Διεθνείς Δραστηριότητες : Διεθνές Περιβάλλον : Ελληνισμός της Διασποράς

ΣΑΕ

Η Βουλή των Ελλήνων παρακολουθεί τις εργασίες του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.)
 
Eπιστροφή >>