Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Ν.Α. Ευρώπης (SEECP)


Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (PA SEECP) αποτελεί εξέλιξη της Διαδικασίας Συνεργασίας χωρών  ΝΑ Ευρώπης (South East Europe Cooperation Process (SEECP) της οποίας το κυβερνητικό σκέλος συστάθηκε το 1996 στη Σόφια με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών των συμμετεχόντων χωρών. Το κοινοβουλευτικό σκέλος αποτελούσε η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων, που συστάθηκε το 1997 στη Διάσκεψη της Αθήνας.
Προτεραιότητα της Συνέλευσης αποτελεί η ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή, η ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας, πάντα σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και η υποστήριξη της διαδικασίας σταδιακής ένταξής των χωρών-μελών της σε αυτή.
Τα κοινοβούλια-μέλη της Συνέλευσης είναι 12: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία.
Η Ελλάδα είχε την Προεδρία στην SEECP κατά τις περιόδους 1997-1998 και 2005-2006.
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Χωρών ΝΑ Ευρώπης ιδρύθηκε το Μάιο του 2014, οπότε και έλαβε χώρα η Εναρκτήρια Συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 9 έως 11 Μάιου στο Βουκουρέστι.
Η ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία αποτελείται από 6 μέλη, τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος ανά επιτροπή). Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Πρόεδρος της Βουλής.
 
 

Σύνδεσμος προς τη σχετική ιστοσελίδα

Ελληνική Αντιπροσωπεία

+
Βρέθηκαν 5 Αποτελέσματα | Σελίδα 1 από 1
Ονοματεπώνυμο ΙδιότηταΣυμμετοχή σε Επιτροπές
Πάλλης Γεώργιος Τακτικό Μέλος
Ρίζος Δημήτριος Τακτικό Μέλος
Στύλιος Γεώργιος Τακτικό Μέλος
Στέφος Ιωάννης Αναπληρωματικό Μέλος
Κατσαφάδος Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος

Δεν βρέθηκαν δραστηριότητες

Επιστροφή >>