Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019

Συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων σε διεθνείς διακοινοβουλευτικές συναντήσεις

Κατά την τρέχουσα εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αποστολές της Βουλής στο εξωτερικό:

Στην 6η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, με θέμα μετανάστευση και πρόσφυγες, που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο στις 13 Φεβρουαρίου 2019, και στη 15η Ολομέλεια της Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις  13 και 14 Φεβρουαρίου 2019, θα συμμετάσχουν ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Βαρεμένος και οι βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Σπαρτινός (επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Συνέλευση) και Θεμιστοκλής Μουμουλίδης (μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Συνέλευση).

Στην ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Οικονομικών & Ασφάλειας και της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, στο Παρίσι, στις 13-15 Φεβρουαρίου 2019, καθώς και στην κοινή συνάντηση της Πολιτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Άμυνας & Ασφάλειας και της Επιτροπής Οικονομικών & Ασφάλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, θα λάβει μέρος ο βουλευτής κ. Γεώργιος Κυρίτσης, μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κ.Σ. του ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση του Παγκόσμιου Κοινοβουλευτικού Δικτύου του ΟΟΣΑ στο Παρίσι θα μετάσχει ο βουλευτής κ. Γεράσιμος Μπαλαούρας, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Επιστροφή