Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης : Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Επιμόρφωσης

Ανακοινώσεις Τμήματος Προσωπικού

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων της Βουλής των Ελλήνων ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ 17/12/03-01-2022 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων της Βουλής των Ελλήνων με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013
Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων για Θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Βουλής των Ελλήνων ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013
Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων για Θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Βουλής των Ελλήνων ΙΕ Περίοδος-Σύνοδος Α-Γενικό Ευρετήριο: 28/06/2012-03/10/2013

 

 
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ