Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2018

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων θέμα της διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με αφορμή την εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εγκρίθηκε δύο χρόνια πριν, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της Επιτροπής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη συνεδρίαση που συμμετείχαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών μελών της Ε.Ε., εκπρόσωποι εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και εμπειρογνώμονες, τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε η βουλευτής μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Παναγιώτα Κοζομπόλη.

Κατά την παρέμβασή της, η κ. Κοζομπόλη τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις κατέστησαν αναγκαία την αντικατάσταση του ισχύοντος από το 1995 -που το διαδίκτυο ήταν ελάχιστα διαδομένο- νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από έναν νέο κανονισμό, που θα είναι συνεκτικός, ενιαίος για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα.

Αναφορικά με τον νέο Γενικό Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υποστήριξε ότι αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στην ψηφιακή εποχή και για την απλούστευση των κανόνων για τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή αγορά, καθώς και ότι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

Εξέφρασε παράλληλα ανησυχία για το γεγονός ότι, παρότι ο νέος Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων δεν γνωρίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που επιτάσσει, και για τον λόγο αυτόν υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ενημέρωση ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η εδραίωση μιας κουλτούρας σεβασμού και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην καθημερινή λειτουργία τους θα αποτελέσει για όλες τις εταιρείες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα εποπτεύει την εφαρμογή του Κανονισμού στη χώρα μας, με οικονομικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσει τονΕ ρόλο της προκειμένου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να γίνεται με προστασία και προς όφελος του πολίτη.


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή