ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β', Συνεδρίαση: ΡΞΔ' 28/06/2011


PDF:
es20110628.pdf
TXT:
es110628.doc


Επιστροφή