Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Βουλής

Προϊστάμενος: Δημήτρης Κανελλόπουλος

Τηλ. 210 3735335
e-mail: d.kanellopoulos@parliament.gr