου στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης αναφερόμενος στο σύστημα της Δικαιοσύνης εστίασε στην ανάγκη εξισορρόπησης της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της προστασίας της δημόσιας τάξης. Επισήμανε επίσης την ανάγκη εξέτασης και των δύο πτυχών του σωφρονιστικού συστήματος, ήτοι των εισροών και των εκροών, σημειώνοντας την ανάγκη εξατομικευμένης μετασωφρονιστικής μέριμνας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης αναφέρθηκε εκτενώς στην περίοδο από τη μεταπολίτευση έως σήμερα επισημαίνοντας ότι η χαρτογράφηση των δικαιωμάτων συμβάλλει στην κατανόηση των μεταβολών που έχουν διαχρονικά συντελεστεί. Αναμφίβολα, στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν η νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, οι διεθνείς οργανισμοί, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ και ΟΑΣΕ, αλλά και εθνικές αρχές, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Εξάλλου, πρόσθεσε, η νομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναδεικνύει τα ζητήματα που είναι σε όξυνση.

Τις θέσεις τους για τα  θεμελιώδη δικαιώματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας κατέθεσαν μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών ενώ υπέβαλαν παράλληλα ερωτήματα στους ομιλητές.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την από κοινού δέσμευση για συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας στα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή