ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Περίδος: ΙΑ, Σύνοδος: Β΄, Συνεδρίαση: ΚΕ΄ 09/11/2005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ΄
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ΄

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2005

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. Ε. Χαϊτίδη και Ι. Βλατή, σελ.
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 1ο Λύκειο Αιγάλεω, το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Θήβας, το Πελλοπείο Λύκειο Ηλείας και μεταμοσχευμένοι αθλητές που έλαβαν μέρος στους 15ους παγκόσμιους αγώνες στον Καναδά, σελ.
4. Επί του Κανονισμού, σελ.

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου 2005, σελ.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
α. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2003, σελ.
β. Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2003, σελ.
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκών Επιτροπών:
α. Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού», σελ.
β. Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατέθεσε την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου: «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων»,σελ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί του Κανονισμού:
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι., σελ.
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ Ι., σελ.

Β. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ., σελ.
ΒΕΡΕΛΗΣ Χ., σελ.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ., σελ.
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ Ι., σελ.
ΓΚΑΤΖΗΣ Ν., σελ.
ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α., σελ.
ΔΟΥΚΑΣ Π., σελ.
ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ Κ., σελ.
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Α., σελ.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ., σελ.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κ., σελ.
ΚΟΥΣΕΛΑΣ Δ., σελ.
ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ Α., σελ.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Α., σελ.
ΜΑΝΟΣ Σ., σελ.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι., σελ.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β., σελ.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Π., σελ.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ε., σελ.
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ Ι., σελ.
ΦΟΥΣΑΣ Α., σελ.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α., σελ.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ Γ., σελ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟΔΟΣ Β
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ KE΄
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2005
Αθήνα, σήμερα στις 9 Νοεμβρίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.53΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από τον κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, Βουλευτή Λαρίσης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο επισημαίνεται η προχειρότητα που χαρακτηρίζει το στεγαστικό πρόγραμμα του ΟΕΚ.
2) Η Βουλευτής Κέρκυρας κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΤΕΒΕ Νομού Κέρκυρας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» ζητεί την τοποθέτηση επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού στα ιατρεία του ΙΚΑ Κέρκυρας.
3) Η Βουλευτής Κέρκυρας κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Κέρκυρας ζητεί την ενίσχυση με πρόσθετο προσωπικό των πυροσβεστικών κλιμακίων του Νομού Κερκύρας.
4) Οι Βουλευτές Χανίων κύριοι ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Νομού Χανίων ζητεί την άμεση αποπληρωμή δεδουλευμένων εργασιών στα μέλη του από την Περιφέρεια Κρήτης.
5) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί την επίλυση του κτιριακού προβλήματος των σχολείων του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.
6) Ο Βουλευτής Λάρισας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Νίκαιας Λάρισας ζητεί να δοθεί οικονομική ενίσχυση στους καλλιεργητές σιτηρών και ψυχανθών της περιοχής του.
7) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» δηλώνει την πρόθεση των μελών του να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών κ.λπ..
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1) Στην με αριθμό 2026/13-9-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Kωνσταντίνου Τσιάρα δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 632/4.10.2005 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ακόλουθη απάντηση:
«Παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 318112003 (ΦΕΚ 218 Α΄), κριτήριο πρόσληψης για το προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης, πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α'), αποτελεί και η εντοπιότητα.
Στην πρόσφατη υπ' αριθμ. 108740/17-9-2004 Απόφαση- Προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση διακοσίων είκοσι πέντε (225) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, η εντοπιότητα αποτελούσε κριτήριο πρόσληψης.
Η πριμοδότηση υποψηφίων με μόρια λόγω εντοπιότητας είναι απόλυτα σύννομη με τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνη με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπαγορεύθηκε αποκλειστικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω ρύθμιση εξυπηρετεί την προσπάθεια να παραμένουν οι νέοι στην επαρχία, όπου και ο τόπος κατοικίας τους, βοηθεί τις τοπικές κοινωνίες να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανοχή στη λειτουργία των Σωφρονιστικών Καταστημάτων στην περιοχή τους και, τέλος, οδηγεί τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς - κατά τεκμήριο - θα επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων του τόπου όπου κατοικούν μονίμως.
Ο Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ»
2) Στην με αριθμό 2336/20.9.05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Εμμανουήλ Στρατάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 324/5-10-05 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Στρατάκης, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα με αριθ. πρωτ. 4712/28-9-05 και 3521/30-9-05 έγγραφα του Προέδρου του Οργανισμού Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) και του Ειδικού Γραμματέα του Γ' ΚΠΣ αντίστοιχα, για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ»
3) Στην με αριθμό 2400/21-9-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κων/νου Ρόβλια δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 334/5.10.05 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Boυλευτής κ. Ν.Ρόβλιας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Όσον αφορά προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά αποφάσεων επιλογής προϊσταμένων θέσεων ευθύνης από 7 - 3 -04 μέχρι σήμερα:
1. Ο υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανδρέας Κατζηλάκης, του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, έχει καταθέσει:
α. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την από 21-4-2005 αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης της 27ης Δεκεμβρίου 2004 του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά την παράλειψή του να επιλεγεί ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης και κατά της αρ. πρωτ. 325784 ΠΕ/10-1-2005 Απόφασης Υπουργού, για την τοποθέτηση των επιλεγέντων υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Διεύθυνσης και
β. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητά να του καταβληθεί το ποσό των 21.314,73 € ως αποζημίωση, λόγω ζημίας που υπέστη εξ' αιτίας μη αναδρομικής επιλογής του, που αφορά το έτος 2001, κατόπιν επανακρίσεως ως Προϊσταμένου Τμήματος και λόγω ηθικής βλάβης.
2. Κανένας υπάλληλος των Νομικών Προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη (σε οποιοδήποτε δικαστήριο) κατά αποφάσεων επιλογής Προϊσταμένων.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ»
4) Στην με αριθμό 2164/15.9.05 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Δημητρίου Τσιόγκα και Νικολάου Γκατζή δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 292/5.10.0505 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ.. Τ. Τσιόγκας, Ν. Γκατζής, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. 3519/30-9-2005 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Γ' ΚΠΣ για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ»
5) Στην με αριθμό 1064/8.8.05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Σταύρου Σκοπελίτη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 3187 Β/2.9.05 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ως άνω ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Δ/νσης Περ. Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, τόσο η χωματερή όσο και τα σφαγεία της Νάξου υπάρχουν και λειτουργούν σε γειτονικές θέσεις σε εκτός οικισμού περιοχή βόρεια της πόλης της Νάξου.
Η άδεια λειτουργίας των σφαγείων εκδίδεται από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας. Διευκρινίζεται ότι τα σφαγεία αποτελούν υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα και οι υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι οι καθ' ύλη αρμόδιες για την αδειοδότηση της λειτουργίας του σφαγείου.
Δεν πρόκειται για νέο κτήριο σφαγείου, αλλά για επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενου κτιρίου σφαγείων, που ανεγέρθη με την υπ αριθ. 640/10-6-1986 αρχική οικοδομική άδεια, σε έκταση που αγοράσθηκε με σκοπό τη μετεγκατάσταση των δημοτικών σφαγείων, εκτός των ορίων της πόλεως της Νάξου.
Για την εν λόγω δραστηριότητα εκδόθηκε η με αριθ πρωτ. Δ.Π. 2538/25-6-1999 Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Σφαγείου».
Από την Δ/νση Υγείας Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων με το αριθ. πρωτ. 4168/29.6.1999 εγκρίθηκε η μελέτη βιολογικού καθαρισμού και της τελικής διάθεσης των λυμάτων του Σφαγείου Δήμου Νάξου σε απορροφητική τάφρο.
Με την αρ.πρωτ. Π.Γ.Ν 3673/29.9.2000 απόφαση του Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου δόθηκε η άδεια της τελικής διάθεσης των λυμάτων του Σφαγείου Δήμου Νάξου.
Επισημαίνεται ότι οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) δεν υπάγονται στους περιβαλλοντικά αποδεκτούς χώρους διάθεσης των στερεών αποβλήτων και κατά συνέπεια δεν υφίσταται σχετική νομοθεσία που να διέπει την ένταξη τους στις υφιστάμενες ή προτεινόμενες χρήσεις γης. Οι περιβαλλοντικά αποδεκτοί χώροι διάθεσης των στερεών αποβλήτων είναι οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης.
Στην ισχύουσα νομοθεσία δεν υφίσταται θεσμοθετημένο όριο απόστασης μεταξύ ΧΥΤΑ ή χώρου προσωρινής αποθήκευσης και σφαγείου, δεδομένο που εξετάζεται κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των δραστηριοτήτων.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ, κατά την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΣΑ) ο οποίος θεσμοθετήθηκε με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'), έχει θέσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την εξάλειψη των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) μέχρι το 2008, ημερομηνία κατά την οποία προγραμματίζεται να εξυπηρετείται το σύνολο της χώρας από ΧΥΤΑ ή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Κατά συνέπεια η λειτουργία της χωματερής θα παύσει όταν η Νάξος θα εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ.
Ωστόσο ο Δήμος Νάξου κάνει προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει τη σωστή διαχείριση και πλήρη επίχωση με χώμα των αστικών απορριμμάτων, στα όρια του υφιστάμενου χώρου απόθεσης απορριμμάτων, γίνεται συμπύκνωση, διαμορφώνονται επίπεδα -ζώνες, αντιμετωπίζονται τυχόν καθιζήσεις σε σχέση με την σύσταση των απορριμμάτων, περισυλλέγονται διασκορπισμένα μικροαπορρίματα, υπάρχει μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο, μάνικες και πυροσβεστικός κρουνός και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, με ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή αυτανάφλεξης των απορριμμάτων επί 24 ώρου.
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ»
6) Στην με αριθμό 2087/13.9.05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αναστασίου Σιδηρόπουλου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 49547/5.10.05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 2087/13-9-05 Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αν. Σιδηρόπουλος, αναφορικά με τη συνέχιση της λειτουργίας προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (όπως «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, Βρεφονηπιακών Σταθμών, κ.λ.π.), τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Μέτρο 5.1) μέσω του Δημοτικού Πολιτιστικού Οργανισμού Νάουσας (Δ.Η.Π.Ο.Ν.), σας γνωρίζουμε ότι ο συντονισμός, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της εξέλιξης (επεξεργασία και εκπόνηση θεσμικού πλαισίου εφαρμογής, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, προτάσεις, οδηγίες, τυποποίηση διαδικασιών κ.ά.) των παρεμβάσεων του ΕΚΤ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προς το οποίο αποστέλλεται φωτοαντίγραφο της σχετικής ερώτησης προκειμένου να ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία.
Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ»)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου 2005.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισμού της Βουλής)
1. Η με αριθμό 173/7.11.2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Νικολάου Χριστοδουλάκη προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις προθέσεις του Υπουργείου να επαναφέρει την ποινικοποίηση της αποδοχής εικονικών τιμολογίων από τις επιχειρήσεις κ.λπ..
2. Η με αριθμό 179/7.11.2005 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Ελπίδας Παντελάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων στις εκβολές του Κηφισού κ.λπ..
3. Η με αριθμό 181/7.11.2005 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με τη λήψη μέτρων περιορισμού της ενεργειακής σπατάλης στα κτήρια κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισμού της Βουλής)
1. Η με αριθμό 177/7.11.2005 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Χρύσας Μανωλιά προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με το θέμα των πανωτοκίων και της επιδότησης επιτοκίου (3%) για τις επιχειρήσεις του Νομού Ροδόπης.
2. Η με αριθμό 182/7.11.2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την επέκταση των κανόνων της αγοράς στην υγεία, στα πλαίσια τροποποίησης του π.δ. 84/2001.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
α. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2003.
β. Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2003.
Πρέπει να σας θυμίσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι βάσει της ομόφωνης απόφασης της Διασκέψεως των Προέδρων και η σημερινή συζήτηση θα έχει διάρκεια τεσσάρων ωρών. Σε αυτές θα προστεθεί βέβαια και ο χρόνος που θα διατεθεί για τον Υπουργό και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, που θα λάβουν το λόγο.
Το λόγο έχει ο κ. Φούσας για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα νόμιζε κανείς ότι οι Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουν άλλα ενδιαφέροντα σήμερα, άλλες αγωνίες εν όψει της παρουσίασης του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σημίτη -μερικοί εξ αυτών μας έκαναν την τιμή στο Κοινοβούλιο και είναι παρόντες, αλλά βεβαίως οι περισσότεροι απουσιάζουν εκ του λόγου αυτού- δηλαδή την παρουσίαση ενός βιβλίου, που δεν είναι άσχετο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Το βράδυ είναι η παρουσίαση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: …και με το συζητούμενο θέμα. Όταν ο πρώην Πρωθυπουργός στο βιβλίο του ισχυρίζεται, ότι οι εκλογές χάθηκαν μόνο κατά την προεκλογική περίοδο –βεβαίως με άλλο Αρχηγό, τον κ. Παπανδρέου- είναι αυτονόητο πως εννοεί ότι τα οικονομικά όλων των ετών και του 2003, για εκείνον ήταν πάρα πολύ καλά, κάτι όμως που δεν είναι αληθές.
Επίσης, δεν είναι άσχετο με τον τρόπο που έγιναν και οι επιλογές των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν ο ίδιος αναφέρει ότι για όλα όσα έγιναν στα Ίμια είναι υπεύθυνες μόνον οι Ένοπλες Δυνάμεις και οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, τους οποίους το κόμμα του, η κυβέρνησή του, ανακάλεσε τότε στην ηγεσία. Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο θα δούμε στην πορεία.
Φαίνεται, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πως θα έχετε πολλά προβλήματα στην πορεία εκ του βιβλίου αυτού και από άλλες παρόμοιες συμπεριφορές. Ας έλθουμε, όμως, τώρα στο κυρίως θέμα μας.
Διερωτάται κανείς τι νόημα έχει η σημερινή συζήτηση και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ας πούμε ότι καταψηφίζουμε αυτό τον προϋπολογισμό και τον Ισολογισμό του 2003. Τι νόημα θα είχε αυτό, όταν γίνεται εκ των υστέρων και μάλιστα ύστερα από δύο περίπου χρόνια; Εδώ μάλλον θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία και οι παρόμοιες συζητήσεις να γίνονται κάθε χρόνο και αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου, που αφορά ο Απολογισμός. Αλλιώς, βρισκόμαστε προ παρόμοιων φαινομένων. Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία και η Κυβέρνηση θα κυρώσει αυτό τον προϋπολογισμό και τον Ισολογισμό. Δεν σημαίνει όμως η κύρωση αυτή, ότι η απελθούσα κυβέρνηση τα έκανε όλα σωστά, όπως θα έπρεπε. Διότι πράγματι βρισκόμαστε προ ενός οξύμωρου ζητήματος: να έχουμε τότε μία κυβέρνηση, η οποία έκανε τον προϋπολογισμό αυτόν, τον εφήρμοσε, τον εκτέλεσε και να έχουμε τώρα μιαν άλλη Κυβέρνηση, με την εντολή του ελληνικού λαού, και το κόμμα που στηρίζει την Κυβέρνηση, η οποία αποφασίζει γι’ αυτό τον προϋπολογισμό και Ισολογισμό.
Ωστόσο, η κύρωση αυτού του προϋπολογισμού και Ισολογισμού δεν σημαίνει –επαναλαμβάνω- έγκριση και ιδιαίτερα πλήρη έγκριση των πεπραγμένων εκείνων του 2003. Πολύ περισσότερο δεν σημαίνει άφεση αμαρτιών. Και κυριολεκτώ λέγοντας άφεση αμαρτιών, διότι πράγματι πολλές αμαρτίες, πολλά λάθη και πολλά άλλα έγιναν κατά την περίοδο εκείνη. Ακόμη, δεν είναι δυνατόν και σε καμιά περίπτωση με την κύρωση αυτή να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα των εκλογών στις 7.3.2004. ‘Ενα αποτέλεσμα με το οποίο καταδικάστηκαν οι πολιτικές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κυβέρνηση, ενώ ο λαός έδωσε εμπιστοσύνη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, το σημερινό Πρωθυπουργό.
Επίσης, η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού προς τη σημερινή Κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται σε αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις, όπως είναι γνωστό, κατά τις οποίες η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό προβάδισμα, παρά το ότι επιχειρεί να επιλύσει σοβαρά προβλήματα, να κάνει βαθιές διαρθρωτικές τομές και να συγκρουστεί με τα κατεστημένα και τα ποικιλόμορφα συμφέροντα, όπως είναι σε όλους μας γνωστό. Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έχει σαφές προβάδισμα -και μάλιστα σταθερό και ανερχόμενο- της τάξης των δεκαέξι και πλέον μονάδων. Αλλά και στο ερώτημα ποιος θα κέρδιζε σήμερα τις εκλογές, εάν γίνονταν, η απάντηση είναι συντριπτική υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά σημαίνουν πως όχι μόνο το 2003, αλλά και σήμερα, ο λαός αποδοκιμάζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την πολιτική του, ενώ στηρίζει σταθερά την Κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και ιδίως τον Πρωθυπουργό.
Ο εισηγητής, λοιπόν, και τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την ευκαιρία της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2003 θέλησαν να κάνουν μια γενική κριτική στη σημερινή Κυβέρνηση.
Για παράδειγμα, δεν γίνεται κατανοητό γιατί διαμαρτύρεστε για τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση σήμερα. Και μάλιστα διαμαρτύρεστε χωρίς επιχειρήματα, απλώς για να διαμαρτύρεστε.
Αναφέρεστε ειδικότερα στο θέμα της απογραφής, το οποίο κάνατε σημαία. Επ’ αυτού και πάλι θέλω να σας ρωτήσω γιατί διαμαρτύρεστε. Λέτε ότι δήθεν εκτέθηκε η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, όμως, δεν είναι αλήθεια και δεν είναι και ορθό να το λέτε, διότι, όπως είναι γνωστό, το ζήτημα δεν είναι αν αποκαλύπτονται ή άλλες φορές συγκαλύπτονται τα οικονομικά μιας χώρας. Το ζήτημα είναι ποια είναι η πραγματική κατάσταση της οικονομίας της χώρας και πολύ περισσότερο ποιοι είναι υπεύθυνοι γι’ αυτή την κατάσταση.
Έπειτα, η απογραφή είναι σαφές, ότι θα έπρεπε να γίνει και το υποστηρίζουμε σταθερά. Ορθώς έγινε, για να γνωρίζουμε σε ποια πραγματική κατάσταση βρισκόμαστε ως χώρα, τι μέτρα πρέπει να πάρουμε και μέχρι πού αντέχει η οικονομία της πατρίδας μας.
Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δυστυχώς τα ίδια τα αποτελέσματα της απογραφής αποδεικνύουν, ότι, πράγματι, έπρεπε να γίνει αυτή η απογραφή, δυστυχώς, όμως, βρέθηκαν πολλά κρυφά χρέη, χρέη τα οποία δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία μας γενικότερα και είναι ανάγκη η σημερινή Κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει.
Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Είχατε προγραμματίσει για είσπραξη από κοινοτικά κονδύλια 4.000.000.000 ευρώ. Πραγματοποιήσατε εισπράξεις λιγότερο από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή, πέσατε έξω 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Αντιλαμβάνεστε πόσα χρήματα χάσαμε. Αντιλαμβάνεστε πόσες ανάγκες μπορούσαν να θεραπευτούν. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και τι θα μπορούσε να γίνει, εάν είχατε καταφέρει να πραγματοποιήσετε και αυτές τις εισπράξεις, ώστε αυτά τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ να μη χαθούν, γιατί, δυστυχώς, χάθηκαν για την πατρίδα μας.
Θα ήθελα ακόμα να σας πω ότι η δική μας Κυβέρνηση έχει μία σταθερή γραμμή και ένα σταθερό στόχο, τον οποίο θα πετύχει. Δεν είναι θέμα, εάν θα τον πετύχει σήμερα ή αύριο, γιατί έχει μία προοπτική τετραετίας και περαιτέρω. Βλέπουμε όλοι καθημερινά -το εξήγγειλε και χθες ο Πρωθυπουργός- ότι θα γίνουν και πρέπει να γίνουν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, ιδίως στις Δ.Ε.Κ.Ο.. Έγιναν πολλές απ’ αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά βεβαίως θα γίνουν και άλλες, που είναι αναγκαίες. Είναι αλλαγές τις οποίες δεν τολμήσατε. Δεν αγγίξατε τέτοια σοβαρά προβλήματα, τα οποία πληρώνει σήμερα ο τόπος, πληρώνει η χώρα μας, πληρώνει ο ελληνικός λαός, πληρώνουν οι πολίτες.
Και βεβαίως είμαστε αποφασισμένοι –το επανέλαβε και χθες ο Πρωθυπουργός- για μετωπική σύγκρουση με τα φαινόμενα της διαφθοράς, γιατί το θέλει και αυτό η κοινωνία μας και βλέπετε στις καθημερινές δημοσκοπήσεις πόσο εγκρίνει αυτή την πολιτική και αυτή την απόφαση της Κυβέρνησής μας. Πρέπει, λοιπόν, αυτό το θέμα να λυθεί μια για πάντα.
Μου κάνει, όμως, εντύπωση, ότι στο βιβλίο του που σήμερα το απόγευμα θα παρουσιαστεί, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν λέει λέξη για το πρόβλημα της διαφθοράς και της διαφάνειας, αν και είναι το βασικό σημείο στο οποίο θα έπρεπε να αναφερθεί, όπως επίσης, δεν λέει λέξη για τα προβλήματα και τα κυκλώματα στην ελληνική δικαιοσύνη, για τα οποία η σημερινή Κυβέρνηση με σταθερή γραμμή, κατά της διαφθοράς σε όλους τους τομείς, βάζει μία τάξη και στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης.
Η χώρα, κατά την περίοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και βεβαίως το 2003, όπως ξέρετε, ήταν ουραγός σε όλους τους κρίσιμους δείκτες, που για πρώτη φορά αρχίζουν να βελτιώνονται και θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο.
Καθιερώσαμε από την αρχή της θητείας μας ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά και επί δεκαεννιά μήνες δεν έχουμε αλλαγή του. Σας ακούμε καθημερινά να διαμαρτύρεστε ότι δήθεν η Κυβέρνηση επέβαλε φόρους.
Δεν είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη αύξηση φόρου που έχουμε, είναι κατά 1% στο Φ.Π.Α., εν αντιθέσει με εσάς που επιβάλλατε περίπου εβδομήντα έως ογδόντα φόρους σε λίγο χρονικό διάστημα προς το τέλος της θητείας σας.
Εμείς, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι έχουμε μία σταθερή γραμμή στο φορολογικό μας σύστημα και έχουμε και ένα νόμο αναπτυξιακό, ώστε να στηρίξουμε την ανάπτυξη της πατρίδας μας, την ανάπτυξη της Ελλάδος.
Παρακολουθώ τους αγορητές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι οποίοι έχουν μία περίεργα μηδενιστική στάση. «Τίποτα δεν γίνεται στον τόπο», λένε. Έχω, όμως, στα χέρια μου έναν πίνακα με τα αποτελέσματα της δικής σας θητείας και του κρίσιμου χρόνου. Για παράδειγμα, είχατε προβλέψει δανεισμό 26,9 δισεκατομμυρίων ευρώ και κάνατε 27,8 δισεκατομμύρια ευρώ δανεισμό. Είχατε προβλέψει φορολογικά έσοδα 35,4 εκατομμύρια ευρώ και πετύχατε μόνο 34,5 εκατομμύρια ευρώ. Είχατε προγραμματίσει έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ και πετύχατε μόνο 1,13 εκατομμύρια ευρώ. Είχατε προγραμματίσει το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης να είναι 165,8 δισεκατομμύρια ευρώ και έφτασε 171,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η απογραφή το βρήκε 182,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, αναφέρθηκα ενδεικτικά μόνο σε δείκτες και στο πόσο τραγικοί είναι αυτοί οι δείκτες για τον κρίσιμο χρόνο του 2003 για την πατρίδα μας.
Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ότι έχετε μία μηδενιστική πολιτική. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Έχω τη γνώμη, όμως, ότι βιάζεστε πολύ και κυρίως δεν πείθετε. Δεν θέλετε να δείτε, τι γίνεται και νομίζετε, ότι με το να τα μηδενίζετε όλα, είναι δυνατόν να σας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Είναι βέβαιο πως με την πολιτική σας και την οικονομία βλάπτετε και την παράταξή σας βλάπτετε, γιατί δεν σας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός, αλλά ιδίως βλάπτετε τη χώρα μας.
Εμείς, σταθερά, θα προχωρήσουμε μπροστά και είναι βέβαιο πως θα πετύχουμε και θα κριθούμε από τον ελληνικό λαό στις εκλογές. Είναι, επίσης, βέβαιο ότι θα είμαστε Κυβέρνηση και την επόμενη τετραετία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.
Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώμα πως η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού».
Επίσης, ο συνάδελφος κ. Ευγένιος Χαϊτίδης ζητά ολιγοήμερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ο κ. Τσακλίδης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία και από τον μόλις κατελθόντα από το Βήμα αγαπητό συνάδελφο, όταν ψηφίζουμε τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του 2003 και όταν η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για κρυφά χρέη, για δημιουργική λογιστική –το επανέλαβε και σήμερα ο κύριος συνάδελφος- να μας πει, αφού υπάρχουν καταγραφές πλέον των πεπραγμένων, πού ήταν το 2003 η δημιουργική λογιστική που χρησιμοποίησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ποιοι ήταν οι κρυφοί κωδικοί, που μας λέγατε, ποια ήταν τα κρυφά χρέη. Να μας τα πείτε.
Και εγώ το βάζω να μας τα πει και ο κύριος Υπουργός και οι επόμενοι συνάδελφοι και ο κ. Πολύδωρας που είναι εδώ και θα μιλήσει ως Kοινοβουλευτικός Eκπρόσωπος: Ποια ήταν αυτά τα κρυφά χρέη; Είπε ο κύριος συνάδελφος για το δημόσιο χρέος. Λέγατε ή δεν λέγατε πριν τις εκλογές -και ο κ. Καραμανλής- ότι το δημόσιο χρέος της χώρας είναι 123% του Α.Ε.Π.; Άλλες φορές λέγατε 128% του Α.Ε.Π. και σήμερα εσείς παραδέχεστε -ο κ. Αλογοσκούφης, η Κυβέρνηση- ότι είναι 167.000.000.000 ευρώ -κύριοι συνάδελφοι, κάποτε πρέπει να συνεννοούμαστε, εσείς τα λέτε αυτά- δηλαδή 108,8% του Α.Ε.Π., όσο λέγαμε και εμείς. Μην τα συγχέουμε. Είναι άλλο το χρέος της γενικής κυβέρνησης για το οποίο μιλάμε, είναι άλλο το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης. Μη λέμε άλλα νούμερα ο ένας, άλλα νούμερα ο άλλος. Στην Αίθουσα αυτή επιτέλους πρέπει να συνεννοούμαστε. Τώρα, αυτή είναι μία υποχρέωσή σας. Δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί λέγατε ψέματα και είστε εκτεθειμένοι. Εγώ περιμένω. Μακάρι να με διαψεύσετε.
Είπατε και για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι, όταν είμαστε στα πρώτα χρόνια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, υπάρχει προετοιμασία των έργων. Αυτό σημαίνει ότι μετά από δύο, τρία χρόνια αρχίζει κατά γεωμετρική πρόοδο η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, μιλάτε για το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων, όταν απολογιστικά το 2003 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 5,5% του Α.Ε.Π.. Πόσο είναι το 2005; Εσείς οι ίδιοι με το προσχέδιο του προϋπολογισμού λέτε ότι θα είναι 4,3%. Εγώ σας λέω ότι θα είναι 4%, διότι εσείς μιλάτε στο προσχέδιο για μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε σχέση με το 2004 κατά 19%, ενώ προβλέπεται 16% στον προϋπολογισμό, η πράξη όμως δείχνει ότι είμαστε πάνω από 30% μέχρι τώρα. Δεν πληρώνεται. Άρα, θα είμαστε κάτω από το 4% στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όταν το 2003 ήμασταν στο 5,5%. Εσείς τολμάτε να μιλάτε για Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων; Ντροπή. Μας πάτε δέκα χρόνια πίσω. Αυτή είναι η οικονομική πολιτική που κάνετε;
Τώρα κοιτάξτε, είπατε για φόρους, γιατί είχα άλλη δομή ομιλίας και τώρα θα σας απαντήσω: Εβδομήντα, ογδόντα φόρους έβαλε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ακούστε, κύριε Φούσα. Θέλετε να δούμε πόσο έπαιρνε ο συνταξιούχος, ο μισθωτός καθαρά πέρα από φόρους το 1993 και πόσο έπαιρνε το 2003; Ο μέσος όρος αύξησης των καθαρών, των πραγματικών αποδοχών ήταν 33% τη δεκαετία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., έξω από φόρους, έξω από πληθωρισμό και τώρα είναι μείον με εσάς. Ας αφήσουμε, λοιπόν, ποιος έβαζε φόρους. Εδώ η πράξη μιλάει. Να δούμε πόσο ήταν ο μισθός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ήταν 33% η αύξηση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ: Ήταν 33% η πραγματική αύξηση από το 1993 έως το 2003 με στοιχεία της EUROSTAT. Ήταν 33% έξω από πληθωρισμό. Μιλάμε για πραγματικές αυξήσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ: Να δούμε πόσο ήταν η σύνταξη του Ο.Γ.Α. -σας λέω ένα παράδειγμα- το 1993, πόσο ήταν το 2003, τι φόρους πλήρωσε, τι καθαρά έπαιρνε. Η αύξηση ήταν 100% στον Ο.Γ.Α..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος τα λέει αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ: Βεβαίως. Αυτή είναι η αλήθεια. Αφήστε τους φόρους για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
Τώρα κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Βελτιώσατε τίποτα μέχρι σήμερα και εμείς δεν το παραδεχόμαστε; Τι βελτιώσατε; Ξέρετε πόσο ήταν το 2003 -γιατί είμαστε μέσα στο θέμα- η είσπραξη του κράτους από έμμεσους φόρους; Ήταν 14,9% του Α.Ε.Π.. Εσείς αυξήσατε το συντελεστή του Φ.Π.Α.. Πόσο είναι το 2005, κύριε Υπουργέ; Είναι 13,1%. Θα μου πείτε: Μήπως ο λαός, οι πολίτες πληρώνουν λιγότερους έμμεσους φόρους; Όχι, πληρώνουν περισσότερους φόρους, διότι αυξήσατε τους συντελεστές.
Θα μας πείτε, κύριε Υπουργέ, που πάνε τα λεφτά αυτά; Ξέρετε πόσα είναι τα λεφτά αυτά, αν τα αθροίσουμε το 2004 και το 2005; Το 2004 οι εισπράξεις του κράτους από έμμεσους φόρους ήταν 13,7% αντί για 14,9% που ήταν το 2003 και φέτος είναι 13,1%. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό, όταν οι πολίτες τα πληρώνουν τα χρήματα αυτά; Ποιοι τα κλέβουν τα χρήματα αυτά; Με ποιων ευθύνη τα κλέβουν οι αεριτζήδες, οι πλούσιοι; Ποιοι τα κλέβουν τα λεφτά αυτά; Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. φταίει; Από αυτό και μόνο, με δική σας αποκλειστική ευθύνη, έχασε το κράτος πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος ευθύνεται;
Αφήστε τα παλιά. Να απολογηθείτε στο συνταξιούχο του Ο.Γ.Α. που του είπατε ψέματα, όταν λέγατε ότι τα 30 ευρώ είναι ένα κουλούρι ή μισό κουλούρι την ημέρα και τώρα του δίνετε 12 ευρώ. Δήθεν, κύριε Πολύδωρα, βρήκατε τα πράγματα πιο άσχημα απ’ ό,τι ήταν. Εδώ ευθύνεστε ή όχι ότι χάσατε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από δική σας ευθύνη και ανικανότητα, γιατί εξυπηρετείτε τα συμφέροντα αυτών που τα κλέβουν;
Ποιος αποποινικοποίησε τη λήψη εικονικών τιμολογίων; Ποιος το έκανε; Ποιος είπε ότι, αν κάποιον που κλέβει Φ.Π.Α. τον πιάσουμε και δικάζεται πρωτόδικα, τον απαλλάσσουμε, αρκεί να έρθει να κάνει μια ευνοϊκή ρύθμιση; Ποιος διέλυσε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς; Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά, για το κλίμα το οποίο δημιουργήσατε;
Είναι βέβαιο ότι, αν ήταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. -πρέπει να το ακούσει- δεν θα έπαιρνε 12 ευρώ, θα έπαιρνε 30 ευρώ, τα λεφτά αυτά που χαρίζετε εσείς στους πλούσιους. Του αρέσει που παίρνει 12 ευρώ; Ας μας το πει, ότι τα 12 ευρώ είναι καλύτερα από τα 30 ευρώ. Δεν φταίει κανένα ΠΑ.ΣΟ.Κ., φταίει η Νέα Δημοκρατία που παίρνει 12. Και για τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. του Ι.Κ.Α., το Ε.Κ.Α.Σ., όλοι θα έπαιρναν περισσότερα και η οικονομία θα ήταν καλύτερη. Τα μισά από τα χρήματα αυτά αν διαθέταμε στον Ο.Γ.Α., στο Ε.Κ.Α.Σ., σε αυξήσεις μισθών, τα άλλα μισά θα τα δίναμε στη μείωση του ελλείμματος.
Μειώσατε το έλλειμμα; Όχι. Το έλλειμμα φέτος λέτε εσείς στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού ότι θα είναι 3,6%. Είναι βέβαιο ότι θα είναι πάνω από 4% και, αν δεν είχαμε την τιτλοποίηση που δεν την προβλέπατε το Δεκέμβριο του 2004, θα ήταν πάνω από 5%. Προσέξτε, πάνω από 5% έλλειμμα, όταν μειώνεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από 5,5% σε 4%. Δηλαδή, αν δεν το μειώνατε, θα ήταν 6,5%. Τι κάνατε; Τι μειώσατε; Τι βελτιώσατε; Τίποτα, μηδέν.
Κάνατε διαρθρωτικές αλλαγές; Ποιες; Το ωράριο των καταστημάτων; Μήπως ότι διώχνετε πέντε χιλιάδες από τον Ο.Τ.Ε. με μεγάλες αποζημιώσεις, επιβαρύνοντας το Ι.Κ.Α. και το δημόσιο; Μήπως ότι καταργήσατε το οκτάωρο και μειώσατε την αμοιβή για την υπερωριακή απασχόληση; Αυτές είναι οι αλλαγές; Μας είπε ο κ. Καραμανλής χθες ότι θα πουλήσει και άλλα μερίδια της Εμπορικής και της Αγροτικής Τράπεζας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφήσατε στους άλλους δύο λεπτά χθες. Θα αφήσετε και σε εμένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κανένα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ: Να σας πω και κάτι; Είναι άδικο ότι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μιλούν δεκαπέντε λεπτά και οι Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μόνο οκτώ λεπτά. Είναι άνιση μεταχείριση. Δεν κάνετε σωστή κατανομή του χρόνου λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Λοιπόν, αφού ολοκληρώσατε, σας σταματάω το χρόνο και θα σας δώσω απάντηση.
Ήσασταν από εκείνους, οι οποίοι ψήφισαν τον Κανονισμό της Βουλής. Εφαρμόζουμε κατά γράμμα και στο ακέραιο τον Κανονισμό της Βουλής. Εστάλη στα κόμματα ο χρόνος ο οποίος αναλογεί βάσει του Κανονισμού της Βουλής σε κάθε κόμμα και τα κόμματα μοίρασαν το χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των ομιλητών. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποφάσισε να έχει το συγκεκριμένο αριθμό ομιλητών με οκτώ λεπτά ο καθένας. Άρα εδώ κλείνει αυτό το θέμα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ: Η Αντιπολίτευση έχει συνολικά περίπου ίδιους ομιλητές με τη Νέα Δημοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεύτερον, θέσατε ένα θέμα, γιατί δεν αφήνω τους συναδέλφους να μιλούν ένα-δυο λεπτά παραπάνω. Γνωρίζετε κάλλιον εμού και εσείς, επειδή ψηφίσατε τον παρόντα και ισχύοντα Κανονισμό, ότι προβλέπεται ότι η συζήτηση πρέπει να διαρκέσει ακριβώς τέσσερις ώρες. Εάν, λοιπόν, εσείς μιλήσετε παραπάνω ή και οι άλλοι συνάδελφοι μιλήσουν λίγο παραπάνω, θα πάρουν χρόνο από τους συναδέλφους που δεν θα προλάβουν να μιλήσουν και είναι άδικο να μην ολοκληρωθεί ο κατάλογος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ: Σύμφωνοι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε. Σας δίνω το λεπτό λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ.
Κύριοι συνάδελφοι, με όλα αυτά που κάνετε είναι χειρότερα ασφαλώς τα πράγματα απ’ ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που ήταν το 2003; Όχι, γι’ αυτό και προετοιμαζόμαστε να έρθουμε πολύ καλύτεροι. Δεν έχω το χρόνο να αναλύσω τι πρέπει να κάνουμε.
Υπάρχει προοπτική εσείς να βελτιώσετε τα πράγματα τον άλλο χρόνο; Η απάντηση είναι «όχι». Δυστυχώς το τέλος σας έχει προδιαγραφεί. Με το δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών για το 2006, έχετε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν πρόκειται με τίποτα -χάσατε το παιχνίδι- να μειώσετε το έλλειμμα κάτω από 3%, με τίποτα. Τι μέτρα θα πάρετε; Θα αυξήσετε κι άλλο το Φ.Π.Α.; Μα ήδη ο κόσμος δεν έχει λεφτά, δεν κινείται η αγορά.
Ό,τι μέτρα να πάρετε δεν πρόκειται να αποδώσουν. Για σας το παιχνίδι της οικονομίας έχει τελειώσει. Αυτό πρέπει να το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Δεν μπορείτε πλέον να κάνετε τίποτα, ούτε τώρα ούτε του χρόνου.
Μας λέτε πολλές φορές «οι υποσχέσεις μας έχουν ορίζοντα τετραετίας». Κατ’ αρχάς δεν λέγατε αυτό. Άλλα λέγατε και άλλο κλίμα προσδοκιών καλλιεργούσατε. Αλλά να σας πω κάτι και μ’ αυτό κλείνω.
Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας –και το ξέρετε όσοι είστε από επαρχία- ποιοι αγρότες παίρνουν σύνταξη 200 ευρώ και στους οποίους εμείς δίναμε 30 ευρώ αύξηση και σεις 12 ευρώ; Παίρνουν μόνο οι αγρότες που πριν το 1989 ήταν κάτω των εξήντα πέντε ετών, διότι οι άλλοι μπήκαν στο Ταμείο Πρόσθετης Ασφάλισης. Αυτοί σήμερα είναι ογδόντα δύο ετών. Πότε θα τους δώσετε τα 330 ευρώ που λέγατε ότι θα πάρουν σύνταξη;
Είπατε ψέματα στον κόσμο. Είστε χειρότεροι απ’ ό,τι ήμασταν εμείς. Χάσατε το κλίμα να βελτιώσετε τα πράγματα στο μέλλον. Είστε παρένθεση και κακή παρένθεση για τον τόπο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αυτό το τελευταίο «είστε χειρότεροι», τι το θέλετε; Φαντάσου να μη συμφωνούσατε με την κύρωση. Συμφωνείτε διαφωνούντες. Δεν το έχω καταλάβει ακόμη αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς πώς συμφωνείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εμείς διαφωνούμε συμφωνούντες, ενώ εσείς συμφωνείτε διαφωνούντες!
Ο κ. Βασιλείου έχει το λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλο ένα ρεσιτάλ πολιτικής υποκρισίας βιώνουμε και κατά τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου για τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του κράτους του έτους 2003. Ρεσιτάλ υποκρισίας, άπειρες δυνατότητες σοφιστιών, κυρίως για να αιτιολογηθεί το απόλυτο μηδέν που και ο Αρχηγός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και οι πρώην διατελέσαντες Υπουργοί και το σύνολο της Μείζονος Αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι έχει η Κυβέρνηση Καραμανλή. Το απόλυτο μηδέν, ισχυρίζεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Και νομίζει ότι πείθει. Ειλικρινά εύχομαι να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, να ισχυρίζεστε ότι ο Καραμανλής, η Κυβέρνησή του και η Νέα Δημοκρατία είναι στο απόλυτο μηδέν. Μακάρι να κοιμάστε αυτόν τον ύπνο!
Ερχόμαστε στον Ισολογισμό του 2003. Το παράδοξο φαίνεται να είναι ότι η Κυβέρνηση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας κυρώνει τον Ισολογισμό 2003, ενώ διαφορετικές απόψεις καταγράφονται ως προς τους προϋπολογισμούς και σαφώς αντίθεση απόλυτη προς την οικονομική πολιτική, την τότε ασκηθείσα οικονομική πολιτική. Μάλιστα δε, η εισαγωγή για ψήφιση του Ισολογισμού του 2003 ερμηνεύτηκε από τους συναδέλφους της Μείζονος Αντιπολίτευσης ότι σημαίνει και παραδοχή εκείνης της οικονομικής πολιτικής.
Θέτω ένα ερώτημα, για να ανατρέψω επιχειρηματολογικά τον ισχυρισμό, γιατί θα μπορούσατε να βρείτε έναν άλλο ισχυρισμό: Το 1993 και 1994 ψηφίσατε ή όχι τους ισολογισμούς του Μητσοτάκη του 1992 και του 1993, παρ’ ότι εφρυάξατε για την οικονομική πολιτική Μητσοτάκη και την καταβαράθρωση της χώρας; Ποιος θα μου απαντήσει σ’ αυτό το ερώτημα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ: Θέλετε να σας απαντήσω; Αν θέλετε ευχαρίστως.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτό καθ’ εαυτό το επιχείρημα, που ασφαλώς δεν συνάδει με τη λογική της συνέχειας του κράτους και με τη λογική της κύρωσης της καταγραφής μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας, σαφώς και δεν σημαίνει αποδοχή αυτής της πραγματικότητας. Και πρέπει αυτό να γίνει σαφές. Αλλά τα απλά πράγματα μπορεί να είναι κατανοητά από τους πολίτες, μπορεί να είναι κατανοητά από τους απλούς ανθρώπους, μπορεί να είναι κατανοητά από την απλή λογική, δεν μπορούν να γίνουν σύνθετα με τη λογική της ντε και καλά εμφάνισης του γκρίζου και του μαύρου, που προσπαθείτε να επιβάλετε στην πολιτική ζωή του τόπου.
Δύο παραδείγματα θα αναφέρω: Το 2003 τα δάνεια της Κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν στο ύψος των 37,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα ήταν 26,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πραγματικότητα είναι ότι η τότε Κυβέρνηση δανείστηκε περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω απ’ ό,τι εισέπραξε εσωτερικά. Τι νομίζετε, ότι συμφωνούμε; Ή κι εσείς συμφωνείτε μ’ αυτήν την πολιτική; Υπάρχει Έλληνας που θα κατανοήσει ότι, όπως και σε μία οικογένεια μπορεί να δανείζεται για να λειτουργεί περισσότερο και να εισπράττει λιγότερα; Αυτή η κοινωνική σας ευαισθησία, η οποία έχει στηριχθεί μέχρι σήμερα σε περίεργες απόψεις, σαφώς ήταν κοινωνική ευαισθησία με δανεικά. Αυτή είναι η διαφορά μας.
Η διαφορά μας είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πλούτο για να τον μοιράσουμε. Όχι να δανειζόμαστε και να χρεώνουμε τις επόμενες γενιές προκειμένου να είμαστε αρεστοί πολιτικά σήμερα και να κρατάμε το θώκο της εξουσίας. Αυτό κάνατε είκοσι χρόνια.
Ως προς την απογραφή, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και δεκαπέντε μήνες έγινε σημαία από την Αξιωματική Αντιπολίτευση το φιάσκο, κατ’ αυτήν, της οικονομικής απογραφής. Και την οποία οικονομική απογραφή παραλείπετε να λέτε ότι θα την κάνατε υποχρεωτικά. Και θα την κάνατε υποχρεωτικά γιατί και το 2001 και το 2002 και το 2003, ανακαλύπτοντας η Κομισιόν τη δική σας δημιουργική λογιστική και την αναποτελεσματικότητά της και την αναντιστοιχία της σε σχέση με τη συλλειτουργία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σας υπεχρέωνε καθημερινά να απολογείστε. Και θα το κάνατε, αν παρ’ ελπίδα ήσασταν Κυβέρνηση μετά τις 7 Μαρτίου του 2004. Αυτό έγινε από εμάς σε συνεργασία με την EUROSTAT.
Και ασφαλώς έχω να τονίσω για άλλη μία φορά ότι η υπόθεση αυτής της εταιρικής συνεργασίας, δεν είναι υπόθεση μόνο καθ’ υποχρέωση καλών εταιρικών σχέσεων. Είναι μία υπόθεση ανάδειξης της πραγματικής δυνατότητας της οικονομίας τη συγκεκριμένη στιγμή για την οποία ως Κυβέρνηση και ως πολιτικός κόσμος απολογούμεθα, κυριολεκτικά, ενώπιον του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του κράτους κι όχι εμείς που είμαστε διαχειριστές των περιουσιακών του στοιχείων και των οικονομικών του δεδομένων και του ιδρώτα του. Οφείλουμε, λοιπόν, να μην τον κοροϊδεύουμε. Οφείλουμε να μην του δημιουργούμε παραισθήσεις με τη δημιουργική λογιστική, ψεύτικη ευημερία, με μία δήθεν ισχυρή Ελλάδα, την οποία ποτέ δεν την κατάλαβε τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας ως ισχυρός, ως πολίτης.
Διεσύραμε –άκουσα για άλλη μία φορά- ως Κυβέρνηση τη χώρα με την απογραφή. Για να κάτσουμε στα όρθια. Διεσύραμε εμείς τη χώρα ως Κυβέρνηση, που πάμε να νοικοκυρέψουμε αυτόν τον τόπο, να κρατήσουμε όρθιο το σπίτι και δεν συνδράμετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Χαιρέκακα νομίζετε ότι θα πέσει το σπίτι πάνω στα ερείπια του οποίου θα χτίσετε τη δική σας πολιτική ελπίδα. Κάνετε λάθος. Ο ελληνικός λαός δεν είναι όπως τον θεωρείτε.
Και δεν διεσύρθη η χώρα με τα αναφερόμενα και προσφάτως, το τελευταίο διήμερο μπορώ να πω, ευρισκόμενα στην απόλυτη δημοσιότητα, δημοσιευθέντα από το βιβλίο του κ. Σημίτη για τα Ίμια; Ποιος τον έκανε τον κ. Λυμπέρη Αρχηγό Γ.Ε.Ε.Θ.Α.; Δεν τον ανασύρατε από την κομματική αποστρατεία –όχι από τη στρατιωτική αποστρατεία- για να τον εγκαταστήσετε υπεύθυνο και ο κ. Σημίτης να λέει ότι είναι υπεύθυνη η στρατιωτική ηγεσία για το φιάσκο στα Ίμια και να επιχαίρουν οι εφημερίδες της Τουρκίας γι’ αυτό; Θα γίνει μεγάλη συζήτηση, μη στενοχωριέστε.
Άκουσα και συναδέλφους από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να λένε ότι είναι επιστροφή στην πολιτική αυτό το βιβλίο, παρά το γεγονός ότι τα αρχεία κρατών, που σέβονται τον εαυτό τους, ανοίγουν μετά τριάντα ή πενήντα χρόνια όπως το Foreign Office.
Δεν υπήρξε διασυρμός η Συμφωνία της Μαδρίτης για τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο; Δεν υπήρξε διασυρμός το φιάσκο του Οτσαλάν; Δεν υπήρξε διασυρμός ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εικονικά και όχι πραγματικά; Δεν υπήρξε διασυρμός ότι δεν εφαρμόσατε την οδηγία 80/99 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους συμβασιούχους και μας παρέπεμψε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η συγκεκριμένη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Και ασφαλώς η υπόθεση τελείωσε μετά την εφαρμογή του π.δ. 164 του κ. Παυλόπουλου. Δεν υπήρξε διασυρμός με το Χρηματιστήριο που από το 2001 μέχρι το 2003 οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα δεν ξεπέρασαν το 1% του Α.Ε.Π.; Και τολμάτε να μιλάτε για διασυρμό της χώρας χαρακτηρίζοντας την προσπάθειά μας ως μηδενικού χαρακτήρα; Έλεος! Κάπου πρέπει να συμφωνήσουμε και να συνεννοηθούμε. Διότι, δυστυχώς, η πραγματικότητα την οποία παραλάβαμε στις 7.3.2004 είναι συγκεκριμένη. Το δημόσιο χρέος ήταν στα 202.000.000.000 ευρώ με 14.000.000.000 εγγυήσεις εις βάρος το δημοσίου.
Είμαστε οι φτωχότεροι στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Έχουμε τα υψηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα. ‘Εχουμε τη χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα. Είμαστε τελείως απομονωμένοι στις εισροές ξένων κεφαλαίων. Έχουμε τις μικρότερες εξαγωγές, λιγότερο από το 1/3 των εισαγωγών. Έχουμε μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Πολύ χαμηλή απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων. Πολύ ψηλά στην ανεργία. Τελευταία χώρα ήμασταν. Τώρα μπήκαν και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και μάλλον πήγαμε σε χαμηλότερες θέσεις, στην ανεργία, στην αδιαφάνεια και στους δείκτες ενεργειακής πολιτικής.
Και όμως παρά τα όσα ανέφερα φαίνεται ότι η οικονομία αρχίζει να παίρνει τα πάνω της γιατί οι οικονομικές πράξεις είναι και πολιτικές και η εμπιστοσύνη που δείχνει το εσωτερικό και το εξωτερικό στην Κυβέρνηση Καραμανλή αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Η οικονομία αναπτύσσεται με 3,6% το 2005, παρά τις προβλέψεις κάποιων ότι η ανάπτυξη θα ήταν κάτω του 3%. Το έλλειμμα από το 6,6% το 2004 θα διαμορφωθεί στο 3,6% έως 3,8% το 2005. Η ανεργία μειώθηκε κατά 1% περίπου. Προσπαθούμε να καταστήσουμε τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική με το νέο αναπτυξιακό και επενδυτικό νόμο, με την απελευθέρωση των αγορών με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις με τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών νόμων, με την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, με το νόμο για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με τις εκτεταμένες αποκρατικοποιήσεις, με σπουδαίες πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας με την υπογραφή της συμφωνίας για τον ελληνοτουρκικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου και με μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών απολύτως αναγκαίων για την ανάπτυξη και για το διαρθρωτικό επίπεδο της χώρας μας.
Σ’ αυτήν την τεράστια προσπάθεια λυπάμαι να πω ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν έχει καμία συνδρομή. Λυπάμαι ως πολίτης και ως πολιτικός.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του μέτρου. Είναι το πολίτευμα της σύνθεσης των απόψεων. Είναι το πολίτευμα στο οποίο αναγνωρίζεται η επιλογή των πολιτών. Η επιλογή των πολιτών στις 7 Μαρτίου 2004 ήταν να είναι ο Καραμανλής ο Πρωθυπουργός της χώρας και η Κυβέρνησή του εκείνη που θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες αλλαγής νοοτροπίας οικονομικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, για τις οποίες πολιτικές στις 7 Μαρτίου ο ελληνικός λαός σας έδειξε το δρόμο. Αν δεν το κατανοήσετε αυτό, τότε θα συνεχίσετε να κατέχεστε από σύνδρομα ιδιοκτησίας του κράτους, της ποδηγέτησης της πολιτικής ζωής του τόπου, σύνδρομα επικίνδυνα για τη δημοκρατία και αναμφισβήτητα ολοκληρωτικών θέσεων και διαθέσεων.
Διερωτώμαι: Τίποτα δεν έκανε για εσάς αυτή η Κυβέρνηση; Τίποτα θετικό δεν παρατηρήσατε αυτούς τους δεκαεννέα μήνες; Δεν διακρίνεστε από πολιτική γενναιότητα προκειμένου να συμφωνήσετε επιτέλους σε κάτι θετικό; ‘Έχετε την εντύπωση ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε απόλυτη άγνοια και προσπαθείτε να του γεμίσετε το μυαλό με το απόλυτο μηδέν που ισχυρίζεστε ότι κάνει αυτή η Κυβέρνηση; Τότε διερωτώμαι κάτι για το οποίο θα πρέπει να διερωτάστε και εσείς. Προς τι, παρά τις δυσκολίες, παρά το ότι και εμείς θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, η στήριξη στην Κυβέρνηση Καραμανλή και στον Πρωθυπουργό από σειρά δημοσκοπήσεων; Δεν είναι αναντίστοιχο αυτό με τις πολιτικές σας επιλογές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Μείζονος Αντιπολίτευσης η αναντιστοιχία με την πραγματικότητα, η υποκριτική δεινότητα και οι σοφιστείες ουδέποτε εξυπηρέτησαν αυτόν τον τόπο. Αν όπως ισχυρίζεστε και εσείς, όπως θέλουμε και εμείς, ότι αυτή η χώρα και ο λαός της και η κοινωνία μας έχουν κοινούς στόχους και επιθυμείτε να πάμε μπροστά στο σήμερα και στο αύριο, αν δεν επιθυμείτε να υποθηκεύουμε το μέλλον της νεολαίας μας και επιθυμείτε μια Ελλάδα δυνατή στην Ευρώπη και διεθνώς, τότε είναι υποχρέωση όλων μας και δική σας να συμπράττουμε και τουλάχιστον να έχετε τη δυνατότητα να αναγνωρίζετε ό,τι θετικό συμβαίνει. Γιατί ασφαλώς δεν πρόκειται να χαρείτε οποιαδήποτε αρνητική πορεία οποιασδήποτε ελληνικής κυβέρνησης. Ο ελληνικός λαός έχει μνήμη, απεφάσισε και θα αποφασίσει πάλι. Η πορεία Καραμανλή και η πορεία της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν ανακόπτονται ούτε με υποκρισίες ούτε με σοφιστείες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Φωτιάδης έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω σήμερα να απαντήσω στην γκεμπελικής μορφής, του υπέρτατου ψεύδους της Νέας Δημοκρατίας τακτική με απόψεις και κείμενα της ίδιας της Κυβέρνησης. Να ξεκινήσω με την περίφημη δήθεν απογραφή. Και λέω δήθεν, γιατί ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει καμία απογραφή και δεν έχει κατατεθεί κανένα απολύτως κείμενο. Πότε, αλήθεια, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έλεγε αλήθεια και πότε είχε δίκιο, στις 10 Ιουνίου 2004 κατά τη συζήτηση του απολογισμού του 2002 που επιχειρηματολογούσε για να μας πείσει ότι πολύ ορθά οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έκαναν τις εγγραφές όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα με τον τρόπο που τις ενέγραφαν;
Επί λέξει, λοιπόν, στη σελίδα 17 του απολογισμού του 2002 με την υπογραφή του Υπουργού των Οικονομικών αναφέρεται για τα εξοπλιστικά προγράμματα ότι αυτά υλοποιούνται σε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι και δέκα έτη –διαβάζω επί λέξει- «κατά το οποίο οι πληρωμές στον προμηθευτή θεωρούνται ως προκαταβολές» όπως, δηλαδή, έκανε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Και μέσα σε παρένθεση λέει, «σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες του ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών ESA του 1995 επιβαρύνοντας μεν το χρέος κατά το μέρος που χρηματοδοτούνται από δανεισμό, αλλά όχι το έλλειμμα αφού δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας του δημοσίου μέχρι τη χρονική στιγμή παραλαβής του υλικού ή της ολοκλήρωσης του προγράμματος».
Αυτά δεν τα λέει πρώην Υπουργός του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά ο νυν Υπουργός της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα κινήθηκε την ίδια ημέρα 10.6.2004 η εισήγηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ. Σκρέκα. Καταθέτω στα Πρακτικά αντίγραφα των συγκεκριμένων τοποθετήσεών τους στη Βουλή.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Φωτιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι άλλαξε και μετά από ελάχιστους μήνες αποδέχεται ο κ. Αλογοσκούφης τελείως διαφορετικό τρόπο εγγραφής των συγκεκριμένων δαπανών; Μιλήσατε και μιλάτε συνέχεια για άδεια ταμεία. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, συζητάμε τον Ισολογισμό του 2003, το δικό σας Ισολογισμό με την υπογραφή του κ. Αλογοσκούφη. Στη σελίδα 13 λέει, επί λέξει, τα εξής: «Περίσσευμα κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2003 μέχρι 31.12.2003, 17.370.000.000 ευρώ». Ομολογείτε ότι υπήρχαν στα ταμεία 17.370.000.000 ευρώ στις 31.12.2003. Και μάλιστα το αναλύετε αυτό στην προηγούμενη σελίδα στην 11 και λέτε ότι τα έσοδα είναι 76.000.000.000 ευρώ και οι δαπάνες 58.000.000.000 ευρώ.
Σας καταθέτω και πάλι αποσπάσματα του Ισολογισμού που εσείς με τη δική σας υπογραφή φέρατε.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Φωτιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιλήσατε για κακή πορεία των εσόδων. Όμως, πάλι με δήλωση του κ. Ρεγκούζα, του αρμόδιου Υφυπουργού επί των εσόδων βεβαιώνεται στη σελίδα 9 του Απολογισμού του 2002 επί λέξει πάλι ότι «ο μέσος ετήσιος στόχος των εσόδων ήταν 6,2% και το πρώτο τετράμηνο έκλεισαν τα έσοδα με 10,1%». Και συμπληρώνω ότι στις 10 Μαρτίου, ημέρα παράδοσης του Υπουργείου στη νέα ηγεσία, η πορεία των εσόδων είχε αυξητική τάση 18% και διαψεύστε το.
Λέτε, επίσης, μέσα στον ίδιο τον Απολογισμό που εσείς καταθέτετε και μάλιστα για να γίνετε πειστικοί, κύριε Υπουργέ, έχετε και διαγράμματα: «Η αύξηση των βεβαιωθέντων τακτικών εσόδων ξεπέρασε το 32,2% έναντι των προϋπολογισθέντων». Δηλαδή, τα βεβαιωθέντα έναντι των προϋπολογισθέντων ήταν μεγαλύτερα κατά 32% και αναλύετε παρακάτω επιμέρους, ότι και τα φορολογικά έσοδα είχαν 32% και 20% αντίστοιχα αύξηση. Δεν το λέμε εμείς, εσείς το λέτε μέσα εδώ. Όχι μόνο ελλείμματα δεν αφήσαμε, λέτε, αλλά αφήσαμε ένα πλεόνασμα στο ταμείο ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά σας αφήσαμε και μία «μπάνκα» να το πω κατά την κοινή ρήση, περίπου 20.000.000.000 ευρώ επιπλέον βεβαιωθέντων εσόδων, τα οποία έχετε τώρα την πολυτέλεια, κύριοι συνάδελφοι, να τιτλοποιήσετε. Γιατί ξέρετε τα βεβαιωθέντα έσοδα σε τι ποσό ανέρχονται τώρα μετά τις εκλογές σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού, ανακοίνωση, δελτίο τύπου; Μειώθηκαν τα βεβαιωθέντα έσοδα από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο κατά 87% έναντι του προηγουμένου έτους. Είχαμε 87% μείωση των βεβαιωθέντων εσόδων. Και ταυτόχρονα κάνετε τις λογιστικές λοβιτούρες για το Φ.Π.Α. του 2003.
Ε, λοιπόν, θα σας καταθέτω την πορεία του Φ.Π.Α. από το 1995 μέχρι το 2003 που φαίνεται ότι κινούνταν από το 12,5% το 1995, ενδεικτικά το 2000 στο 14,9%, το 2002 στο 11,7% και το 2003 στο 10,8%.
Έρχεστε, λοιπόν, ως πονηροί διαχειριστές της εξουσίας και μεταφέρετε τον ένα μήνα, το δωδέκατο μήνα του 2003 στο 2004. Συγκεκριμένα έκανα ερώτηση και δεν απαντήσατε. Υπάρχει μήνας Οκτώβριος για τις εταιρείες Β΄ κατηγορίας στα έσοδα του 2003, κύριε Υπουργέ; Παρακαλώ απαντήστε μου. Ή υπάρχει μήνας Νοέμβριος για τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας στις ανώνυμες εταιρείες για το 2003; Πείτε μου εάν υπάρχει μήνας Νοέμβριος ή Οκτώβριος για τα Γ’ κατηγορίας και Β΄ αντίστοιχα.
Έτσι, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι αυξήσατε κατά 8% το Φ.Π.Α., γιατί τόσο είναι η μία μονάδα αύξησης, παρά το γεγονός ότι παραλάβατε 11% την τελευταία χρονιά αύξηση του Φ.Π.Α., καταφέρατε μέχρι το μήνα Οκτώβριο ο Φ.Π.Α. να κινείται με ρυθμούς κάτω του μηδέν, μείον 2% και με αισιόδοξη πρόβλεψη, η οποία βασίζεται πάλι σε αναδιάταξη, ώστε να έχετε πάλι ένα μήνα επιπλέον. Προβλέπετε την υποβολή ανά μήνα των δηλώσεων του Φ.Π.Α., για να έχετε δεκατρείς μήνες Φ.Π.Α. και πάλι το 2005.
Κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρα τα έσοδα. Το 2000 τα εισπραχθέντα φορολογικά έσοδα ήταν κατά 4.233.000.000 ευρώ παραπάνω των προϋπολογισθέντων. Το 2001 ήταν παραπάνω κατά 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2002 ήταν κατά 518.000.000 ευρώ και το 2003 κατά 520.000.000 ευρώ ήταν επιπλέον τα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.
Είπατε και τελειώνω μ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, για άδεια ταμεία. Εσείς το ομολογείτε με δική σας απογραφή ότι είχατε στις 31.12.2003 17.000.000.000 στο ταμείο, γιατί μιλάμε για Ισολογισμό. Λέτε δηλαδή ότι στο ταμείο του κράτους υπήρχαν 17.000.000.000 επιπλέον; Λέτε ότι δεν έχετε για τους πτωχούς και τους πολλούς, αλλά προλάβατε τον πρώτο μήνα διακυβέρνησής σας να ψηφίσετε νόμο για μείωση κατά δέκα μονάδες της φορολογίας των ανωνύμων εταιρειών ή ακόμη καλύτερα, γιατί κακώς λέμε των ανωνύμων εταιρειών, των μετόχων, των βιομηχάνων και όχι των βιομηχανιών, κατά δέκα μονάδες που αντιστοιχεί σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Προλάβατε να ικανοποιήσετε το αίτημα των μεγάλων φοροφυγάδων, φοροκλεπτών, εκδοτών πλαστών και εικονικών τιμολογίων, γιατί είχατε δέσμευση φαίνεται απέναντί τους να τους χαρίσετε άλλα 500.000.000.000 δραχμές. Και λέτε ότι δεν έχουμε να δώσουμε τα 30 ευρώ στο συνταξιούχο του Ο.Γ.Α. ή στον συνταξιούχο του Ι.Κ.Α., όταν μόνο το μέτρο της μείωσης φορολογίας αντιστοιχεί σε 300 ευρώ κατά μήνα αύξηση της σύνταξης του αγρότη ή κατά 600 ευρώ αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ. κατά μήνα και όχι 2 ευρώ που δώσατε στο Ε.Κ.Α.Σ. ή 12 ευρώ στο συνταξιούχο αγρότη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Καρπούζας έχει το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κύρωση του Ισολογισμού και Απολογισμού του 2003 αφορά μια τυπική διαδικασία σε εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής.
Η ανάλυση του αποτελέσματος της οικονομικής διαχείρισης και ο έλεγχος των στοιχείων που περιέχονται στην έκθεση αυτή, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει από τους Βουλευτές. Όμως, καλούμαστε να ψηφίσουμε εμπιστευόμενοι την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν.
Εδώ θα ήθελα να απαντήσω στο συνάδελφο κ. Φωτιάδη ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι λογιστικά και αφορούν το έτος 2003. Βεβαίως, η αμφισβήτηση εξ ορισμού στηρίζεται στην άρνηση και στην αντίδραση, αλλά κατά τη γνώμη μου περιέχει στοιχεία δογματισμού. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τις αποφάσεις των εκπροσώπων στο Κοινοβούλιο ούτε ακόμη τις συζητήσεις μας σε θέματα μείζονος σημασίας.
Νούμερα και αριθμοί αποτυπώνονται βάσει παραστατικών στοιχειών και αφορούν αποκλειστικά και μόνο αυτούς που τα ελέγχουν. Εμάς τους Βουλευτές πρέπει να μας απασχολήσει κατά πόσο η κατανομή και η σκοπιμότητα των δαπανών ήταν ορθή, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα του ελέγχου, ο οποίος είναι πάντα απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία κάθε οργανισμού.
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα από μία γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση που θα αναδείξει αυτό που όλοι επικαλούνται, δηλαδή, τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα και απαραίτητο στοιχείο για την υλοποίηση μιας συζήτησης με αποτέλεσμα είναι η αυτοκριτική και ο αυτοέλεγχος, αλλά και η κριτική και η κατάθεση προτάσεων και θέσεων. Με μία λέξη η Αντιπολίτευση, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη σωστή λειτουργία της δημοκρατίας. Για οτιδήποτε υπάρχει το μέτρο της σύγκρισης και η λογική της σύγκρισης που αγνοείται συστηματικά από την Αξιωματική Αντιπολίτευση.
Η αποδοχή του λάθους είναι για πολλούς δύσκολη υπόθεση. Για εμάς δεν είναι γενναία πράξη, αλλά κάτι το αυτονόητο. Είναι, όμως, μια αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα υλοποίησης στόχων και εφαρμογής νέας πρακτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε στο τέλος της δεύτερης χρονιάς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας φαίνονται. Οι πολίτες μας εμπιστεύονται καθημερινά και περισσότερο. Και αυτό οφείλεται στη δυναμική παρουσία του Πρωθυπουργού μας, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που με συνέπεια και ειλικρίνεια και με συγκεκριμένο, ξεκάθαρο πολιτικό λόγο διακηρύσσει την αλήθεια, παρουσιάζοντας την πραγματική εικόνα της χώρας, αλλά και όλες τις κυβερνητικές ενέργειες. Οφείλεται στις αποτελεσματικές ενέργειες της Κυβέρνησής μας και τις φιλότιμες προσπάθειες των κυβερνητικών μας στελεχών.
Βεβαίως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση όλα τα χαρακτηρίζει απαράδεκτα. Τίποτα δεν επικροτεί, σε τίποτα δεν συμφωνεί, ακόμα και σε εθνικά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Κατέρχεται η Αξιωματική Αντιπολίτευση σε πρακτικές ξεπερασμένες. Συντηρεί την αντιπαράθεση και την πόλωση. Τα πολιτικά επιχειρήματα τα αντικαθιστά με προσωπικές επιθέσεις που αγγίζουν πολλές φορές τα όρια της χυδαιότητας. Η αδυναμία κατάθεσης επιχειρημάτων, η αποδοχή του κυβερνητικού έργου από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αλλά και η δυσάρεστη εικόνα που η ίδια η Αντιπολίτευση παρουσιάζει, δημιουργούν σ’ αυτήν νευρικότητα, και πανικό.
Κύριοι συνάδελφοι της Aξιωματικής Aντιπολίτευσης παραγνωρίζετε την ηπιότητα των λόγων μας νομίζοντας ότι υπάρχει κάποια αδυναμία. Εκμεταλλεύεστε την ταπεινότητα και την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και με την οποία κυβερνάμε τον τόπο μας.
Συνεχίζετε να συμπεριφέρεστε με αλαζονεία, όπως είχατε άλλωστε συνηθίσει τόσα χρόνια. Για τη συμπεριφορά σας αυτή να σας πω τι φταίει, κάτι βέβαια που σεις ακούτε, αλλά δεν αντιλαμβάνεστε, ίσως δεν θέλετε να αντιληφθείτε. Φταίει η μη λειτουργία των θεσμών, ο μη καταλογισμός των ευθυνών, η συγκάλυψη και η ανοχή, ο συμψηφισμός που πάντοτε επιζητείτε ή καλύτερα όπως το λέει ο λαός μας, φταίει ότι κανείς δεν κάθισε στο σκαμνί. Γι’ αυτό φροντίσατε πολύ καλά με νόμους να απαλλάξετε από τις ευθύνες αυτούς που οδήγησαν τον τόπο σ’ αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση.
Αναζητείτε σκάνδαλα και ευθύνες σε μια κυβέρνηση που σέβεται τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, διαχειρίζεται τα οικονομικά της χώρας με τον καλύτερο τρόπο, εφαρμόζει το νόμο προς πάσα κατεύθυνση. Οι μεμονωμένες ενέργειες στελεχών του κόμματός μας που επιλέχτηκαν να συνδράμουν το έργο της Κυβέρνησής μας δεν είναι ικανές να μηδενίσουν το έργο του Πρωθυπουργού, της Κυβέρνησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και όλου του κόσμου που μας στήριξε και μας στηρίζει. Η ευκολία με την οποία η Αξιωματική Αντιπολίτευση αντιμετωπίζει τα προβλήματα της χώρας είναι απαράδεκτη. Ο αντιπερισπασμός σε μια πολιτική νοικοκυρέματος δεν βρίσκει αποδέκτες, αντίθετα προκαλεί αντίδραση και αποδοκιμασία.
Οι ασκήσεις επί χάρτου που κάνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προκαλούν συνεχώς σύγχυση. Για παράδειγμα θα σας αναφέρω την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, ενώ γνωρίζει η Αξιωματική Αντιπολίτευση την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, την αδυναμία ανταπόκρισης του κράτους σε ένα τέτοιο μέτρο, για το οποίο θα απαιτούνταν 400.000.000 ευρώ περίπου, επίσης γνωρίζει τη θέση του Πρωθυπουργού, τόσο η Αντιπολίτευση όσο και ο λαός, κάτι που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Δ.Ε.Θ.. Για ποιο λόγο κατατέθηκε αυτό το νομοσχέδιο; Μόνο για δημιουργία εντυπώσεων. Άλλωστε ο χειρισμός και η συζήτηση του θέματος στην αρμόδια επιτροπή οικονομίας ήταν επιεικώς άχρωμα εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Σαν δεύτερο παράδειγμα, θα αναφέρω την εφόρμηση το περασμένο Σάββατο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, η οποία είχε αρνητικά αποτελέσματα γι’ αυτήν. Ξαναθυμήθηκαν τα ζιβάγκο, παρουσιάστηκαν μεταμορφωμένοι στις αγορές χωρίς ίχνος ντροπής. Βγάλανε από τις ντουλάπες οτιδήποτε μπορούσαν, για να επαναφέρουν το σοσιαλιστικό τους πρόσωπο.
Και τρίτο παράδειγμα, η πρόσφατη αποχώρηση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από τη συζήτηση για το «Βασικό Μέτοχο». Πρόκειται για πράξη που δεν αρμόζει σε ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα για δύο δεκαετίες. Πρέπει να τονιστεί ότι η αποχώρηση οφείλετο όπως ανέφερε και ο κ. Παπανδρέου στην έλλειψη τήρησης διαδικασιών, δηλαδή σε τυπικές διαδικασίες, δηλαδή αποχώρησαν για το τίποτα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για την ορθή λειτουργία των θεσμών μεγάλη ευθύνη έχουμε όλοι εμείς. Πολλές φορές τα λεγόμενα πρωτοκλασάτα στελέχη ευθύνονται για τη δημιουργία εσφαλμένου κλίματος. Ακόμη στελέχη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κυρίως, που με την πολιτική τους παρουσία σημάδεψαν την πορεία αυτής της χώρας και ως θεσμοί σήμερα απολαμβάνουν ιδιαίτερου σεβασμού και αντιμετώπισης από όλους και ειδικά από τον ελληνικό λαό, οδηγούν κόμματα και πολιτικές σε μία στείρα αντιπαράθεση και δημιουργία κλίματος έντασης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Η άσκηση εξουσίας και η διαχείριση των οικονομικών της χώρας όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι γνωστή. Η αναφορά στο πρόσφατο παρελθόν με ό,τι θετικό ή αρνητικό, κυρίως αρνητικό όμως, δεν πρέπει να προκαλεί την αδικαιολόγητη αντίδραση των συναδέλφων της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Τα μεγάλα ελλείμματα, το δημόσιο χρέος και η ανεργία είναι μία πραγματικότητα που δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς. Όπως η ανοχή και η ανεκτικότητα που επέδειξε η Αξιωματική Αντιπολίτευση ως κυβέρνηση, σε ό,τι έχει σχέση με την εκτέλεση των προϋπολογισμών και το κουκούλωμα της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Η πολιτική ευνοιοκρατίας που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια επί διακυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ. ενίσχυσε την ανισότητα, ανέδειξε μετριότητες και οδήγησε στη φτώχεια νοικοκυραίους.
Σήμερα, όμως, ζούμε μία πραγματικότητα την οποία κληρονομήσαμε από σας. Προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα δημόσια οικονομικά, να νοικοκυρέψουμε το κράτος και μας κατηγορείτε για έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας. Ισχυρίζεστε ότι μόνο εσείς νοιάζεστε για τον πολίτη. Δεν αναγνωρίζουμε κύριοι σε κανέναν το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Αν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε κοινωνική ευαισθησία, ας φρόντιζε να μην κατασπαταλήσει τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού και ας μην άφηνε άδεια ταμεία, κρυφά χρέη και απλήρωτες υποχρεώσεις.
Επιλογή της Κυβέρνησής μας είναι η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος. Στόχος μας είναι το νοικοκύρεμα. Θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι και όχι ευχάριστοι. Αναγνωρίζουμε ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται και ότι πολύ δύσκολα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Προσπαθούμε να ανατρέψουμε την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί την οποία εσείς μας κληροδοτήσατε. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πληρώσουμε τα χρέη σας και να διορθώσουμε τα λάθη σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση και η κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του 2003 δεν επιβραβεύει την πολιτική σας, την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ούτε απαλλάσσει κανέναν από εσάς για τις πολιτικές ευθύνες που σήμερα υπάρχουν.
Ελπίζω, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ότι ποτέ δεν θα επικαλεσθείτε ότι με την κύρωση αυτή εγκρίνουμε την οικονομική σας διαχείριση ως κυβέρνηση τότε, κυρίως όμως την πολιτική την οποία ακολουθήσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Καϊσερλη, για ένα λεπτό, θέλω να αποτίσουμε τιμή σε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα θεωρεία και μας έχουν τιμήσει διεθνώς.
Θέλω να γνωστοποιήσω στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας, αφού πρώτα βραβεύτηκαν από την Πρόεδρο της Βουλής, μεταμοσχευμένοι αθλητές που έλαβαν μέρος στους 15ους παγκόσμιους αγώνες στον Καναδά.
(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
Ορίστε, κύριε Καΐσερλη έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής αυτό που διάβασα στην εφημερίδα “CITY PRESS”, έτσι για την ιστορία και για να πει κάτι ένας απλός πολίτης, ένας εκπρόσωπος του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Λέει η εφημερίδα ότι στο Ιράκ χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί χημικά όπλα. Τα χρησιμοποίησαν εναντίον των αμάχων και αυτή η χρήση όπως ξέρουμε όλοι ήταν η αιτία και η αιτιολογία των Αμερικανών για να κάνουν την επιδρομή εναντίον του Ιράκ.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Καΐσερλης καταθέτει για τα Πρακτικά το παραπάνω απόκομμα εφημερίδας, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι η συζήτηση για τον Απολογισμό και Ισολογισμό του κράτους των παρελθόντων ετών δεν είναι μια τυπική διαδικασία ούτε φυσικά θα πρέπει να σταματάει σε μία ψυχρή ανάλυση των αριθμών, στους ισοσκελισμούς των εσόδων με τα έξοδα, στις υπερβάσεις ή αποκλίσεις, στην αιτιολόγηση των θετικών ή αρνητικών σημείων και εν τέλει στην τυπική τους έγκριση.
Η Βουλή των Ελλήνων κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί να μετατραπεί σε Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Φυσικά η χρηστή διαχείριση θα πρέπει να είναι βασικό στοιχείο μιας κυβερνητικής λειτουργίας. Φυσικά οι αποκλίσεις επί των προϋπολογισθέντων πρέπει να είναι στοιχείο ικανότητας ή ανικανότητας των κυβερνητικών επιτελείων. Όμως, πίσω από τους αριθμούς κρύβονται αξίες, αξίες που αφορούν τον άνθρωπο, τον αγώνα του να ζήσει καλύτερα, να αυξήσει το εισόδημά του, να είναι δίκαιη η κατανομή των πόρων, να υπάρχει αποτέλεσμα από το υστέρημα που καταθέτει.
Σίγουρα όλα αυτά αναλύονται στην συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Οι προθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης αποτυπώνονται τότε. Αλλά αναμφίβολα ένας σωστός διαχειριστής χρημάτων, που κατ’ εξουσιοδότηση τον εμπιστεύτηκαν να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα, οφείλει να καταγράψει πέραν των αριθμών και το αποτέλεσμα της ετήσιας διαχείρισης τον πολλαπλασιασμό της απόδοσής τους, την καλή μεριά στην οποία τα τοποθέτησε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλησα να ξεφύγω λίγο από το συνήθη τρόπο ανάλυσης των απολογισμών και των ισολογισμών που άλλωστε οι συνάδελφοί μου με πολλή παραστατικότητα το έκαναν. Γι’ αυτό και προσέτρεξαν στις εκθέσεις παρόμοιων ισολογισμών και απολογισμών των τελευταίων χρόνων και τους συνέκριναν μ’ αυτούς που συζητάμε σήμερα αλλά και με τα προϋπολογισθέντα του 2005 και του 2006. Θέλησα να μάθω σε τι διαφέρουν και αν η νέα διακυβέρνηση προχώρησε σε αλλαγές που θα διαφοροποιούσαν την πεπατημένη της σύνταξης των προϋπολογισμών και των απολογισμών. Μέσα από τους απολογισμούς θέλησα να δω το μέλλον και όχι το παρελθόν που άλλωστε τυγχάνει της τυπικής έγκρισης του Κοινοβουλίου.
Το συμπέρασμα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αποκαρδιωτικό. Μια νέα διακυβέρνηση, αυτήν της Νέας Δημοκρατίας, μπροστά σε μια νέα εποχή, εποχή πολυσύνθετη και ανταγωνιστική με βαρύγδουπες εξαγγελίες για την ελπίδα που έφερνε, με την κοινωνία και τους πολίτες στη γωνία να αγωνιούν για το μέλλον, να παραμένει απαθής και δυστυχώς, να αντιγράφει το παρελθόν. Οι προϋπολογισμοί του 2006 και του 2005 πανομοιότυποι με τους προηγούμενους και φυσικά απολογισμοί και ισολογισμοί που θα έρθουν σε δυο χρόνια με τα ίδια τυπικά χαρακτηριστικά και ορολογία των προηγούμενων, ακόμα και της δεκαετίας του 1990. Η διαφορά; Πέντε πάνω, πέντε κάτω. Αλήθεια, έχει αναρωτηθεί ο κύριος Υπουργός Οικονομίας, γιατί άλλαξαν μορφή προ δεκαετιών οι τεράστιες οικογενειακές επιχειρήσεις των δυτικών κρατών;
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΙΩΝΗΣ)
Έχει αναρωτηθεί για ποιους λόγους στα κράτη της Ευρώπης, πριν από σαράντα και πλέον χρόνια, έχει μεταβιβαστεί η ευθύνη της επιβολής και της είσπραξης μεγάλου μέρους των φορολογικών εσόδων στην Αυτοδιοίκηση; Έχει αναρωτηθεί με ποιους τρόπους θα αυξήσει την ποιότητα και το αποτέλεσμα των υπηρεσιών και θα μειώσει το κόστος τους αντί να βρίσκεται καθημερινά κάτω από την πίεση των συναδέλφων του υπουργών για αύξηση του προϋπολογισμού των υπουργείων τους αλλά και την πίεση των πολιτών για περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες άρα περισσότερα χρήματα;
Έχει αναρωτηθεί αν ευθύνεται το σημερινό οικονομικό σύστημα αυτών των προϋπολογισμών και αυτών των απολογισμών για την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, την ανευθυνότητα των κρατικών λειτουργών στη διαχείρισή του, την επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού με μίζες και για πρόσθετες υπηρεσίες στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην αναψυχή, στον αθλητισμό;
Μέτρησε ποτέ ο κ. Υπουργός Οικονομίας εκτός από τους ψυχρούς αριθμούς και την ανάγκη αύξησής τους στα έσοδα που συνήθως γίνεται με πρόσθετους φόρους ή τον περιορισμό των εξόδων που συνήθως γίνεται με περικοπές στα τηλέφωνα, στις υπερωρίες ή στα εκτός έδρας;
Μέτρησε ποτέ ο κ. Υπουργός σε χρήμα τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους οι πολίτες που τους έχουμε σήμερα στη γωνία;
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι δυο προϋπολογισμοί του 2005 και του 2006 σε σύγκριση με τον Απολογισμό και Ισολογισμό των εξόδων και των εσόδων του κράτους του 2003 αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κοιτάζει στο παρελθόν. Είναι βαθιά συντηρητική και αποπνέει τον αέρα του σκληρού κρατισμού. Όταν μετά από δυο χρόνια θα έρθει η ώρα ενός παρόμοιου με το σημερινό Απολογισμό για το έτος 2006, η ανασφάλεια θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από τη σημερινή. Οι πολίτες θα έχουν ακόμα περισσότερο ξεζουμιστεί από τις υπηρεσίες του κράτους, το σκέλος των εξόδων, δηλαδή αυτά που δίνουμε στα διάφορα Υπουργεία θα ασφυκτιούν και θα είναι ακόμα περισσότερο αυτές οι υπηρεσίες υποβαθμισμένες. Και τότε θα μιλάμε για τη διαφθορά, για τη διαπλοκή και μάλιστα τότε θα υπάρχει μεγαλύτερη ένταση αφού είναι γνωστό ότι η μήτρα που γεννά αυτά τα φαινόμενα είναι τα μονοπρόσωπα και συγκεντρωτικά συστήματα διακυβέρνησης.
Και το δυστύχημα είναι ότι δεν ακούτε τα μηνύματα των καιρών. Δεν αντιλαμβάνεστε τις εξελίξεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις. Δεν τολμάτε να απευθυνθείτε στους πολίτες αφού είναι γνωστό ότι για σας οι πολίτες είναι αντικείμενα εξάρτησης και υποτέλειας.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο Πρόεδρός του μπορεί να κρίνουν το παρελθόν αλλά κοιτάζουν προς το μέλλον. Δεν αντιπολιτεύονται στείρα. Δείχνουν τον άλλο δρόμο. Ένα δρόμο που προσανατολίζει τις δυνάμεις του έθνους μας και την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας με άξονες τη συμμετοχή των πολιτών, την περιφερειακή και αυτοδιοικητική συγκρότηση της χώρας, την αλλαγή των συγκεντρωτικών φορολογικών συστημάτων, την αξιοποίηση του πλούτου και της εργασίας από τους ίδιους τους πολίτες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές είναι οι κρίσεις μου για το σημερινό θέμα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Κοσιώνης): Το λόγο έχει η κ. Κόρκα.
ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε χθες και σήμερα τον Απολογισμό και Ισολογισμό του κράτους για το οικονομικό έτος 2003. Είναι άλλωστε κοινοβουλευτικό μας καθήκον που απορρέει από το άρθρο 79, παράγραφος 2 του Συντάγματος.
Ο προϋπολογισμός ενός έτους υποχρεούται να περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και έσοδα του κράτους. Ως γνωστόν δε, ο Απολογισμός και Ισολογισμός κατατίθεται στη Βουλή ένα χρόνο μετά τη λήξη του οικονομικού έτους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εξέταση και η κύρωση του είναι σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Δεν στεκόμαστε μόνο σε αριθμούς διότι ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός συμπεριλαμβάνει όλες τις πολιτικές, τις οικονομικές, τις κοινωνικές δράσεις, τις αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, την οικονομική της διαχείριση. Και φυσικά σαν αποτέλεσμα αναδεικνύει και την πολιτική της ευθύνη. Το συγκεκριμένο δε Ισολογισμό και Απολογισμό του 2003 εισηγήθηκε, ψήφισε, υλοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φυσικά κυρώνοντας τον Απολογισμό και Ισολογισμό του 2003 σήμερα, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσουμε από τις ευθύνες της την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Δεν σημαίνει ότι παραδεχόμαστε την πολιτική της εκείνης της εποχής. Δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε τα πεπραγμένα της. Δεν σημαίνει ότι κρύβουμε ελλείμματα, τεράστια χρέη και απλήρωτους λογαριασμούς που αυτά όντως είναι πάρα πολλά. Γιατί φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κυβερνούσε με δανεικά με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται χρέος.
Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε περίτρανα στην δημοσιονομική απογραφή για την οποία πάρα πολύς χρόνος έχει καταναλωθεί σε όλους τους τομείς. Θα επαναλάβω και εγώ για μια εισέτι φορά ότι θεωρούμε ότι η απογραφή ήταν μια πράξη συνέπειας, μια πράξη πολιτικής ευθύνης της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και προσπάθεια για αποκάλυψη της αλήθειας. Όφειλε στον ελληνικό λαό και σεβόμενη αυτό έπρεπε να δείξει την πραγματικότητα με την απογραφή. Η τακτική αυτή απόκρυψης τόσο μεγάλων ελλειμμάτων που υπήρχε, θεωρούμε ότι ήταν λανθασμένη. Γιατί όσο η διαφορά των ελλειμμάτων μεγάλωνε τόσο κινήθηκε και το ενδιαφέρον και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισαν -θα πω την έκφραση- να μας «υποπτεύονται» σαν χώρα οι εταίροι μας. Ήταν υποχρέωσή μας συνεπώς. Μια σωστή αρχή. Για να ξέρουμε και το κυριότερο, να ξέρει ο ελληνικός λαός, στον οποίο οφείλουμε, πού βρισκόμαστε;
Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στις 31/12/2003, στη λήξη, δηλαδή, αυτού του έτους, ήταν 165.000.000.000.
Επιπρόσθετα δε, αν προσθέσουμε από 12.000.000.000 για παρεχόμενες εγγυήσεις του δημοσίου σε διάφορα κρατικά ιδρύματα κλπ, αντίστοιχα εν συνόλω το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στα 183.000.000.000.
Η Νέα Δημοκρατία σαν Κυβέρνηση με την απογραφή κατάφερε και επανέφερε σχέσεις εμπιστοσύνης και με τους πολίτες και με την κοινωνία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριοι συνάδελφοι, όπως φαίνεται από τους αναλυτικούς πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα έσοδα παρουσίασαν μείωση και αποκλίσεις σε σχέση με τις προβλέψεις, ενώ οι δαπάνες παρουσίασαν υπέρβαση και μάλιστα, θα πω υπερβολική. Οι υπερβάσεις βέβαια οφείλονται σε υποεκτίμηση των δαπανών και υπερεκτίμηση των εσόδων κ.τλ..
Η υστέρηση των εσόδων έναντι της πρόβλεψης ήταν σημαντική και θα ήταν και πολύ μεγαλύτερη εάν δεν ενισχύονταν τα έσοδα κατ’ αυτήν τη χρονιά με μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με χρονικές παρατάσεις στη διαδικασία περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων –συνάφειας, εξαετίας- με ρύθμιση είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, με υπολογισμό εσόδων από Φ.Π.Α. Ιανουαρίου 2004, δηλαδή έσοδα περισσότερα απ’ ότι δαπάνες, δηλαδή δαπάνες δώδεκα μηνών και έσοδα δεκατριών μηνών.
Αναλύοντας δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώνουμε το μεγαλείο της δημιουργικής λογιστικής που είχε υιοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.
Ταυτόχρονα, υπήρχε υπέρμετρος δανεισμός, ανεξόφλητος, με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος και του χρέους. Έγινε, δηλαδή, μία προσπάθεια να καλυφθούν τα ελλείμματα με έκδοση δανείων για την ενίσχυση διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων, Ι.Κ.Α., Ο.Τ.Ε. κ.λπ..
Ο εξωτερικός και εσωτερικός δανεισμός υπερκαλύπτει τα έσοδα και ειλικρινά, για πρώτη φορά συνέβη τα δάνεια σε μία χρονιά να είναι περισσότερα από τα φορολογικά έσοδα. Η πρόβλεψη, δηλαδή, του δανεισμού ήταν 26,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Εν κατακλείδι δε, έγινε 37,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά 11.000.000.000 ευρώ περίπου παραπάνω.
Άλλωστε, ήταν μία συνήθης τακτική των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να εξωραΐζει το παρόν, να φανταζόμαστε ότι όλα είναι ωραία, ότι η οικονομία μας ανθίζει, ότι όλα πάνε καλά, αλλά ταυτόχρονα να υποθηκεύει και το μέλλον.
Όσες προσπάθειες όμως και αν έγιναν για τον εξωραϊσμό της οικονομικής κατάστασης τότε, είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, αυξάνονταν ιλιγγιωδώς το δημόσιο χρέος και τα έξοδα και φυσικά μεταφέρονταν χρέη στα επόμενα έτη, με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρα, αλλά και σαν Κυβέρνηση να καταβάλουμε δαπάνες γι’ αυτά που δημιουργήθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις.
Σήμερα, γνωρίζουμε όλοι ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πληρώνει σε τόκους περισσότερα απ’ όσα θα δίνονταν για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Περισσότερα απ’ όσα δίνονταν για τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών φορέων. Περισσότερα απ’ όσα απαιτούνται για δαπάνες και του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Παιδείας μαζί. Αυτό το φέρνω ως παράδειγμα.
Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να επισημάνω και τις μεγάλες καθυστερήσεις που συνέβησαν στην απορρόφηση του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Προβλέπονταν δηλαδή απορροφητικότητα 4,1 δισεκατομμύρια, αλλά εισπράχθηκαν 1,13 δισεκατομμύρια. Επομένως, λιγότερα και από τα μισά εκείνη την περίοδο.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, φαίνεται όλη η διαχείριση που έγινε από την τότε κυβέρνηση και αυτά, με υπερβάσεις στο κόστος κατασκευών των έργων. Υπάρχουν έργα που έφτασαν και σε τριπλάσιο του αρχικού προϋπολογισμού τους, με χρονικές καθυστερήσεις. Επίσης, υπάρχουν έργα με διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο στην παράδοσή τους. Και όλα αυτά έγιναν την περίοδο που περιμέναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα έπρεπε τα έργα να είχαν περατωθεί. Αυτό βέβαια έγινε με την επόμενη κυβέρνηση, με την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριοι συνάδελφοι, προεισπράττονταν έσοδα επόμενων ετών και δεν αποδίδονταν δαπάνες για συνδρομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μη φαίνονται αυτές οι δαπάνες μέσα στα δημοσιονομικά μεγέθη, δηλαδή να μην αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση της οικονομίας και να επικρατεί μία ωραία πλασματική εικόνα.
Και στο τέλος δανειζόμαστε σαν χώρα για να μειώσουμε τάχα το έλλειμμα. Και ξέρουμε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο τελικός αποπληρωτής είναι ο Έλληνας πολίτης και σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι μία τετραμελής οικογένεια είναι χρεωμένη με 80.000 ευρώ ή ο κάθε Έλληνας πολίτης, ακόμα και ένα μικρό παιδί, με 18 χιλιάδες ευρώ.
Βέβαια, θα επισημάνω ότι ο προϋπολογισμός του 2003 προέβλεπε συγκράτηση του ελλείμματος, του ελλείμματος το οποίο εκτοξεύθηκε στο 5,7% του Α.Ε.Π.. Τέτοιο οικονομικό και λογιστικό χάος επικρατούσε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
Άραγε απέδωσαν αυτές οι πολιτικές; Φυσικά και όχι! Καταφέραμε ως χώρα, στις δεκαπέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την διεύρυνση, να είμαστε τελευταίοι, να είμαστε ουραγοί, να είμαστε στη χειρότερη βαθμίδα σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς, με μόνη εξαίρεση την ανεργία. Εκεί πηγαίναμε μπροστά, εκεί είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, είχαμε αρνητική πρωτιά.
Σήμερα, όσο και αν διαμαρτύρονται οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης με όλα αυτά που ειπώθηκαν όλες αυτές τις μέρες – αλαζονικά, θα έλεγα - υπήρξε μία μηδενιστική τάση και παρουσιάζεται σε όλα τα θέματα. Κύριοι συνάδελφοι, βλέπετε μαύρα όλα τα πράγματα.
Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα σ’ αυτούς τους είκοσι μήνες διακυβέρνησης, θωρακίζοντας με νόμους, ανατρέπει αυτήν την κατάσταση. Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας με το νέο αναπτυξιακό και επενδυτικό νόμο. Με το νέο φορολογικό νόμο δίνει μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές. Ένας φόρος μπήκε από αυτήν την Κυβέρνηση, αύξηση του Φ.Π.Α κατά 1%. Όμως, θα θυμίσω με μία μόνο λέξη τους εβδομήντα νέους φόρους που υπήρχαν από τις δικές σας κυβερνήσεις και ειδικά προς το τέλος.
Τι άλλο πέτυχε μέσα στους είκοσι μήνες η νέα διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Βοηθάει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας κυρίως, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Επιβοηθά τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές και λαμβάνει, επίσης, σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας.
Επίσης προχωρά στο να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα με εκτεταμένες αποκρατικοποιήσεις για να εισρεύσουν επιτέλους στη χώρα μας κεφάλαια, έστω και αν, δυστυχώς, το μεγαλύτερο ποσό από αυτά πηγαίνει για τη μείωση αυτού του ιλιγγιώδους, αυξανόμενου χρέους που υπήρχε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες αρχίζουν να ανασαίνουν, καθώς αρχίζει να μειώνεται η ανεργία μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. Το δεύτερο τρίμηνο του 2005 από το 11,3% έφτασε στο 9,6% και βέβαια υπάρχει μέλλον.
Προχωρά με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη απορρόφηση του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Και δεν θα πω ότι αυξάνεται μόνο η απορροφητικότητα, αλλά και η αποτελεσματικότητα για έργα τα οποία έχουμε ανάγκη. Γίνεται μία σωστή διαχείριση των δημοσίων έργων και με το νέο νόμο για τα δημόσια έργα, αλλά και με το νόμο για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα φέρει περισσότερα αποτελέσματα.
Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν θέσει στόχους. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας με παράλληλη οικονομική ανάπτυξη, ταυτόχρονη ανάπτυξη του τουρισμού και φυσικά κοινωνική ευαισθησία. Αυτό αποδεικνύεται αν σας θυμίσω τις αυξήσεις συντάξεων, την επιστροφή του Λ.Α.Φ.Κ.Α., τις ρυθμίσεις πανωτοκίων στην Αγροτική Τράπεζα -μην ξεχνάμε τι γάγγραινα είχαν γίνει τα πανωτόκια για ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού- και τις μεταρρυθμίσεις που και γίνονται και έπονται.
Η Νέα Δημοκρατία, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, δεν είχε ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2003.
Παρά ταύτα, θεωρώ ότι σήμερα –και έτσι είναι για λόγους κοινοβουλευτικής τάξης- κυρώνουμε τον Ισολογισμό και Απολογισμό του 2003, γιατί ο στόχος μας δεν είναι το παρελθόν. Στόχος μας είναι το νοικοκύρεμα του κράτους, αυτού του κράτους που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Εμείς στρέφουμε το βλέμμα στο μέλλον.
Ο κ. Κώστας Καραμανλής και όλοι εμείς κοιτάμε μπροστά για το καλό της χώρας μας, για το καλό του πολίτη, για το καλό της περιφέρειας και ιδιαίτερα για το καλό των νεότερων γενιών, των γενιών των παιδιών μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Κοσιώνης): Το λόγο έχει ο κ. Κουσελάς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μέχρι τώρα συζήτηση, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν και εξακολουθούν να υπάρχουν, κατέδειξε την ανάγκη της αναμόρφωσης και της βελτίωσης του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης σε ό,τι αφορά, πρώτον, την τήρηση των λογαριασμών, δεύτερον, την παρουσία των ισολογισμών. Τέλος, κατέδειξε την ανάγκη της ύπαρξης μιας τεχνικής υποστήριξης του έργου της επιτροπής από ειδικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση. Αυτά, κύριε Υφυπουργέ, θα πρέπει να τα προχωρήσετε, από τη στιγμή που αποτελούν κοινές διαπιστώσεις.
Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι για τον παρόντα Aπολογισμό και Iσολογισμό του 2003 έχουν αποφανθεί -και με βάση τις εκθέσεις αυτές θα ψηφίσει σήμερα η Βουλή- τόσο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο δε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας τοποθετήθηκε για την περίοδο που συζητάμε -το 2003- και μέσα από το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας που κατέθεσε πέρυσι την άνοιξη στις Βρυξέλλες. Στο πρόγραμμα αυτό γράφει επί λέξει: «Η οικονομική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα έντονη, ο ρυθμός ανάπτυξης έφθασε το 4,7%, υπερβαίνοντας αρκετά το μέσο ευρωπαϊκό όρο».
Ήταν αλήθεια ή ψέματα αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, που έγραφε ο κ. Αλογοσκούφης στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα ανάπτυξης; Πού είναι αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα αυτή η ανάπτυξη; Πού είναι το 5% που δεσμευτήκατε προεκλογικά ότι θα πέρναγε σε ρυθμούς η Νέα Δημοκρατία; Ή μήπως το ξεχάσατε;
Μιλάτε σήμερα για ανάπτυξη της τάξης του 3,8%, όταν το Κ.Ε.Π.Ε., που είναι ο επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μιλάει για 3,1%. Αναρωτιόμαστε, όμως, πώς θα πετύχετε έστω αυτό το 3,8% με μια οικονομία που οδηγείται συνέχεια σε ύφεση. Με τη συνεχή μείωση της ζήτησης; Δεν βλέπετε ότι η αγορά έχει κυριολεκτικά στεγνώσει; Με μισθούς και συντάξεις που είναι και θα είναι κάτω από τον πληθωρισμό; Με μείωση των δημοσίων επενδύσεων, που δυστυχώς, φέτος θα πάμε πίσω στα επίπεδα του 1997; Έτσι θα πετύχετε την ανάπτυξη την οποία λέτε;
Όμως, να γυρίσω λίγο στην έκθεση του κ. Αλογοσκούφη. Ο Υπουργός λέει στη σελίδα 56 της έκθεσής του ότι έχουμε αύξηση 9,44% των εισπραχθέντων εσόδων μετά τις επιστροφές έναντι των προϋπολογισθέντων. Δηλαδή έχουμε 10% αύξηση των εσόδων. Η αύξηση αυτή των εσόδων του 2003, πάλι με βάση τον κ. Αλογοσκούφη, έναντι των πραγματοποιηθέντων εσόδων του 2002 δεν είναι 9,44%, αλλά 11,2%. Με βάση πάντα την έκθεση του κ. Αλογοσκούφη στη σελίδα 57, τα επιπλέον των προϋπολογισθέντων έξοδα ήταν 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία εξηγεί ο Υπουργός ότι διετέθησαν για εξόφληση των δανείων, για την επιχορήγηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Όσον αφορά τα δάνεια -γιατί πολύς λόγος για τα δάνεια έγινε, ότι δηλαδή προβλέπαμε 25 δισεκατομμύρια αύξηση του δανεισμού και τα 25.000.000.000 έγιναν 36.000.000.000- αυτό που θέλω να ρωτήσω τους συναδέλφους που ανέφεραν αυτά τα στοιχεία είναι το εξής: Δεν σκέφτονται, ότι όταν η οποιαδήποτε κυβέρνηση βρει ευνοϊκούς όρους, για να κάνει αναχρηματοδότηση των παλαιών δανείων, ότι είναι καθήκον της να το κάνει; Λίγο μυαλό χρειάζεται, πριν αρχίσουμε να λέμε αυτά που λέμε και να εξαπολύουμε την προπαγάνδα και τις σπέκουλες οι οποίες γίνονται.
Τέλος, ο Υπουργός στη σελίδα 59 αναφέρει σχετικά με τις επενδύσεις τα εξής: Η υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2003 προχώρησε ικανοποιητικά. Με βάση την εξέλιξη των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν, οι απορροφήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στο ποσό των 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απορροφήθηκε δηλαδή –λέει ο κ. Αλογοσκούφης- το 94,59% του αρχικά προβλεπόμενου ποσού. Αυτές είναι οι παραδοχές του ίδιου του Υπουργού. Εξηγεί πιο κάτω για τα ποσά που δόθηκαν σε διάφορα νομικά πρόσωπα, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς γιατί δεν εμφανίστηκαν στα έξοδα του Απολογισμού του 2003, όπως επίσης εξηγεί τι συμβαίνει με τον ειδικό λογαριασμό διαχείρισης του δημοσίου χρέους, καθώς και για το πώς και γιατί απεικονίζονται έτσι τα κονδύλια που πήγαν για εξοπλιστικά προγράμματα.
Μετά από όλα αυτά πείτε μας, επιτέλους, κύριοι της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα αυτοί που έρχεστε εδώ και εξακολουθείτε και σήμερα να μιλάτε για αλχημείες, για δημιουργική λογιστική και για όλα αυτά, ποιος έχει δίκιο; Εσείς με τα όσα σήμερα τολμάτε να ψελλίζετε ή ο Υπουργός σας; Τον διαψεύδετε; Λέει ψέματα ο κ. Αλογοσκούφης; Λέει ψέματα το Ελεγκτικό Συνέδριο με βάση την έκθεση του οποίου συζητάμε σήμερα; Εάν λέει ψέματα, ως παράταξη της διαφάνειας και της ηθικής που ισχυρίζεστε ότι είστε, πρέπει να καταψηφίσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, και τον Ισολογισμό αλλά και τον Υπουργό σας!
Εάν όχι, σταματήστε να λέτε πράγματα που οι περισσότεροι από εσάς δεν τα πιστεύουν! Σταματήστε αυτήν την κάλπικη προεκλογική ρητορική σας! Γιατί τα περί αδιαφάνειας, τα περί κρυφών λογαριασμών ήταν φθηνά κατασκευάσματα. Αν υπήρχαν κρυφοί λογαριασμοί, έπρεπε ήδη να τους είχατε καταργήσει. Ήταν χάρτινα κατασκευάσματα και τα αναφέρατε, προκειμένου να πετύχετε δύο στόχους
Πρώτον, να ενοχοποιήσετε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη και δεύτερον να δικαιολογήσετε, τη λεγόμενη απογραφή. Είναι μία διαδικασία που έβλαψε το κύρος της χώρας, υπονόμευσε τη διαπραγματευτική μας ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε, πέραν των άλλων, το όχημα για να περάσουν οι πιο αντιλαϊκές και οι πιο νεοφιλελεύθερες επιλογές.
Αποκαλυφθήκατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας! Έπεσαν οι μάσκες και έρχεστε εδώ ορισμένοι και λέτε ότι θα ψηφίσετε κατ’ ανάγκη ή κατά συγκατάβαση. Καλύτερα να σιωπάτε, γιατί ο δικός σας προϋπολογισμός, ο προϋπολογισμός του 2005 έπεσε έξω παντού. Εκεί που αναθεματίζατε τις τιτλοποιήσεις, τώρα είστε κυριολεκτικά κρεμασμένοι απ’ αυτές. Η σύγκριση είναι συντριπτική. Ο απολογισμός του 2005 θα είναι παράδειγμα αποτυχίας.
Μιλούσατε για αύξηση των επενδύσεων κατά 5,8% και έχουμε μόνο 1%. Μιλούσατε για αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 9,2% και έχουμε μείωση. Λέγατε ότι θα έχουμε συνολική αύξηση των εσόδων κατά 10,4% και η αύξηση των εσόδων θα φθάσει –δεν θα φθάσει- στο 5%! Ψάχνω να βρω πού είναι, αλήθεια, εκείνη η περίφημη μείωση της σπατάλης των 10.000.000.000 ευρώ που είχε αναγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα έκανε;
Βάλατε έμμεσους φόρους την άνοιξη. Τώρα ετοιμάζετε νέους φόρους και κόψιμο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά, όπως ξέρετε, την περιφέρεια. Γίνατε πρωταθλητές της ακρίβειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι πολύ λίγα από τα κατορθώματά σας.
Ψηφίστε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό με το χέρι στη καρδιά, με το κεφάλι ψηλά, γιατί δεν θα ξαναψηφίσετε καλύτερο Ισολογισμό και Απολογισμό από αυτόν!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Κοσιώνης): Το λόγο έχει η κ. Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αυτή η συζήτηση θα εξελισσόταν σε μια διαδικασία της λογικής, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Το παράδοξο είναι ότι ακόμα και τώρα που πλέον έχει αποκαλυφθεί το μέγεθος της καταστροφής της οικονομίας, παρακολουθούμέ την ίδια παράσταση θράσους, την ίδια επίδειξη αλαζονείας.
«Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς θα ξεμπερδέψετε με τον Αλμούνια» ακούστηκε να λέει ειρωνικά ένα από τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., λες και δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι, επειδή μπλέξαμε με τον Αλμούνια.
Ας μην κάνατε την απογραφή, έρχεται η χαρακτηριστική πασοκική απάντηση. Παλαιότερα, η απάντηση αυτή, που παραπέμπει στη γνωστή περί κουκουλώματος λογική, συνοδευόταν από το παράδειγμα της Πορτογαλίας.
Τελευταία, το επιχείρημα αυτό έχει εξαφανιστεί. Δεν επικαλούνται πλέον το επιχείρημα ότι ο Μπαρόζο έχασε τις εκλογές, επειδή έκανε την απογραφή. Κάθε άλλο παρά τυχαία, ξέχασαν το επιχείρημά τους αυτό σκόπιμα, επειδή απογραφή έκανε και ο σοσιαλιστής Ζοζέ Σόκρατες και βρήκε το έλλειμμα 7%. Κρύβουν αυτό το συγκλονιστικό στοιχείο, διότι διαφορετικά θα έπρεπε να μας πουν ότι αυτή η απογραφή, η απογραφή του Σόκρατες είναι καλή απογραφή, γιατί είναι σοσιαλιστική απογραφή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εννοείται.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εννοείται, βεβαίως. Μα ναι, ξέρω, κύριε Χριστοδουλάκη, η σοσιαλιστική απογραφή είναι πάντα καλύτερη από μια συντηρητική απογραφή. Ναι.
Λοιπόν, στο πλαίσιο της τακτική παραπληροφόρησης, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γύρω από το πού θα περιστρεφόταν αυτή η συζήτηση, γύρω από τα προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την τιτλοποίηση, τις κατηγορίες για τη δαιμονοποιημένη απογραφή, την προπαγάνδα περί κατάρρευσης της οικονομίας, λόγω υστέρησης των εσόδων, με κορωνίδα, βέβαια, πάντα ότι η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε μια ισχυρή οικονομία, αλλά δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την πασοκική παρακαταθήκη.
Η αλήθεια είναι πως ούτε αυτές οι κλισαρισμένες κραυγές εκβάλλονται τυχαίως. Χρησιμεύουν επικοινωνιακά, προκειμένου να κρυφτούν όλα όσα συνέβησαν κατά το ολέθριο προεκλογικό έτος 2003, του οποίου οι εφιαλτικές μνήμες, κατά την άποψή μου, ζωντανεύουν με αφορμή αυτή τη συζήτηση.
Τι έχουμε, λοιπόν, εδώ; Το ολέθριο 2003, στον προϋπολογισμό του οποίου είχε προβλεφθεί αύξηση εσόδων της τάξης του 6,3%, αλλά, τελικά, η αύξηση δεν ξεπέρασε το 3% και αυτό σήμαινε υστέρηση της τάξης του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κατάρρευση ήταν αυτό; Όχι βέβαια, θα απαντήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Και τότε γιατί υποστηρίζουν πως εξαιτίας της υστέρησης καταρρέει σήμερα η οικονομία; Επειδή, προφανώς, έτσι τους αρέσει.
Τι άλλο συνέβη κατά το ολέθριο 2003; Οι αγχωμένες αποκρατικοποιήσεις, όπως τις είχε τότε χαρακτηρίσει η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Πουλήθηκε το 10% της Εθνικής. Από την πώληση του 16% της ΔΕΗ εξασφαλίστηκαν 600.000.000 ευρώ. Άλλα 150.000.000-200.000.000. ευρώ από την εισαγωγή της Ε.Τ.Α. στο Χρηματιστήριο. Από την πώληση του 35% της ΔΕΠ άλλα 260.000.000 ευρώ. Από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο άλλα 500.000.000-700.000.000. Από το 24,45% του Ο.Π.Α.Π. 700.000.000. Παράλληλα, πουλήθηκε και το 25,5% του Ο.Λ.Π. και μεταβιβάστηκε και το τελευταίο πακέτο των μετοχών της Ε.Κ.Α.Ε. στις επτά ελληνικές τράπεζες. Στις 25 Οκτωβρίου του 2003, η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» έγραψε: Πούλησαν περιουσία 17,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά το χρέος αυξήθηκε κατά 45.000.000.000 ευρώ.
Και ενώ όλα αυτά συνέβαιναν, τότε ακριβώς, το Σεπτέμβριο του 2003, ο κ. Σημίτης προανήγγειλε την περίφημη προεκλογική υποσχεσιολογική χάρτα του, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ουδέποτε εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του 2004, τον οποίο προϋπολογισμό κλήθηκε να εκτελέσει η Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, αποδείχθηκε με τον πλέον οδυνηρό τρόπο ότι το κόστος του νοικοκυρέματος ήταν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το Ιανουάριο του 2004 αποκαλύφθηκε έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο ειδοποιούνταν τα υποκαταστήματά της να μην προχωρούν σε πληρωμές επιταγών για σαράντα οκτώ ώρες πριν από το τέλος του ολέθριου 2003. Αποκαλύφθηκε επίσης έκτακτος δανεισμός στις 19 Δεκεμβρίου του 2003, ύψους 400.000.000.000 δραχμών, για κάλυψη αναγκών του τρέχοντος προϋπολογισμού.
Και προφανώς όλοι αυτοί που εκστομίζουν τις ειρωνείες περί Αλμούνια κάνουν ότι ξεχνούν πως ακριβώς το 2003, δεν είχαν γίνει δεκτά τα στοιχεία που η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε δώσει στην Κομισιόν. Και αν θυμάμαι καλά, τότε ο Υπουργός Οικονομίας είχε σπεύσει στις Βρυξέλλες, στις 4 Νοεμβρίου του 2003, για να συναντήσει τον κ. Σόλμπες, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να τον συναντήσει, προφασιζόμενος φόρτο εργασίας.
Και τον Οκτώβριο του 2003, κατά τον έλεγχο της Κομισιόν, ήρθε και ένα άλλο «χαστούκι», που επιμελώς αποκρύφτηκε, η απειλή για αναστολή πληρωμών σε έργα που συγχρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Τι άλλο συνέβη το ολέθριο 2003; Η κατάρρευση των εσόδων όσον αφορά στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Στο τέλος Ιουνίου 2003 η Ελλάδα είχε εισπράξει μόνο 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 21,3 του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Και ακόμη και γι’ αυτά οι «αρχιτέκτονες» της ισχυρής οικονομίας χρειάστηκε να πάρουν δάνεια, για να χρηματοδοτούν τις εθνικές συμμετοχές. Μόνο κατά την περίοδο 2002-2003 οι απώλειες σε κοινοτικά κονδύλια υπολογίζονται σε 2.000.000.000 ευρώ.
Στο ολέθριο προεκλογικό έτος της απόλυτης παραλυσίας και αδιαφορίας, που εξετάζουμε σήμερα, στο 2003 ανάγεται και το έγγραφο της Κομισιόν για καθυστερήσεις και κακοδιαχείριση και η έκθεση αξιολόγησης για αστοχίες στο σχεδιασμό και λανθασμένες προτεραιότητες στην κατανομή χρημάτων. Εκεί ανάγεται και η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, περί καταποντισμού των εισπράξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 60% τον Απρίλιο του 2003 και κατά 27% στο πρώτο εξάμηνο του ολέθριου έτους.
Τι άλλο συνέβαινε στο υπό εξέταση έτος; Ο προϋπολογισμός του είχε συναχθεί με προβλεπόμενη τιμή πετρελαίου τα 24 δολάρια. Στο τέλος του ίδιου έτους αυτού οι δεκατέσσερις Δ.Ε.Κ.Ο. εμφανίζονταν χρεωμένες κατά 10.000.000.000 ευρώ.
Τι άλλο ήταν το ολέθριο έτος 2003; Μα η χρονιά προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί το γεγονός ότι το κόστος της ολυμπιακής προετοιμασίας υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του; Υπάρχει κανένα έργο που να ολοκληρώθηκε χωρίς «καπέλο», τουλάχιστον της τάξης των 10 .000.000 ευρώ;
Και όσοι σήμερα καταγγέλλουν την ανεργία και εξακολουθούν να καλλιεργούν στο λαό την πεποίθηση ότι μόνο στο δημόσιο αξίζει να εργάζεται κανείς, κάνουν ότι δεν θυμούνται ότι ακριβώς το 2003 μπήκαν εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία «λουκέτα» σε επιχειρήσεις. Οι δε ξένες επενδύσεις δεν ξεπέρασαν στο εξευτελιστικό ποσό των 52.000.000 ευρώ, με τη Λιβύη να εμφανίζει διπλάσιο ποσό εισροών.
Κάνουν επίσης ότι δεν θυμούνται πως το 2003 υπήρξε η χειρότερη μετά το 1973 χρονιά για τον τουρισμό μας, με τον κ. Σημίτη να συγκαλεί για πρώτη φορά τη διυπουργική επιτροπή για τον τουρισμό στις 13 Οκτωβρίου, πολύ μετά το τέλος του καλοκαιριού.
Τι άλλο κάναμε το 2003; Μειώσαμε τις αποταμιεύσεις μας κατά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρώμε από τις καταθέσεις και πληρώνουμε με δάνεια, έγραφε ο φιλικός τότε προς την κυβέρνηση τύπος. Η ανάπτυξη με δανεικά έχει κοντά ποδάρια, έγραφε τότε η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
Το 2003, αγαπητοί συνάδελφοι, πληρώσαμε και την πολυδιαφημισμένη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κόστισε 72,4 εκατομμύρια ευρώ, 20.000.000.000 δραχμές! Οι τότε Υπουργοί μετέφεραν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους τα τέσσερα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.
Ο τότε Υπουργός Γεωργίας μετέφερε τους Ευρωπαίους συναδέλφους του στην Κέρκυρα, για άτυπο συμβούλιο και αυτό κόστισε 609.000 ευρώ. Ο τότε Υπουργός Πολιτισμού μετέφερε του δικούς του στη Θεσσαλονίκη, με κόστος 780.000 ευρώ. Η κρουαζιέρα για την άτυπη υπουργική συνάντηση θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών κόστισε 792.000 ευρώ. Η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη στο Ηράκλειο κόστισε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Η κρουαζιέρα των Υπουργών Ναυτιλίας άλλο τόσο.
Και επειδή αυτές τις μέρες μιλούμε πολύ για τα εθνικά μας θέματα, θυμίζω ότι ο τότε Υπουργός Εξωτερικών και σημερινός Αρχηγός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήγε πεσκέσι στον κ. Γκιουλ τους συναδέλφους του από το Καστελόριζο στο Κας και αυτό κόστισε 1,7 εκατομμύρια ευρώ.
Όσο για εκείνους που μιλούν για «χαστούκια» των Βρυξελλών, καλό θα ήταν να θυμούνται πως εξαιτίας των πράξεων και των παραλείψεών τους η Ελλάδα είναι σήμερα η πλέον χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως πέντε φορές –το Μάρτιο του 2000, το Μάρτιο του 2001, το Σεπτέμβριο του 2001, το Μάρτιο του 2002, το Σεπτέμβριο του 2002- είχαν αγρίως «χαστουκιστεί» από τις Βρυξέλλες και άλλες τόσες φορές υποχρεώθηκαν να διορθώσουν τα στοιχεία, κάτι που έπραξαν στα μουλωχτά και ουδέποτε είδε το φως της δημοσιότητας.
Η έκτη και τελευταία παρέμβαση ήρθε στα τέλη Απριλίου του 2004, οπότε διαπιστώθηκε πως ήσαν παράτυπες ορισμένες ενέργειες της προηγούμενης κυβέρνησης στον τομέα των εσόδων, οι εισπράξεις από Φ.Π.Α. και έσοδα από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με αποτέλεσμα την εκτόξευση του ελλείμματος του 2003.
Επ’ αυτού υπήρξε και δημόσια παραδοχή του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, του κ. Γκαργκάνα, στις 20 Μαΐου του 2004, σύμφωνα με την οποία έγινε προσπάθεια να μειωθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα του 2003 με μη προσήκοντα τρόπο και αντίθετο στην κείμενη νομοθεσία.
Καλό θα ήταν, επίσης, να θυμηθούν τις δικές τους λογιστικές αλχημείες, τις κεφαλαιοποιήσεις τόκων για εξωραϊσμό του δημοσίου χρέους με εξωλογιστικές τακτοποιήσεις, τα ομόλογα με την καινοφανή «κωδική» ονομασία «τοκομερίδιο νέον», χωρίς πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, για την αποπληρωμή των οποίων μόνο το 2004 καταβάλαμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
Καλό θα ήταν να θυμηθούν και την απαξιωτική απάντηση του Διευθυντή της EUROSTAT σε προκλητικό άρθρο του κ. Σημίτη στους «FINANCIAL TIMES», τις παρατυπίες στην καταγραφή δημοσιονομικών στοιχείων, τις υποεκτιμήσεις ανεξαρτήτως λογιστικής μεθοδολογίας, τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα κρυφά δάνεια, τη μετάθεση πληρωμών του δημοσίου από το 2003 στο 2004.
Και οπωσδήποτε η Ελλάδα, αν αντιμετώπισε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν συνέβη, επειδή υπήρξε αυξημένο το έλλειμμα του 2004, αλλά, επειδή από το 1997 ως το 2003 η Ελλάδα είχε ελλείμματα πάνω από το όριο του 3% και τα απέκρυπτε. Για να μην μιλήσουμε και για τον ετήσιο τζίρο της παραοικονομίας, που σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα έφτασε αισίως τα 35.000.000.000 ευρώ, στο 28,6% του Α.Ε.Π., με το «μαύρο χρήμα» να καταλήγει στο 60% του πληθυσμού.
Τώρα, μετά από όλα αυτά, το ΠΑ.ΣΟ.Κ μάς προκαλεί καλώντας μας να τα βγάλουμε πέρα με τον κ. Αλμούνια, που είχε δηλώσει πως από το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε αναξιόπιστα τα στοιχεία που έδινε η Ελλάδα. Δεν τα επιβεβαίωνε, τα επέστρεφε με αστερίσκους και κατά δήλωσή του από το 1997 η Ελλάδα είχε μπει σε αυστηρότερη επιτήρηση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο Γενικός Διευθυντής της EUROSTAT, ο κ. Άμπελ, γύρω από τον οποίο είχε γίνει μεγάλη συζήτηση, είχε πει ότι το πρόβλημα με τα στοιχεία του απασχολεί την υπηρεσία του ήδη από το Σεπτέμβριο του 2002. Είχε γράψει τότε η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ότι από το 2002 άρχισε το ξήλωμα.
Τέλος, τι να πει κανείς για τους ειδικούς λογαριασμούς. Με πλέον αμαρτωλό τον ειδικό λογαριασμό των αποκρατικοποιήσεων. Στις 5 Νοεμβρίου του 2003, ο τότε Πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Κωνσταντόπουλος αποκάλυψε στη Βουλή ότι πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ -2.000.000.000.000 δραχμές- κινήθηκαν μέσω ενενήντα εννέα ειδικών λογαριασμών κατά το 2002 εκτός του προϋπολογισμού, εκτός ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς κανένα πιστοποιητικό ελέγχου. Ανοίχτηκαν σαράντα επτά νέοι ειδικοί λογαριασμοί μετά το 1994, από τους οποίους οι τριάντα έξι στην οκταετία του κ. Σημίτη. Μιλούμε, ουσιαστικά για ένα δεύτερο προϋπολογισμό. Και μέσα στη Βουλή ο κ. Φλωρίδης μετά από ερώτηση του κ. Λαφαζάνη είχε τον Ιούνιο του 2003 ομολογήσει ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τι ποσά διακινούνται από τους ειδικούς λογαριασμούς των Υπουργείων, παραδέχθηκε ότι το Υπουργείο δεν έχει πλήρη εικόνα, διότι αδυνατεί να προχωρήσει στο διαχειριστικό τους έλεγχο, αφού τους αριθμούς τους δεν γνώριζε ούτε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και αυτό είναι κάτι που έχει δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία να τακτοποιήσει συντόμως.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταδιώκεται από το παρελθόν του. Το 2003 υπήρξε το αποκορύφωμα, η κρίσιμη προεκλογική χρονιά και αυτή η συνεδρίαση απλώς μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Κοσιώνης): Το λόγο έχει ο κ. Φλωρίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, βλέπω εσάς και τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας να απολαμβάνετε τη συζήτηση. Πρέπει όμως να σας θυμίσω ότι συζητούμε τον Απολογισμό του 2003, ο οποίος προκύπτει επί ενός προϋπολογισμού του 2003, και αυτό το οποίο μας καταθέσατε εδώ, η έκθεσή σας, λέει ότι σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό τα έσοδα πήγαν καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, οι δαπάνες επίσης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά. Το λέτε εσείς, η έκθεσή σας, η έκθεση που υπέγραψε ο κ. Αλογοσκούφης για τον προϋπολογισμό του 2003 και γι’ αυτό έχετε αυτήν την άνεση σήμερα να τον ψηφίζετε, γιατί ο Απολογισμός είναι επί ενός Προϋπολογισμού, τον οποίο ψήφισε η Πλειοψηφία του ΠΑ.ΣΟ.Κ τότε.
Και ακολουθώντας την αγαπημένη μου συνήθεια, ανέτρεξα στις ομιλίες του κ. Καραμανλή και του κ. Αλογοσκούφη στη Βουλή επί του προϋπολογισμού του 2003, τον Απολογισμό του οποίου συζητάμε τώρα. Το Δεκέμβριο του 2002, λοιπόν, προβλέπατε καταστροφές εξαιτίας αυτού του προϋπολογισμού, για τον Απολογισμό του 2003, που φέρνετε εσείς, μας λέτε ότι αυτός ο προϋπολογισμός πήγε πάρα πολύ καλά. Λέω, απολαύστε το φέτος, γιατί είναι η τελευταία χρονιά που θα συζητήσουμε Απολογισμό αξιόπιστου προϋπολογισμού. Του χρόνου θα συζητήσουμε του 2004 και τότε θα γελάσει ο κάθε πικραμένος μ’ αυτά που θα μας φέρετε εδώ για το πώς υλοποιήσατε τον προϋπολογισμό του 2004.
Αλήθεια, πού είναι ο Υπουργός;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Στο εξωτερικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Ξέρετε, στο Ποινικό Δίκαιο, όταν κάποιος κατηγορείται και προσάγεται στον ανακριτή, ο ανακριτής με τον εισαγγελέα αποφασίζουν αν θα τον αφήσουν ελεύθερο ή αν θα του επιβάλουν περιοριστικούς όρους. Ένας από τους περιοριστικούς όρους που συνήθως επιβάλλουν είναι να εμφανίζεται κάθε δεκαπέντε μέρες στο αστυνομικό τμήμα και να δηλώνει παρών. Έχω την εντύπωση ότι η εικόνα ενός Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος κάθε δεκαπέντε μέρες πηγαίνει να δηλώσει παρών στις Βρυξέλλες και να ακούσει τα εξ αμάξης για τα χάλια των δημόσιων οικονομικών δεν είναι ό,τι καλύτερο για μια χώρα.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ)
Ακούω ότι σε λίγες μέρες θα φύγει στην Αμερική. Δίνει την εικόνα ότι θέλει να εγκαταλείψει τη χώρα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πετυχημένης πολιτικής στην οικονομία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Λίγο στα σοβαρά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Στα σοβαρά, όπως λέτε, κύριε συνάδελφε.
Η ομιλία του κ. Αλογοσκούφη στη Βουλή επί του Προϋπολογισμού 2003 τον Απολογισμό του οποίου συζητάμε. Διαβάζω κατά λέξη: «Η κατανάλωση ξεφεύγει, η σπατάλη περισσεύει, η ανάπτυξη όμως λείπει.» Έλα, όμως, που στον Απολογισμό του 2003, τον οποίο φέρατε, προκύπτει ότι η ανάπτυξη ήταν η υψηλότερη στην Ευρώπη, αυτή που έλειπε. Και έλα, που δεν μπορεί να υπάρξει καμία σύγκριση της ανάπτυξης του 2003 με τους ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει η χώρα του 2005.
Διαβάζω ακόμα: «Ο περιορισμός της σπατάλης στο δημόσιο πάσχει. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τα ελλείμματα.». Κύριοι Υπουργοί, μπορείτε να καταθέσετε ένα λογαριασμό από τον οποίο να προκύπτει ότι κάνατε περιορισμό της σπατάλης έστω κατά ένα ευρώ; Σπατάλη όμως. Μη μου πείτε ότι είναι περιορισμός της σπατάλης, το γεγονός περικόψατε τις συντάξεις και τους μισθούς, περιορίζοντας έτσι τις δαπάνες. Αν είναι αυτό, τότε προσδιορίστε ότι το καταφέρατε. Και μη μου πείτε επίσης ότι θα συνιστούν περαιτέρω περιορισμό της σπατάλης αυτά που ανακοινώνονται, ότι οι αυξήσεις για το 2006 στους μισθούς και τις συντάξεις θα είναι 2,5%. Και μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε ότι αυτή είναι η επαχθέστερη μορφή φορολογίας στο εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Γιατί η χειρότερη μορφή φορολογίας στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους είναι αυτή που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στον πληθωρισμό και την αύξηση που παίρνουν. Αν ο πληθωρισμός είναι παραπάνω από τις αυξήσεις που παίρνουν, τότε αυτό σημαίνει ότι τα εισοδήματα φορολογούνται αγρίως. Και επ’ αυτής της φορολογικής πολιτικής, δυστυχώς, δεν υπάρχει και δυνατότητα διαφυγής, ξέρετε.
Ας έλθω στον κ. Καραμανλή. Ξεκινούσε την ομιλία του για τον προϋπολογισμό του 2003 λέγοντας: «Ακόμα μεγαλύτερη όμως είναι η ακρίβεια στα βασικά είδη κατανάλωσης, γεγονός που όλοι το ξέρουμε. Βλάπτει ακόμα περισσότερο τα ασθενέστερα στρώματα, τα ασθενέστερα νοικοκυριά. Εγκαίρως είχαμε επισημάνει το πρόβλημα. Προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ ως συνήθως τα απέρριψε.» Αναζητά ο ελληνικός λαός τα μέτρα τα οποία είχε υπ’ όψιν του ο κ. Καραμανλής το Δεκέμβριο του 2002, για να κτυπήσει την ακρίβεια. Τα αναζητά, για να δει πώς τα εφαρμόζει ως Πρωθυπουργός, και αντιλαμβάνεται ότι αυτά ήταν εύκολα λόγια, λόγια του αέρα, τα οποία προφανώς κατέληξαν σε μια ανυπαρξία πολιτικής, η οποία έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στον ελληνικό λαό.
Ακούστε όμως και κάτι άλλο. Έλεγε ο κ. Καραμανλής τότε: «Τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα βρίσκονται «στον αέρα». Χάνεται πολύτιμος χρόνος. Χάνονται τεράστια ποσά. Και όλα αυτά εξαιτίας της ανεπάρκειας της κυβέρνησης και του κράτους, εξαιτίας της διαπλοκής, της αδιαφάνειας και της διαφθοράς.»
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Πού διαφωνείτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Θα σας πω πού διαφωνώ. Διαφωνεί ο κ. Αλογοσκούφης μαζί του. Ξέρετε γιατί; Γιατί τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα ήταν τρία: Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», Αττική Οδός, Ρίο- Αντίρριο. Αυτά τα τρία έργα, ο κ. Αλογοσκούφης, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είπε ότι είναι πρότυπα συμπράξεων.
Είπε μάλιστα ότι αυτά τα τρία έργα είναι πρότυπα γιατί; Γιατί είχαν υψηλή ποιότητα κατασκευής, χαμηλό κόστος και πολύ σύντομο χρόνο πραγματοποίησης.
Ποιο είναι τώρα το ερώτημα; Αυτά τα οποία είπε ο κ. Καραμανλής τότε είχαν κάποια δόση αλήθειας ή αυτά που λέει τώρα ο κ. Αλογοσκούφης σε σχέση με τα αυτοχρηματοδοτούμενα είναι η αλήθεια; Αν ο κ. Αλογοσκούφης έχει δίκιο, τότε ο κ. Καραμανλής οφείλει κάποια στιγμή να ζητήσει και μία συγγνώμη από την κυβέρνηση της διαπλοκής την οποία κατηγορούσε με τα στοιχεία που δήθεν είχε στα χέρια του.
Τελειώνω με μία ακόμα φράση περί διαπλοκής. Έλεγε ο κ. Καραμανλής σ’ αυτήν την ομιλία του για τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό που συζητάμε: «Ο Ο.Τ.Ε. έγινε εξαγωγέας διαπλοκής για χάρη του μονοπωλιακού του προμηθευτή. Οι επενδύσεις του Ο.Τ.Ε. στη Ρουμανία, στην Αρμενία, στη Σερβία ύψους 1.500.000.000 δολαρίων βρίσκονται κυριολεκτικά «στον αέρα». Οι δαπάνες του για την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της ROM TELECOM υπερβαίνουν τη συνολική της αξία και αυτό βέβαια συνιστά υπόθεση» -έλεγε ο κ. Καραμανλής- «για την οποία ο λόγος ανήκει στη Δικαιοσύνη».
Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγες μέρες στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής είχαμε το διοικητή του Ο.Τ.Ε., τον κ. Βουρλούμη, τον οποίο διόρισε ο κ. Καραμανλής. Ξέρετε τι μας είπε; Ότι αν αυτήν τη στιγμή ο Ο.Τ.Ε. διασώζεται, αυτό οφείλεται αποκλειστικά σ’ αυτές τις επενδύσεις που έκανε στο εξωτερικό, αποκλειστικά σ’ αυτές, οι οποίες είναι όλες κερδοφόρες, όλες «χρυσοφόρες» και αυτές στηρίζουν τη σημερινή δυνατότητα του Οργανισμού να υπάρχει.
Το θέμα είναι τώρα ποιος είναι για φυλακή και ποιος εξαπάτησε τον ελληνικό λαό μ’ όλα αυτά τα οποία έλεγε περί διαφθοράς και διαπλοκής που συνεχίζετε και εσείς να αναμασάτε, χωρίς εν τω μεταξύ να παρακολουθείτε ποιες είναι οι επίσημες τοποθετήσεις των Υπουργών σας και των στελεχών σας επ’ αυτών που παλαιότερα λέγατε.
Μία τελευταία λέξη για τα F16: Το πρόβλημα δεν είναι ότι είπατε ψέματα ότι κοστίζουν 1,2 δισ. και τελικώς οι Αμερικάνοι ανακοίνωσαν ότι κοστίζουν 3,1 δισ. ευρώ, όπως επίσης το πρόβλημα δεν είναι τόσο με ποιον τρόπο θα τα αποτυπώσετε στα λογιστικά στοιχεία. Είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτή η Κυβέρνηση διάλεξε να αγοράσει με ένα τρομακτικό ποσό το λάθος αεροπλάνο.
Ελπίζω να έχετε και σεις πληροφορηθεί ότι αυτή είναι η τελευταία παραγγελία προς τη ΛΟΚΧΙΝΤ, η οποία κλείνει τη γραμμή παραγωγής των F16, γιατί ξεκίνησε τη γραμμή παραγωγής των F35, των αεροσκαφών της τέταρτης γενιάς, τα οποία θα αγοράσει η Τουρκία σε συμπαραγωγή με τις Η.Π.Α..
Όταν θα παραδοθούν τα F16 στην Ελλάδα, τα αεροπλάνα παλαιότερης τεχνολογίας, η Τουρκία θα θέτει σε κυκλοφορία τα F35. Εδώ είναι το σκάνδαλο. Εδώ είναι μία εξωτερική πολιτική, μία εθνική και μια αμυντική πολιτική που δεν ξέρει τι της γίνεται. Όμως, αποδεικνύεται ότι σε κανένα σημείο τελικά αυτή η Κυβέρνηση δεν ξέρει τι της γίνεται. Δεν ξέρω αν η λύση είναι αυτή που ο κ. Αλογοσκούφης διαλέγει κάθε τόσο για να εγκαταλείπει τη χώρα. Έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα η λύση θα είναι να εγκαταλείψετε την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δούκας.
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω κι εγώ κατ’ επανάληψη δηλώσει από το Βήμα της Βουλής ότι πρέπει να κοιτάξουμε όλοι μαζί μπροστά, ότι τα προβλήματα του Έλληνα δεν λύνονται με τις συνεχείς αντιπαραθέσεις και τις αντιπαραθέσεις για το παρελθόν, ότι όλοι μπορούμε να προσφέρουμε, ότι κανείς δεν έχει το μονοπώλιο των γνώσεων και της κοινωνικής ευαισθησίας, ότι ούτε κανείς μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό του το αλάθητο ούτε κανείς από εμάς τα ξέρει όλα. Κάθε φορά που μιλάω με τον κ. Γκατζή ή με τον κ. Τζέκη –χρόνια πολλά και για χθες, κύριε Τζέκη- ή με άλλους συναδέλφους από τον Συνασπισμό ή από το ΠΑΣΟΚ ή από τη Νέα Δημοκρατία, όλο και κάτι μαθαίνω.
Πιστεύω, λοιπόν, πως για να προσφέρουμε πρέπει να δαπανήσουμε το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργικότητάς μας, των γνώσεών μας και της ενεργητικότητάς μας για κοιτάξουμε μπροστά, να βρούμε λύσεις στα προβλήματα του σήμερα και του αύριο, για να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Το να κοιτάμε πίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, όχι για να βγάλουμε τους άλλους σκάρτους.
Άκουσα πολλά. Οι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ασχολήθηκαν στις αγορεύσεις τους με την απογραφή, με τον τρόπο της καταγραφής των στρατιωτικών δαπανών, με την τιτλοποίηση, με την ακρίβεια. Ύστερα από είκοσι χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση, αποφάσισαν να ασχοληθούν με το θέμα της ακρίβειας, πόζαραν στα κανάλια και έκαναν έφοδο σε διάφορα σούπερ μάρκετς, για να αποδείξουν το περίσσευμα της κοινωνικής τους ευαισθησίας.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Έπαθαν βλάβη, όμως!
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Μίλησαν για την τιτλοποίηση και τον προϋπολογισμό του 2006. Μάλιστα, κάποιος συνάδελφος από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. χθες ζήτησε να συσταθούν και εξεταστικές επιτροπές, για να τελειώνουμε με όλα τα σχετικά θέματα και για να μην πλανάται το φάσμα των ψιθύρων και των υποψιών.
Ασχοληθήκαμε με πολλά θέματα, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά πολύ λίγο με τον Απολογισμό. Αυτοί που ασχολήθηκαν με τον Απολογισμό είπαν δύο βασικά πράγματα. Μία συνάδελφος ανέφερε ότι αν ψηφίσουμε τον Απολογισμό είναι σαν να δεχόμαστε όλα τα πεπραγμένα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2003 και σαν να του δίνουμε συγχωροχάρτι. Ένας άλλος συνάδελφος μας προκάλεσε και μας προκάλεσε μάλιστα να τον καταψηφίσουμε. Ερωτώ αν έχει επίγνωση κανείς το τι σημαίνει να καταψηφίσει η Κυβέρνηση τον Απολογισμό του 2003. Αν αντιλαμβάνεται τις συνέπειες μιας τέτοιας πράξης.
Με βάση τον ορισμό που δίνει ο δικός σας νόμος, ο 2362/95, ο Απολογισμός είναι ο νόμος με τον οποίο εγκρίνονται οι υπερβάσεις των δαπανών της δικής σας διακυβέρνησης, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάθε πληρωμή και κάθε δαπάνη που κάνατε εσείς, καθ’ υπέρβαση του δικού σας προϋπολογισμού, έστω κι ενός ευρώ πέρα από τις προβλέψεις, θα ήταν παράνομη. Οι δαπάνες της δικής σας κυβέρνησης, του ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα κριθούν παράνομες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάθε διατάκτης πληρωμής και δαπάνης θα ήταν ακάλυπτος και έκθετος. Επαναλαμβάνω: με το νόμο για τον Απολογισμό εγκρίνουμε, τακτοποιούμε και νομιμοποιούμε τις δικές σας δαπάνες που έγιναν καθ’ υπέρβαση του δικού σας προϋπολογισμού.
Τι έγινε, λοιπόν, περιληπτικά το 2003, αγαπητοί συνάδελφοι; Πρώτον, τα φορολογικά έσοδα από 35,4 δισ. που τα είχατε προϋπολογίσει, έπεσαν στα 34,5, δηλαδή είχαμε μία μείωση κατά 1.000.000.000 ευρώ.
Κάποιος συνάδελφος μιλώντας προηγουμένως μπερδεύτηκε βλέποντας έναν άλλο πίνακα του Ισολογισμού και για να μας δείξει ότι ήταν εξαιρετικά τα έσοδα του δημοσίου, προσέθεσε σε αυτά και έσοδα από δάνεια. Αυτόν τον πίνακα διαβάσατε προηγουμένως κατά λάθος, κύριε συνάδελφε. Τα πραγματικά έσοδα που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο του 2003 ήταν κατά 1.000.000.000 ευρώ λιγότερα απ’ αυτά τα οποία είχατε προϋπολογίσει.
Το ίδιο λάθος διέπραξε και χθες και σήμερα ένας συνάδελφος, μιλώντας για τα έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοίταξε σε ένα πινακάκι που αφορούσε τον Τακτικό Προϋπολογισμό και διάβασε για τις απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί για 188.000.000 βγήκαν 188 κόμμα κάτι και θεώρησε ότι αυτά ήταν πλεόνασμα στις απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα και τις κοινοτικές ενισχύσεις αντί να είναι 4.000.000.000 ευρώ το 2003, όπως εσείς είχατε γράψει στον δικό σας προϋπολογισμό, με το ζόρι ξεπέρασαν το 1.000.000.000, 1,1 για την ακρίβεια. Μην μπερδεύετε απολήψεις που είναι μικρού μεγέθους στον τακτικό προϋπολογισμό με τις απολήψεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Ο δανεισμός: Είχατε προϋπολογίσει ότι θα δανειστείτε στον δικό σας προϋπολογισμό περίπου 26,9 δισ. ευρώ. Ξέρετε πόσο δανειστήκατε το 2003; Δανειστήκατε 37,8 δισ. ευρώ, 11.000.000.000 ευρώ παραπάνω, 40% περισσότερο απ’ όσο είχατε προϋπολογίσει.
Όσο δε για τις δαπάνες, από 30,4 που είχατε υπολογίσει ότι θα ξοδέψετε, τελικά ξοδέψατε 35,2 δισ. ευρώ. Για πρώτη φορά φτάσαμε να έχουμε δάνεια περισσότερα από το σύνολο των φορολογικών εισπράξεων. Δανειστήκατε περισσότερα απ’ όσα ξοδέψατε στον τακτικό προϋπολογισμό.
Και επειδή είχαν αρχίσει τα πράγματα να στριμώχνονται από το 2003, τι κάνατε; Αρχίσατε το σύστημα των εγγυήσεων. Μοιράζατε τη σφραγίδα του δημοσίου και από 9,7 δισ. ευρώ που ήταν οι εγγυήσεις που είχαν δοθεί στο τέλος του 2002, φτάσαμε στα 12,14 δισ. ευρώ να έχουμε εγγυήσεις του δημοσίου.
Τα στοιχεία αυτά που ανέφερα, καλύπτουμε εμείς με το νόμο που έχουμε φέρει. Διότι ο Απολογισμός είναι νόμος.
Έρχομαι τώρα και σε κάποια ερωτήματα, τα οποία θέσατε.
Αναφερθήκατε στην απογραφή. Τη μία υπερθεματίζετε για τα θέματα της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση και από την άλλη μας λέτε ότι κακώς έγινε η απογραφή. Δεν έπρεπε ο ελληνικός λαός να ξέρει –και η Κυβέρνηση επισήμως- πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η πραγματικότητα;
Το κύρος της οικονομίας δεν το έπληξε η απογραφή, αγαπητοί συνάδελφοι. Το έπληξε η σκληρή πραγματικότητα. Με αυτήν την πραγματικότητα έχουμε να αντιπαλέψουμε τώρα.
Βέβαια, τώρα δεν λέτε ότι διαφωνείτε με το περιεχόμενό της. Προσπαθήσατε να αλλάξετε το περιεχόμενό της με επισκέψεις στη EUROSTAT και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι τα καταφέρατε. Επιστρέψατε στη χώρα μας άρον-άρον. Λέτε, όμως, τώρα ότι η απογραφή, τέλος πάντων, έστω κι αν είναι σωστή, δεν συμφέρει.
Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα διότι είχε αρχίσει η απογραφή επί των δικών σας ημερών. Εσείς είχατε αρχίσει να αναθεωρείτε προς το χειρότερο όλα τα δικά σας μεγέθη, υπό την προτροπή φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε αρχίσει να γίνεται σχεδόν ερήμην σας. Οι αριθμοί δεν κρύβονταν.
Είπαμε, το 2003 δανειστήκατε 11.000.000.000 ευρώ παραπάνω απ’ ό,τι είχατε προϋπολογίσει. Γιατί τα δανειστήκατε αυτά τα λεφτά, αγαπητοί συνάδελφοι, 40% περισσότερο απ’ όσο είχατε προϋπολογίσει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ…
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Διότι είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τα προβλήματα επί των ημερών σας, αγαπητέ συνάδελφε.
Γιατί δώσατε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω εγγυήσεις του δημοσίου; Γιατί μοιράζατε τη σφραγίδα του δημοσίου και τις εγγυήσεις του δεξιά και αριστερά; Για να καλύψετε πράγματα που είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ δύσκολο πλέον να καλυφθούν και θα εμφανίζονταν είτε σήμερα, είτε αύριο. Για να τα φέρετε βόλτα κάνατε αυτά τα πράγματα, αγαπητοί συνάδελφοι. Φαινόταν και στους Ευρωπαίους πόσο αυξανόταν το χρέος σε σχέση με τα ελλείμματα, τα οποία έδειχνε η τότε κυβέρνηση.
Και επειδή μου αρέσει να απαντάω στα πιο συγκεκριμένα θέματα, που θέτετε, έρχομαι στο θέμα των στρατιωτικών δαπανών.
Οι στρατιωτικές δαπάνες μπορεί και πρέπει γενικά να καταγράφονται, όταν γίνεται η παραλαβή κάθε οπλικού συστήματος. Και όταν δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό, διότι είναι πολύπλοκες οι διαδικασίες παραλαβής και καταγραφής, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στο κράτος να χρησιμοποιήσει ως προσέγγιση το σύστημα των πληρωμών. Όποτε πληρώνεις κάτι, τότε πρέπει, έστω κι αν το έχεις παραλάβει ή αν είναι προπληρωμή, να το καταγράφεις ως πρωτογενή δαπάνη και να φαίνεται και στο έλλειμμα.
Εσείς ανακαλύψατε ένα τρυκ στο οποίο ούτε το ένα σύστημα χρησιμοποιήσατε ούτε το άλλο. Λέτε, για να βάλω μία δαπάνη στα εξοπλιστικά συστήματα, πρέπει να παραλάβω όλο το σύστημα. Δηλαδή, αν είχαμε παραγγείλει εξήντα Mirage και έχουν έρθει τα πενήντα εννέα, δεν γράφω τίποτα μέχρι να έρθει και το εξηκοστό. Και αυτό το σύστημα ακολουθήσατε. Σε κάποιες, όμως, περιπτώσεις ενώ είχαν παραληφθεί όλα τα συστήματα και πάλι δεν γραφόταν πουθενά.
Το 2004, για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό, είχατε γράψει ότι περίπου 2,3 δισεκατομμύρια –στον πίνακα 4-3- θα ήταν οι πληρωμές για εξοπλιστικά συστήματα. Από αυτά υπήρχαν πιστώσεις μόνο για επτακόσια πενήντα οκτώ. Και από αυτά τα επτακόσια πενήντα οκτώ, τα πεντακόσια πενήντα επτά τα εμφανίσατε ως χρεολύσια –που δεν μπαίνουν φυσικά στο έλλειμμα- και τα διακόσια ένα ως προκαταβολές. Και αυτά δεν τα βάλατε στο έλλειμμα.
Το 2003 τι είχατε κάνει, αγαπητοί συνάδελφοι; Είχατε γράψει στο δικό σας πίνακα ότι για το ΥΠ.ΕΘ.Α θα ξοδέψετε 685.000.000 ευρώ, τα οποία αναφέρατε ως αναπτυξιακά προγράμματα, όχι εξοπλιστικά προγράμματα. Από αυτά τα τριακόσια τέσσερα τα βαφτίσατε χρεολύσια –και πάλι δεν εμφανίστηκαν στις πρωτογενείς δαπάνες- και από τα υπόλοιπα τριακόσια ογδόντα, ένα άλλα βαφτίσατε ως τόκους και μπήκαν στο πρωτογενές έλλειμμα και άλλα ως προκαταβολές και δεν μπήκαν φυσικά.
Όπως βλέπετε, η κατάσταση το 2004 σε σχέση με το 2003 χειροτέρεψε. Διότι το 2003 κάποια μικροποσά εμφανίσθηκαν στο έλλειμμα. Το 2004 δεν μπήκαν. Και γιατί δεν μπήκαν, αγαπητοί συνάδελφοι; Διότι είχαν αρχίσει να στενεύουν τα περιθώρια. Τα πράγματα είχαν αρχίσει να σκάνε. Και έπρεπε όσο το δυνατόν τα πράγματα να εξωραϊστούν, διότι δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα να προχωρήσετε.
Έρχομαι τώρα –γιατί προσπαθώ να απαντήσω σε συγκεκριμένα ερωτήματα και όχι να βγάλω γενικό πολιτικό λόγο- στο θέμα του χρέους, που ανέφερε χθες ο κ. Μάνος και εκ των υστέρων συνυπογράψανε και κάποιοι συνάδελφοι από την Αξιωματική Αντιπολίτευση.
Ο κ. Μάνος είπε ότι πιθανόν το δημόσιο να έχει σχεδόν δύο βιβλία. Σύμφωνα –λέει- με την εισήγηση του κ. Αλογοσκούφη το δημόσιο χρέος ανερχόταν σε 171.000.000.000, μετά εμφανίστηκε ένας αριθμός 167,7 δισεκατομμύρια ευρώ και τέλος πάντων αλληλοαναιρούμεθα.
Τα πράγματα, λοιπόν, έχουν ως εξής, αγαπητοί συνάδελφοι:
Το χρέος το οποίο δείχνει ο Ισολογισμός, είναι το χρέος το οποίο πρέπει να εμφανιστεί, με βάση το νόμο που ψήφισε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1995 περί του δημόσιου λογιστικού. Δηλαδή μόνο για εκείνα τα χρέη στα οποία εμφανίζεται ως εκδότης μόνο το ελληνικό δημόσιο. Επομένως, βγαίνει ένας αριθμός που είναι χαμηλότερος.
Το πραγματικό χρέος είναι πράγματι μεγαλύτερο γιατί σε αυτό προστίθενται προμέτοχα, τιτλοποιήσεις και μετατρέψιμα δάνεια. Επομένως, ο αριθμός του χρέους του πραγματικού, του δικού μας, του κράτους μας βγαίνει υψηλότερος από τα 171.000.000.000 περίπου που είναι το χρέος, το οποίο φαίνεται στον Ισολογισμό, βγαίνει στα 182,4, αν προσθέσουμε αυτά που είπαμε, τιτλοποιήσεις κ.λπ..
Αυτό είναι το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης.
Για να φτάσουμε στο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να προσθέσουμε κάποια μικροδάνεια, τα κέρματα που υπάρχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος κλπ. και να αφαιρεθεί το ενδοκυβερνητικό χρέος. Έτσι, φτάνουμε στον αριθμό που ανέφερε χθες στην ομιλία του ο κ. Μάνος, που είναι 167,7 δισεκατομμύρια. Αρχίζουμε από τα 171, που είναι ο Ισολογισμός του χρέους, όπου είναι μόνο το κεντρικό δημόσιο εκδότης, προσθέτουμε τα άλλα, για τα οποία είναι υπόλογο το κράτος αλλά δεν είναι εκδότης το ελληνικό δημόσιο και στο τέλος αφαιρείται το ενδοκυβερνητικό χρέος. Γι’ αυτό εμφανίζονται τρεις αριθμοί.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, να κάνουμε τεστ στο τέλος να δούμε τι κατάλαβαν οι Βουλευτές.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, μη διακόπτετε.
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Δέχομαι ότι είναι πολύπλοκα, κύριε συνάδελφε. Δέχομαι ότι το να μιλάμε για το δημόσιο λογιστικό, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και ακόμα περισσότερο γι’ αυτούς που δεν έχουν συγκεκριμένη παιδεία σε αυτά τα πράγματα.
Ένας άλλος συνάδελφος, που έχει διατελέσει και μέλος της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο οικονομικό κομμάτι της, μπερδεύτηκε και βρήκε δαπάνες, οι οποίες είχαν μεν πραγματοποιηθεί και δεν είχαν «ενταλματοποιηθεί», δηλαδή δεν είχαν καταγραφεί πλήρως στο δημόσιο λογιστικό και αποφάσισε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θα σας παρακαλέσω, κύριοι συνάδελφοι, να μη διακόπτετε.
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Εγώ δεν διέκοψα κανέναν προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε. Επί έξι ώρες παρακολουθώ όλους τους συναδέλφους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Σας κάλυψα με την παρέμβασή μου. Συνεχίστε.
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Επειδή, λοιπόν, βρήκε έναν πίνακα, στον οποίο δεν είχαν «ενταλματοποιηθεί» ένα σωρό δαπάνες –διότι πολλές δαπάνες «ενταλματοποιούνται» και μετά την 31η Δεκεμβρίου- αποφάσισε ότι μάλλον ο Προϋπολογισμός του 2003 μπορεί να ήταν και πλεονασματικός. Και λέω, καλά, είχατε πλεόνασμα και μας το κρύβατε τόσο καιρό, αγαπητοί συνάδελφοι; Υπουργός ήταν, στην κυβέρνηση. Δεν ήξερε τι γινόταν; Δεν ήξερε να διαβάσει τους συγκεκριμένους αριθμούς, που –επαναλαμβάνω- καμιά φορά είναι αρκετά πολύπλοκοι και είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβει κανείς, αν δεν υπάρχει κάποιος να του εξηγεί, τι ακριβώς γίνεται;
Άλλος συνάδελφος μας προκάλεσε και μας είπε: Καλά, πείτε μας για κάποιες κρυφές υποχρεώσεις τέλος πάντων. Διότι ακούμε για κρυφές υποχρεώσεις. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ας αναφέρουμε μερικές κρυφές υποχρεώσεις που έπρεπε η δική μας Κυβέρνηση να καλύψει. Τα χρέη προς το Ταμείο Νομικών -δεν εμφανίζονταν πουθενά στα κείμενα του κράτους, στους Ισολογισμούς και Απολογισμούς- 380.000.000 ευρώ. Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., Ο.Τ.Α., χρέη προς τα Κ.Τ.Ε.Λ. πάνω από 40.000.000 ευρώ, που είχατε απλήρωτα από το 2002. Δεν μιλώ για αυτά της τελευταίας στιγμής, του Ιανουαρίου του 2004.
Χρέη προς τον Ο.Τ.Ε. –λέει- για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μεταφοράς δεδομένων από τα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο πάνω από 25.000.000 ευρώ. Επίδομα ειδικών συνθηκών στους δασικούς υπαλλήλους 30.000.000 ευρώ. Περίφημο σχέδιο ανασυγκρότησης Βαλκανίων. Χρέη προς τη HYUNDAI για τα αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς για τις μετακινήσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στους μισθούς και τις συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2004 έλειπαν 800.000.000 ευρώ για να πληρωθούν αυτά τα οποία είχε ήδη συμφωνήσει η κυβέρνηση να πληρώσει. Για τα ολυμπιακά έργα, για τους μισθούς του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Για τις Ευρωεκλογές έλειπαν πάνω από 100.000.000 ευρώ, ενώ ξέρατε ότι θα γίνουν Ευρωεκλογές. Δεν ήταν κάτι το αναπάντεχο. Για την περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων, για τις ανάγκες και επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, για τις εξισωτικές εισοδηματικές αποζημιώσεις των αγροτών κ.ο.κ.
Δεν θα μιλήσω για τα νέα τοκομερίδια, για τα αντίτιμα, για τις διαφορές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την άσπρη τρύπα, ούτε για τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού από τον οποίο είχαν δοθεί υποσχέσεις της τάξης των 614.000.000 ευρώ.
Είχαν εκταμιευθεί 414.000.000 και χρωστούσε το Κράτος για λογαριασμό σας περίπου 115.000.000 ευρώ, αγαπητοί συνάδελφοι.
Αγαπητοί συνάδελφοι, φέρνουμε για κύρωση τον Απολογισμό του 2003 όχι γιατί συμφωνούμε με τη διαχείριση του 2003, αλλά γιατί αυτό είναι συνταγματική επιταγή, για να κλείσουμε τα βιβλία, για να μην θεωρούνται καθεαυτό παράνομες οι υπερβάσεις του προϋπολογισμού που έγιναν το 2003 και για να έχει το κράτος τη συνέχεια που πρέπει να έχει.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Γιατί τα κλείνετε, κύριε Υπουργέ; Αφήστε τα ανοιχτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Εμείς, κύριοι συνάδελφοι, θα κοιτάξουμε μπροστά. Οι Έλληνες δεν χρειάζονται στείρες αντιπαραθέσεις ούτε διαγωνισμούς για το ποιος είναι κοινωνικά πιο ευαίσθητος. Χρειάζονται και απαιτούν από εμάς σκληρή δουλειά, αξιοκρατία, διαφάνεια και λύσεις για ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Σ’ αυτή την προσταγή του ελληνικού λαού ανταποκρινόμαστε και θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Στέφανος Μάνος επί προσωπικού.
Σε τι συνίσταται, κύριε Μάνο, το προσωπικό;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υφυπουργός ούτε λίγο ούτε πολύ υπονόησε ότι δεν ήξερα για τι μιλώ χθες, όταν είπα ότι το δημόσιο χρέος, όπως εμφανίζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία και τη EUROSTAT…
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν είναι προσωπικό όμως, κύριε Μάνο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ: Είναι τελείως προσωπικό, κύριε Πρόεδρε. Ανεφέρθη σε μένα προσωπικά. Κάντε μου τη χάρη, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας δίνω δύο λεπτά να το εξηγήσετε, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ: Λέω, λοιπόν, πως όλοι οι διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν ότι το δημόσιο χρέος είναι 167,7 δισεκατομμύρια. Εμείς μόνο στη Βουλή, μυστικά από όλους τους άλλους, θα ξέρουμε λέει ότι είναι 171,3. Γιατί, λέει ο κύριος Υφυπουργός; Το προεξόφλησα χθες, διότι λέει έχει υπολογίσει ορισμένα πρόσθετα πράγματα, τα οποία προδήλως δεν αποδέχεται η EUROSTAT. Διότι αν τα αποδεχόταν, θα τα είχαν γράψει και εκεί.
Η αναξιοπιστία, λοιπόν, της Κυβέρνησης συνίσταται στο εξής: Ότι το 2002 θα φανταζόταν κανείς ότι έκαναν το ίδιο. Παρά ταύτα, το 2002 όχι μόνο δεν προσθέτουν, αλλά αφαιρούν. Δηλαδή, για το 2002 τα στοιχεία της EUROSTAT είναι 158,9, ενώ ο ισολογισμός είναι 157,5. Το αντίθετο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν είναι όμως προσωπικό αυτό, κύριε Μάνο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ: Καταθέτω, για να μην φλυαρώ, τον πίνακα που αποδεικνύει την ύπαρξη διπλών βιβλίων και παρακαλώ να καταχωρισθεί στα Πρακτικά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Στέφανος Μάνος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε. Όμως, δεν είναι προσωπικό, κύριε Μάνο. Είναι μία πολιτική παρατήρηση και του Υπουργού και η παρέμβαση του κυρίου Μάνου, η οποία καταχρηστικώς έγινε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα πως τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση με θέμα: «30 Χρόνια από το Σύνταγμα του 1975», καθώς και στους λοιπούς χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα δύο μαθητές και μαθήτριες και δύο συνοδοί-καθηγητές από το 1ο Λύκειο Αιγάλεω.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες)
Επίσης, ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Ιωάννης Βλατής ζητεί άδεια απουσίας στο εξωτερικό από 17-11-2005 μέχρι και 18-11-2005.
Το Σώμα εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το Σώμα ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριε Καστανίδη, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω, διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλου του Κοινοβουλίου, να αποδεχθείτε την έκφραση οδύνης για την απώλεια του Αλέκου Αλεξανδράκη, ενός ανθρώπου που με την αξιοπρέπειά του έδωσε νόημα και στη ζωή και στο θάνατο.
Άκουσα προηγουμένως με πολλή προσοχή τον Υφυπουργό, όπως και πολλούς από τους αγορητές της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα με ευχαρίστηση να διαπιστώσω μια μεταβολή στο ύφος του κυρίου Υφυπουργού. Είναι η πρώτη φορά, μετά από συνεχείς και αλλεπάλληλες εμφανίσεις του με ύφος αλαζονικής ρητορείας, που ο παριστάμενος Υφυπουργός ομολογεί ότι κανένας σ’ αυτή την Αίθουσα δεν έχει το μονοπώλιο της αλήθειας.
Διότι θα ενθυμήστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι διεκδικούσαν το μονοπώλιο της αλήθειας οι οικονομικοί επιτελείς της Κυβέρνησης. Εάν ανατρέξει κανείς στα Πρακτικά των προηγούμενων συζητήσεων, από τότε τουλάχιστον που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και ιδιαίτερα εάν ανατρέξει στα Πρακτικά των συζητήσεων για την πρόσφατη παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, τότε θα διαπιστώσει ότι η αλαζονική ρητορεία ήταν πραγματικά το «προνόμιο» και το «χάρισμα» των ομιλητών της.
Θα ξεκινήσω με μερικές παρατηρήσεις που προκύπτουν από το λόγο του κυρίου Υφυπουργού. Ισχυρίστηκε ότι για την απογραφή έχει αλλάξει θέση το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ότι αρχικώς έλεγε πως η απογραφή έγινε με λανθασμένο τρόπο, ενώ τώρα διαφωνεί πλήρως με την απογραφή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ουδέποτε άλλαξε θέση για την απογραφή. Από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζήτησε, εάν η Κυβέρνηση επέλεγε την απογραφή, να γίνει με όρους και συνθήκες που να εξασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια, σε συνθήκες εθνικής συνεννόησης και όχι εσωτερικών πυροβολισμών της παράταξης που κυβερνά προς την παράταξη που κυβερνούσε, κάτι που έκανε πολλαπλά κακά στη χώρα μπροστά στα μάτια των κοινοτικών παραγόντων. Είπε μάλιστα ο κύριος Υφυπουργός ότι η απογραφή ουσιαστικά είχε ξεκινήσει ήδη επί των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Είναι απόλυτα ψευδές.
Είναι γνωστό ότι υπήρξαν λογιστικές αναθεωρήσεις από το 2000-2001 και έπειτα. Αυτό όμως ήταν μία απολύτως συνήθης πρακτική στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιου είδους διαρκείς και ετήσιες λογιστικές αναθεωρήσεις είχαμε σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συνεργασία πάντοτε με τις κοινοτικές υπηρεσίες. Εξάλλου, δεν είναι καθόλου αληθές ό,τι ανέφερε για τις αμυντικές δαπάνες. Η λογιστική απεικόνιση της προμήθειας εξοπλιστικών συστημάτων έγινε με τρόπο αποδεκτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως ήταν πράγματι η απεικόνισή τους μετά την πλήρη παραλαβή των συστημάτων.
Θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνω μερικές γενικές παρατηρήσεις, χωρίς να σταθώ σε αριθμούς που συχνά ταλαιπωρούν τους πολίτες.
Ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές βασανιζόμαστε από τον τρόπο, με τον οποίον εκφωνεί τους ισχυρισμούς της η Κυβέρνηση και οι αγορητές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το θέμα είναι να μην βασανίζεται η λογική. Τι θα πει «είμαι υποχρεωμένος να ψηφίσω τον Ισολογισμό και Απολογισμό του 2003»; Εάν, ως Αντιπολίτευση, καταψήφισες και μάλιστα με σκληρότατα επιχειρήματα και αιτιάσεις τον προϋπολογισμό του 2003, δεν είσαι υποχρεωμένος να τον υπερψηφίσεις δύο χρόνια μετά ως Ισολογισμό και Απολογισμό.
Μπορώ να αντιληφθώ, κύριε Υφυπουργέ, το επιχείρημά σας ότι θα πρέπει να νομιμοποιηθούν, όπως είπατε, οι υπερβάσεις εξόδων και δαπανών. Αλλά θα μπορούσε το επιχείρημά σας να είναι αυτό, όχι η εντελώς διαφορετική λογική, η οποία αναπτύσσεται στην εισηγητική έκθεση για τον Ισολογισμό και Απολογισμό του 2003, την οποίαν υπογράφει ο Υπουργός κ. Αλογοσκούφης.
Τι εννοώ: Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμός, για τον οποίον έχετε μιλήσει πολλές φορές με τέτοιον τρόπο, ώστε να καταφαίνεται η απόλυτη εμπιστοσύνη που του έχετε. Το Ελεγκτικό Συνέδριο στη διαδήλωσή του για τον Ισολογισμό και Απολογισμό του 2003 λέει σαφή και ρητά πράγματα. Ο κ. Αλογοσκούφης είχε δύο επιλογές: Ή να διαφωνήσει με τη διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου –θα σας πω αμέσως μετά τι λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο- αλλά εάν διαφωνούσε, πράγμα που έχει δικαίωμα να κάνει ο κ. Αλογοσκούφης, θα έπρεπε να εξηγήσει επαρκώς και αιτιολογημένα στο Κοινοβουλευτικό Σώμα γιατί διαφωνεί με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε να συμφωνήσει με όσα καταγράφονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάτι που κάνει.
Τι λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τη δήλωση την οποία έκανε κατά τη συζήτηση του Ισολογισμού και Απολογισμού του 2003 στην κοινοβουλευτική επιτροπή ο παριστάμενος Υφυπουργός κ. Δούκας; Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται ότι όλα καλώς έγιναν και εγκρίνονται, πλην ορισμένων παρατηρήσεων, που αφορούν δύο τομείς: τους ειδικούς λογαριασμούς για τους οποίους επιφυλάσσεται –γνωστό θέμα, που ανάγεται κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο στη δημοσιολογιστική ευταξία- και τις χρηματοδοτήσεις σε τρεις ή τέσσερις, εάν ενθυμούμαι καλώς, συγκοινωνιακούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς, μεταξύ αυτών Τ.Ε.Β.Ε. και Ο.Α.Σ.Θ.. Καμία άλλη παρατήρηση, που να σχετίζεται με τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης και των αγορητών της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κ. Αλογοσκούφης προσυπογράφει τη διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρα, συμφωνεί. Συνεπώς, ο κ. Αλογοσκούφης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ισχυρισμό του κ. Δούκα ότι είναι δήθεν υποχρεωμένη η Κυβέρνηση να ψηφίσει τον Ισολογισμό και Απολογισμό, γιατί απλώς πρέπει να νομιμοποιήσει υπερβάσεις δαπανών και εξόδων.
Γι’ αυτό ισχυρίστηκα προηγουμένως ότι δεν αντέχει στη βάσανο της λογικής αυτό που εκφωνείται σήμερα από την Κυβέρνηση, πέραν του γεγονότος ότι σωστά επισημάνθηκε προηγουμένως από τον κ. Φλωρίδη, ότι είναι αβυσσαλέα η αντίθεση ανάμεσα στα όσα διακήρυττε ο κ. Καραμανλής και ο κ. Αλογοσκούφης το 2003, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού και σε όσα σήμερα ισχυρίζονται. Η Κυβέρνηση δεν πράττει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μπορεί, δηλαδή, να κάνει παρατηρήσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο διαφωνώντας και να εξηγήσει στο ελληνικό Κοινοβούλιο γιατί διαφωνεί και από την άλλη μεριά δικαιούται να προσυπογράφει τη διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς όμως μέσα στην Αίθουσα να ισχυρίζεται τα ακριβώς αντίθετα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλείστε να ψηφίσετε τον Ισολογισμό και Απολογισμό του 2003, γιατί ο Υπουργός σας επί των Οικονομικών, συμφωνώντας με το Ελεγκτικό Συνέδριο, λέγει ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και συνεπώς να αφήσετε τα αστεία επιχειρήματα περί ολέθριου έτους 2003.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εθνικά επωφελές να επιδεικνύουμε αίσθημα ευθύνης, από το οποίο οφείλουμε όλοι να διακατεχόμαστε. Ας ξεχάσουμε προς το παρόν τη συζήτησή μας, για τον Ισολογισμό και Απολογισμό του 2003. Γιατί τα επιχειρήματα της σήμερον να ακούγονται πειστικά στους Έλληνες πολίτες και σε εμάς, όταν η διαχείριση του προϋπολογισμού του 2004, του 2005 και το προσχέδιο του 2006 αμφισβητούνται ήδη με έντονο τρόπο από την Κοινότητα; Φαντάζομαι ότι δεν κατηγορείτε κανέναν για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του 2005. Εσείς τον εισηγηθήκατε, εσείς τον ψηφίσατε, εσείς έχετε τα προβλήματα. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2006 εσείς το εισηγείστε, η Κοινότητα το αμφισβητεί.
Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά, για να καταλήξω σε ένα λογικό ερώτημα: Είναι γνωστό ότι η Αντιπολίτευση ήδη κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2005 είχε δηλώσει πως θεωρεί εξαιρετικά πιθανό ότι μέσα στο πρώτο τετράμηνο ή πεντάμηνο του 2005 θα αναθεωρηθεί, ότι είναι ένας προϋπολογισμός που βρίσκεται κυριολεκτικά «στον αέρα». Δικαιώθηκε, όπως προκύπτει και από την ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας προβλεπόταν, όπως εσείς τουλάχιστον αναγράφετε στον προϋπολογισμό του 2005, να αυξηθούν συγκριτικά με το 2004 κατά 8%. Υπολείπονται περίπου στο ύψος του 5%. Άρα, έχουμε ήδη μια απόκλιση μόνον για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, που κινείται στο όριο του 13%. Ευθύνεται κανείς άλλος γι’ αυτό;
Πέραν τούτου, προβλέπατε περαιτέρω εισπράξεις από τιτλοποίηση για το 2005 και το 2006 4.000.000.000 ευρώ. Ο κ. Αλμούνια ήδη έχει γνωστοποιήσει με απόλυτη σαφήνεια ότι η EUROSTAT θα γνωμοδοτήσει και με κάθε τρόπο υποδηλώνει τη διαφωνία του προς τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης. Φθάσαμε στο εκπληκτικό ρεκόρ, πριν εισηγηθείτε το οριστικό σχέδιο του προϋπολογισμού, να αλλάζουν οι εκτιμήσεις σας κατά τη φάση συζητήσεως του προσχεδίου σας. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Και προσέρχεται μόνος του ο κ. Αλογοσκούφης για να αναθεωρήσει την πρόβλεψη για είσπραξη των 4.000.000.000 ευρώ από την τιτλοποίηση, μειώνοντας τις προσδοκίες στο ήμισυ. Δηλαδή, για 2.000.000.000 ευρώ, έχουμε ήδη απόκλιση από αυτά που περιλαμβάνονταν στο σχέδιο του προϋπολογισμού σας.
Τι ακριβώς θέλετε να υποθέσει ο ελληνικός λαός και εμείς; ‘Ότι ευθύνεται κάποιος άλλος εκτός από εσάς; Και αν τόσο οδυνηρή είναι η διαβούλευση με την Κοινότητα και αν τόσο οδυνηρή είναι η διάψευσή σας ακόμα και κατά τη συζήτηση του προσχεδίου, γιατί θέλετε να σας πιστέψει ο ελληνικός λαός για όσα λέτε για την περίοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.;
Είναι απλό το ερώτημα: Εάν είναι άστοχη η διαχείριση των προϋπολογισμών σας; Εάν ο προϋπολογισμός σας του 2006 αμφισβητείται ευθέως από τον κ. Αλμούνια, γιατί θέλετε σήμερα να γίνετε πιστευτοί στον ελληνικό λαό για όσα καταμαρτυρείτε σε βάρος των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.;
Η απάντηση είναι απλή: Η αλήθεια την οποία έχετε αρχίσει να βρίσκετε μπροστά σας, σάς οδηγεί στη σημερινή μεταβολή της στάσης σας και στη δήλωση από τον κύριο Υφυπουργό ότι κανείς δεν έχει το μονοπώλιο της αλήθειας. Είμαι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό θα διαπιστώσετε ότι πιθανότατα αυτός ο χώρος δεν έχει καμμιά δυνατότητα προσεγγίσεως της αλήθειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μια κυβέρνηση η οποία έχει συναίσθηση της ευθύνης της και των δυσκολιών, θα έπρεπε να είναι νηφάλια, ψύχραιμη και να κοιτάζει πώς θα επιλύσει τα προβλήματα, αντί να διαχέει ευθύνες στο παρελθόν. Έχω πει και άλλη φορά ότι όσοι δεν μπορούν να μιλήσουν για το μέλλον, συνήθως αρέσκονται να μιλούν για το παρελθόν.
Είναι πολύ πιθανό η Κυβέρνηση να συναντήσει αξεπέραστες δυσκολίες στη διαπραγμάτευσή της με τον κ. Αλμούνια. Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι ο προϋπολογισμός του 2006, όπως και ο προϋπολογισμός του 2005, θα αποδειχθεί εικονικός και ανεφάρμοστος πολύ γρήγορα. Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι οι οικονομικές εξελίξεις θα δυσχερανθούν τόσο πολύ, που ο κ. Καραμανλής θα βρεθεί ενώπιον πολιτικού αδιεξόδου.
Προειδοποιούμε τον ελληνικό λαό ότι ενώπιον αυτού του αδιεξόδου καλλιεργείται ήδη το σενάριο πρόωρων εκλογών μέχρι τον Ιούνιο του 2006, πρόωρων εκλογών κατά τις οποίες βεβαίως ο κ. Καραμανλής δεν θα απευθυνθεί στον ελληνικό λαό με το αίτημα να εισπράξει εξουσιοδότηση για να φορολογήσει ακόμα βαρύτερα τον ελληνικό λαό, αλλά με την επίκληση δήθεν εθνικού θέματος.
Να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι είναι τέτοια τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση Καραμανλή, που σκέπτονται σοβαρά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, διότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν μετά τα ολέθρια λάθη και τους χειρισμούς τους την κατάσταση. Ας το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, για να γνωρίζει και τις μεγάλες, κολοσσιαίες, ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών πραγμάτων από την πλευρά της παρούσης Κυβερνήσεως.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Καστανίδη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Πολύδωρας.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επικαιρότητα σκιάζεται από δύο δεδομένα στοιχεία. Το ένα το ανέφερε ως έδη ο κ. Καστανίδης και θα το αναφέρω και εγώ, την απώλεια του Αλεξανδράκη, που κοσμούσε την κοινωνία και την τέχνη. Εκφράζουμε τη λύπη μας γι’ αυτήν την απώλεια, γι’ αυτόν το χαμό και μαζί με τη λύπη μας αποδεχόμαστε και τον κώδικα τον οποίο ο ίδιος ενσάρκωνε και στην τέχνη και στη ζωή, ένα κώδικα του ελληνικού πολιτισμού, της φιλοτεχνίας, να υπηρετείς τίμια την τέχνη και της λαϊκότητας. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, το οποίο χρησιμοποιώ στην εισαγωγή μου.
Το δεύτερο στοιχείο σε διεθνές επίπεδο είναι αυτό που λέμε επιγραμματικά: «Η Γαλλία φλέγεται».
Δεν θα παρακολουθήσω τις δημοσιογραφικές αναλύσεις, αλλά θα εκφράσω την ελπίδα και την ευχή να γίνει τάχιστα η ηρεμία κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα στην φίλη χώρα, την φίλη και εταίρο χώρα και αυτή η ηρεμία που εύχομαι να έρθει τάχιστα να είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ως συνθήκη δηλαδή για να δει καθαρά η ηγεσία της φίλης χώρας τα υπαρκτά προβλήματα, τα οποία δεν είναι απλά σχέσην έχοντα με τη μετανάστευση και τις συνθήκες του αποκλεισμού ή του ρατσισμού ή όλα αυτά που βρίσκονται σε εμπερίστατες αναλύσεις, καλύτερες από τις δικές μου προσεγγίσεις, αλλά είναι προβλήματα βάθους και φυσικά κεντρικό στοιχείο αυτών των προβλημάτων είναι η οικονομία. Από αυτήν την παρατήρηση για τη συμβολή του συντελεστή της οικονομίας στην κρίσης της Γαλλίας, έρχομαι στα δικά μας.
Πρώτον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν είπε ο κ. Καστανίδης ανάλογες σκέψεις ή αν εννοούσε έτσι το πράγμα σαν αυτές τις οξύτερες που ακούστηκαν από άλλους συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την επαναστατική βέβαια άποψη του Κ.Κ. ότι: «Μην τον ψηφίζετε τον Απολογισμό-Ισολογισμό του 2003». Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, διότι πηγαίνουμε με δημοκρατικούς όρους, με συνταγματικούς όρους και κινούμεθα στην αντιμετώπιση και των οικονομικών δεδομένων, αριθμών και λογιστικών βιβλίων με τη συναίσθηση της δημοκρατικής υπευθυνότητας. Η δημοκρατική υπευθυνότητα υπαγορεύει με τη σειρά της έννοιες όπως συνέχιση του κράτους, αποδοχή των πεπραγμένων, των δυσμενών πεπραγμένων του 2003, όχι με την ερμηνεία της ένδολης δραστηριότητας. Δεν αποδίδουμε δόλο, απλούστατα έπεσαν έξω οι οικονομικοί και πολιτικοί διαχειριστές του 2003.
Περιγράφω ουσιαστικά, περιγράφω δηλαδή όχι την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος, αλλά περιγράφω επί τη βάσει των οικονομικών, συνταγματικών, πολιτικών και κοινοβουλευτικών δεδομένων. Έτσι θα γίνει και θα συνοδεύσω αυτήν τη διαπίστωση ότι αυτή είναι η δημοκρατική συνταγματική τάξη, να υπερψηφίσουμε τον Απολογισμό, σημειώνοντας με κάθε σοβαρότητα πως το ότι έπεσαν έξω οι πρωταγωνιστές, οι διαχειριστές της οικονομίας και της πολιτικής του 2003 δεν το αποδίδουμε σε δόλο, το αποδίδουμε όμως σε βαρεία αμέλεια και σε ανικανότητα, βαρεία αμέλεια και ανικανότητα, για την οποία τους ετιμώρησε ο λαός το 2004, εάν είναι τιμωρία αυτό, γιατί -να ανοίξουμε μία παρένθεση- μπορεί να είναι και ανακούφισή τους. Σκεφθείτε, παραδείγματος χάριν, να αντιμετώπιζαν όλα όσα αντιμετώπισε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οποία δυστυχία! Έτσι, λοιπόν, δραπέτευσαν εγκαίρως. Συνεπώς, και αυτή η άποψη που λέω ότι τους τιμώρησε ο λαός και αυτή τίθεται σε αμφισβήτηση, δηλαδή σε άλλον έλεγχο.
Από τα στοιχεία του Απολογισμού-Ισολογισμού του 2003 δεν νομίζω ότι τίθεται σε αμφισβήτηση η έκθεση των δεδομένων που έκανε ο κ. Δούκας για το δημόσιο χρέος, για την υστέρηση των εσόδων και για την υπέρβαση των δαπανών. Ακόμη και ο κ. Μάνος, δύσπιστος εκ γενετής, θα το συνομολογήσει αυτό: Έχουμε υπέρβαση των δαπανών -οι αριθμοί είναι κατατεθειμένοι στον Απολογισμό-Ισολογισμό- και υστέρηση των εσόδων και φυσικά δραματική αύξηση του δημοσίου χρέους μαζί με το πρόσθετο στοιχείο -εκεί ίσως παρέμβω εγώ στη συζήτηση- την αύξηση με την προσθήκη του ανεξόφλητου δανεισμού για την υπόθεση της υπέρμετρης αύξησης του δημοσίου χρέους 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ συν 7,3% επί του Α.Ε.Π.
Μάλιστα, με απασχολούσε κατά τη συζήτηση του Απολογισμού-Ισολογισμού ένα θέμα: Θα έχουμε τέτοιες επίμονες αμφισβητήσεις επί των αριθμών επ’ άπειρον; Είναι αυτό, κύριε Κωστόπουλε, εισηγητά της Νέας Δημοκρατίας, σύνηθες; Γιατί; Εγώ έχω τη γνώμη ότι αμφισβητήσεις επί των αριθμών μάς μετατάσσουν σε τάξη τριτοκοσμικής χώρας.
Ειλικρινώς, κύριε Μάνο, θα ήθελα μια επιτροπή ακαδημαϊκή, επιστημονική για να υπάρχει τουλάχιστον μία ασφάλεια αριθμών.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ: Έχετε δίκιο! Πείτε τα στην Κυβέρνηση.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Όχι, δεν το λέω μόνο στην Κυβέρνηση τη δική μου τώρα, το λέω στο πολιτικό μας σύστημα. Ασφάλεια των αριθμών. Ξέρετε τι μου θυμίζει; Θα σας πω ένα ακαδημαϊκό, γιατί είστε όλοι επιρρεπείς σε αυτές τις αποστροφές. Έλεγαν οι Λατίνοι: «purus mathematicus, purus asinus». Ντρέπομαι να σας μεταφράσω το «asinus», αλλά θα σας πω ψιθυριστά ότι σημαίνει «γάιδαρος». Δηλαδή: «καθαρός μαθηματικός ίσον καθαρός γάιδαρος». Τώρα δεν το είπα ψιθυριστά, αλλά τέλος πάντων το πνεύμα μου είναι ότι ήθελα να το πω ψιθυριστά για λόγους ευγενείας και καλών τρόπων.
Συνεπώς, πάντα η κοινοβουλευτική απαίτηση -για να έρθω εκεί που μείναμε- είναι και θα έπρεπε να είναι ότι θέλω μία ασφάλεια επιστημονική επί των αριθμών. Και δεν είναι μόνο για τους αριθμούς τους οικονομικούς, είναι για πολλά θέματα. Και έτσι καταφεύγουμε να κάνουμε στην πολιτική μας συζήτηση ακόμη και την υπόθεση της απογραφής θέμα αμφισβητήσεως. Ε, δεν είναι έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει η ζωή έτσι. Θα πρέπει να συνομολογήσουμε ότι «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον» και προπαντός «ουδέν κρυπτόν υπό το βλέμμα των επιμελών λογιστών των Βρυξελών».
Τώρα κλείνω αυτά, γιατί έχουν εξαντληθεί και ως επιχειρήματα διαλεκτικά. Τι θέλω να σας πω; Πάντοτε έχω πει στις συζητήσεις μας ότι το δισέλιδο των εσόδων και των δαπανών δεν είναι οικονομία. Τώρα επικαλούμαι τη σύμμαχο γνώμη του κ. Μάνου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μα, τι είναι αυτή η συμμαχία Μάνου- Πολύδωρα;
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Να την υπομείνετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Υπομένω! Τι να κάνω;
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Χωρίς διαμαρτυρίες. Να την υπομείνετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Είναι φοβερό δηλαδή!
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Εδώ έγινε συμμαχία ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Μάνου και δεν θα γίνει Πολύδωρα-Μάνου;
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Βλέπετε, κύριε Βενιζέλο, εσείς «παντρευτήκατε» τον κ. Μάνο, η Νέα Δημοκρατία τον ερωτεύτηκε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μα, γι’ αυτό διαμαρτυρόμεθα, είναι σκηνή ζηλοτυπίας!
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Παρακαλώ, κύριε Βενιζέλο. Μάλλον διαμαρτύρεστε αναδρομικά. Δηλαδή αυτή η διαμαρτυρία έδει να είχε διατυπωθεί τον Φεβρουάριο του 2004. Πώς το θυμηθήκατε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ. Η ώρα των ευφυολογημάτων τελείωσε!
Συνεχίστε.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Λέω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι το δισέλιδο, αυτό που λέμε λογιστική σελίδα εσόδων και εξόδων και μάλιστα του δημόσιου τομέα, δεν είναι οικονομία. Ένα απείκασμα της οικονομίας ίσως είναι, αλλά δεν είναι οικονομία, είναι απείκασμα μόνο κατά την κατάσταση της διανομής, δηλαδή πώς τα τοποθετείς, απείκασμα ακόμη κατά την κατάσταση των εσόδων ποιους «βαράς» στη φοροεισπρακτική πολιτική.
Οικονομία είναι παραγωγή και παραγωγικότητα. Οικονομία είναι ανάπτυξη. Οικονομία είναι προτεραιότητες σε εκείνα που θα ενισχύσεις, σε εκείνα που θα ξεχάσεις, θα λησμονήσεις παραδείγματος χάριν. Οικονομία είναι πώς συμβάλλεις ως κράτος, κινητρικά, συμβουλευτικά, με πολιτική, για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας, πώς να απολαύσεις περισσότερα από εκείνο το πλαίσιο των κινήτρων και των οικονομικών δεδομένων και ευχερειών που σου παρέχει η Ευρώπη. Σε αυτά υστέρησε δραματικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Δεν με ενδιαφέρει ποια εικόνα έχει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τον εαυτό του, την εικόνα της αυταρέσκειας: «Τι καλά που ήταν και ελάτε να μας δοξάσετε τουλάχιστον από τον Απολογισμό, τον ελλειμματικό και της υστέρησης». Δεν ενδιαφέρει αυτό. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προχωρήσει η χώρα και η οικονομία προς τα εμπρός και στον πρωτογενή τομέα και στην υποδομή.
Είναι αλήθεια ότι στην υποδομή προχωρήσατε, εσείς του ΠΑΣΟΚ. Κάπως το ακριβοπληρώσαμε -είστε λιγάκι κιμπάρηδες, γενναιόδωροι- αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι προχωρήσαμε στην υποδομή.
Που είναι η γεωργία; Πού είναι η μεταποίηση; Πού είναι η μικρομεσαία επιχείρηση; Πού είναι οι υπηρεσίες; Και φυσικά εγώ ως επιμελής έχω και τα δικά σας κείμενα στα οποία συνομολογείτε αυτές τις υστερήσεις και αυτές τις αποτυχίες.
Τώρα, θέλω να εκτιμήσω ιδιαίτερα τη σταθερότητα στην οικονομική γραμμή, που βγαίνει και από τη συζήτηση αυτού του νόμου, δηλαδή Απολογισμού-Ισολογισμού 2003, αλλά και για τα καινούρια κεκτημένα που εγγυάται αυτή η Κυβέρνηση. Δηλαδή, ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα κεκτημένο. Δεν τον είχατε εισφέρει ως μοχλό ανάπτυξης στον δημόσιο βίο. Ο αναπτυξιακός νόμος, οι ειδικές χωροταξίες, οι καινούριες προτάσεις για το ενεργειακό, όχι μόνο προτάσεις αλλά και υπογραφές, είτε για τα μεγάλα έργα του ενεργειακού, δηλαδή Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, είτε για το δεύτερο από τους Κήπους μέχρι την Αδριατική, είτε το τρίτο από την Αδριατική μέχρι την Ιταλία. Αυτά είναι τα μεγάλα, αλλά έχουμε και τα μικρά, τα οποία λέγονται, είτε υπόθεση των βιοκαυσίμων και των ανανεώσιμων καυσίμων, που τώρα συζητούμε στην Επιτροπή, είτε τα φωτοβολταϊκά πάρκα, είναι της αιολικής ενέργειας. Υστέρηση δεκαετιών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος τα ξεκίνησε αυτά;
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Εγώ σας λέω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση η οικονομική, αναπτυξιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Και τρίτον έχουμε πολύ σοβαρούς λογαριασμούς όχι για απολογισμό στους δεκαοκτώ μήνες, ουσιαστικά δώδεκα μετά τους Ολυμπιακούς. Αλλά -όπως παραδείγματος χάριν το έλεγα διαμαρτυρόμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας- για τριακόσια μικρά επενδυτικά προγράμματα αναπτυσσόμενα τώρα στη χώρα τα οποία δίνουν μια ώθηση αναπτυξιακή στην Περιφέρεια. Και θέλω, κυρίως, να εκτιμήσουμε πάνω στους λογαριασμούς, που είναι το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης, την ασφάλεια των συναλλαγών, την ασφάλεια των αριθμών. Για πρώτη φορά τώρα με σταθερότητα μιλούμε για την καθαρότητα των λογαριασμών. Εκεί που είμαστε αυτό αποτυπώνεται στα κείμενα.
Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας είπα τη λογική η οποία συνοδεύει την υπερψήφισή μας και σας ζητώ να εννοήσετε ότι δεν σας φταίει η απογραφή. Δεν φταίει, όπως είπε η κ. Βούλτεψη, ο Αλμούνια ή οι όποιοι περιορισμοί. Αυτοί, κύριε Βενιζέλο, όπως θα έλεγε ο κ. Μάνος, θα έπρεπε να ήσαν σε ένα προγενέστερο στάδιο αυτοπεριορισμοί δικοί μας. Χωρίς να έχουμε τους υπαινιγμούς του διεθνούς νομισματικού ταμείου ή των Βρυξελλών. Αυτοπεριορισμοί για το νοικοκύρεμα και την ανάπτυξη πράγμα που με υπευθυνότητα κάνει η παρούσα Κυβέρνηση.
Έτσι εγώ βλέπω τα πράγματα και σας καλώ φυσικά στην συναντίληψη και για την οικονομία και για την κοινωνία. Διότι εκείνοι που θα στήσουν, ω μη γένοιτο, τα οδοφράγματα, εν Ελλάδι δεν θα είναι δεξιοί ή αριστεροί ή «πασόκοι». Θα είναι εκείνοι οι οποίοι γονάτισαν από την ανεργία. Θα είναι εκείνοι οι οποίοι γονάτισαν από την έλλειψη ελπίδας φωτός για το μέλλον. Και αυτά πρέπει να τα δούμε και με υπευθυνότητα να μην είμαστε μια κοινοβουλευτική πολιτική αυτάρεσκη για τα καμώματά μας ό,τι και αν κάνουμε. Να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο, κατά πρόσωπο τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, της υπαίθρου και των αστικών περιοχών. Και φυσικά χρειαζόμαστε ευθύνη στη διατύπωση των αριθμών των λογαριασμών για να μην είμαστε purus mathematicus, purus aginus. Να είμαστε υπεύθυνοι πολιτικοί που νοιαζόμαστε για τα προβλήματα του τόπου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε τον κ. Πολύδωρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σας ανακοινώσω ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε., κ. Κολοζώφ, ορίζει σημερινό Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του κόμματος τον Βουλευτή, κ. Γκατζή, ο οποίος έχει και το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες γίναμε μάρτυρες σε ένα ανούσιο καυγά κατά την άποψή μας μεταξύ των δυο κομμάτων, ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Νέας Δημοκρατίας ή Νέας Δημοκρατίας και ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο θέμα της απογραφής ή όχι. Υπήρχε οξύτατη κόντρα αν θα έπρεπε να γίνει, γιατί δεν έπρεπε να γίνει, η κηδεμονία της χώρας, η αναγκαιότητα να γίνει για να έχουμε πραγματικά νούμερα κ.λπ.. Γνωστές οι απόψεις και των δυο κομμάτων. Σήμερα ύστερα από την τοποθέτηση του κ. Μάνου μεταστράφηκε η συζήτηση και επίκεντρο της συζήτησης έγινε το αν θα πρέπει να ψηφίσουμε ή δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε τον Ισολογισμό-Απολογισμό του κράτους για το 2003.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ: Θα το καταψηφίσουμε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Όχι, δεν λέω το ερώτημα. Λέω που μεταστράφηκε η συζήτηση μετά τη δική σας τοποθέτηση. Θα πω δυο λόγια πάνω σ’ αυτό. Εμείς θα τον καταψηφίσουμε όπως καταψηφίσαμε και τον προϋπολογισμό. Και θα πω και για τον προϋπολογισμό όπως και για τον Ισολογισμό-Απολογισμό.
Γιατί δεν τον καταψηφίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία όπως δεν καταψήφισε και τον Ισολογισμό του προϋπολογισμού του 2000 που έγινε πέρυσι. Ποια είναι τα κριτήρια; Μας είπε ότι δεν θέλει να φέρει σε αναστάτωση την συνέχιση της διαχείρισης των δημοσιονομικών οικονομικών της χώρας. Ποια είναι όμως η ουσία; Η ουσία κατά την άποψή μας είναι ότι γίνεται ένα συμψηφισμός σήμερα της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Σήμερα η Κυβέρνηση δεν θέλει να καταλογίσει ευθύνες στους διατάκτες και υπόλογους του Ισολογισμού – Απολογισμού, άρα και προϋπολογισμού. Να μην δώσει τις πολιτικές ευθύνες που αναλογούν και τις ευθύνες που έχουν οι εντολοδόχοι. Οι συνέπειες είναι γνωστές. Είναι γνωστό τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί όμως; Είναι αυτό που λέει ότι δεν θέλει τελικά να φέρει σε αναστάτωση τα δημοσιονομικά, την πορεία, την οικονομία της χώρας κλπ; Όχι. Κατά την άποψή μας γίνεται ένας συμψηφισμός. Ακούμε για νοθεία στοιχείων, ακούμε για διάφορες λοβιτούρες, διαπλεκόμενα, καταχρήσεις κλπ, αλλά επί της ουσίας δεν παίρνει θέση πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Να διευκρινιστούν αν πραγματικά είναι έτσι τα γεγονότα ή δεν είναι. Το ένα είναι αυτό.
Ο κ. Καστανίδης μίλησε για διαχειριστικά λάθη της Κυβέρνησης. Και ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Πολύδωρας, είπε ότι έπεσαν έξω οι διαχειριστές. Δηλαδή, περίπου την ίδια άποψη έχουν και οι δυο. Και ο κ. Καστανίδης που μίλησε για λάθη και ο κ. Πολύδωρας που είπε ότι έπεσαν έξω οι διαχειριστές. Δεν το χειρίστηκαν σωστά. Και είναι αλήθεια. Μιλάμε για τη διαχείριση;
Κανένας, κύριοι Βουλευτές, δεν έθιξε το οξύ πολιτικό ταξικό θέμα που εμπεριέχει ο προϋπολογισμός και η συζήτηση που κάνουμε γύρω από την συζήτηση για τον Ισολογισμό-Απολογισμό. Κανένας δεν μιλάει για το πώς έγινε η αναδιανομή με βάση αυτό το εργαλείο του προϋπολογισμού, που έκανε τους λίγους πλούσιους, πλουσιότερους και τους φτωχούς περισσότερους και φτωχότερους. Κανένας δεν μιλάει για το πώς έγινε η κατανομή αυτών των κονδυλίων. Κανένας δεν μιλάει για το από πού ήρθαν τα έσοδα, ποιοι σήκωσαν το βάρος και πώς τελικά διαχειρίστηκαν αυτά τα λεφτά.
Τι λένε τα στοιχεία στα έσοδα, κύριοι Βουλευτές; Τα είπα και χθες στην τοποθέτησή μου. Λένε ότι από την άμεση φορολογία το 70% είναι από φόρους φυσικών προσώπων. Συμβολικά συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στην φορολογία αυτή των νομικών προσώπων αφού το 70% προέρχεται από αυτούς, τα νομικά πρόσωπα. Να μην αναφερθώ φυσικά στα ευεργετικά προνόμια που έχουν, στις φοροαπαλλαγές που έχουν συντελεστεί με το νέο νόμο, στις επιδοτήσεις που γίνονται με το νόμο για την αναπτυξιακή χρηματοδότηση κλπ.
Ένατο στοιχείο αυτό, που δείχνει την ταξικότητα του προϋπολογισμού.
Να πάμε στην έμμεση φορολογία που είναι τρία προς δύο, που είναι τρία η έμμεση και δύο η άμεση φορολογία που είναι ταξικότατη φορολόγηση των Ελλήνων και αποδίδει σε φορολογικά έσοδα ίδια με του αγρότη των 200 ευρώ το μήνα, αλλά και με του Κόκκαλη, του Μποδοσάκη, του Νιάρχου, του Βαρδινογιάννη κλπ.; Δυστυχώς, όμως, πολλοί αγρότες ψηφίζουν το ίδιο κόμμα μ’ αυτούς. Δεν σκέφτονται τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Τα ίδια κόμματα;
Να πάμε κύριοι Βουλευτές παραπέρα να δούμε όχι απλώς μόνο τον καταμερισμό των δαπανών κατά Υπουργείο, αλλά το τι έλεγε τότε η κυβέρνηση. Και που σήμερα η Νέα Δημοκρατία κρίνοντας τον Ισολογισμό-Απολογισμό και ο εισηγητής και όλοι οι ομιλητές και ο Υπουργός δεν στάθηκαν τελικά να κριτικάρουν, γιατί έχουν την ίδια ακριβώς πολιτική και συνεχίζεται σήμερα η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τη Νέα Δημοκρατία και στα οικονομικά και πολύ περισσότερο στον ταξικό προσανατολισμό που έχουν και με τη νέα επίθεση μάλιστα, που ετοιμάζουν. Αν δει κανένας την τοποθέτηση χθες του Προέδρου της Κυβέρνησης θα διαπιστώσει ότι ετοιμάζεται πολύ μεγάλη και σφοδρή επίθεση στα εργασιακά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και με την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Τι λένε, λοιπόν, κύριοι Βουλευτές, τα έσοδα; Ότι είναι ταξική καθαρά η πολιτική που ακολουθήθηκε. Τα παίρνει όπως είπαμε από τους πολλούς και τα δίνει στους λίγους. Οι δαπάνες, λοιπόν, που το επιβεβαιώνουν αυτό δείχνουν την ταξική πολιτική αυτής της Κυβέρνησης που ξανατονίζω, καμία συζήτηση δεν έγινε επ’ αυτού. Πού έχουν περικοπεί οι δαπάνες και πού ενισχύθηκαν; Κόπηκαν παρόλο που η Κυβέρνηση μιλάει στον προϋπολογισμό –ανέφερα χθες ορισμένα στοιχεία- ότι θα ενισχύσει την υγεία, την παιδεία, το αγροτικό εισόδημα, τις υποδομές, την αγροτική οικονομία κλπ., έρχεται και τι λέει; Περικοπές από τον κρατικό προϋπολογισμό στο Υπουργείο Γεωργίας. Περικοπές στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Τι σημαίνει αυτό, κύριοι Βουλευτές; Σημαίνει ότι μία πολιτική φαίνεται αν είναι ταξική ή όχι από την κοινωνική ευαισθησία που έχει. Και εδώ έχουμε κοινωνική αναλγησία. Όταν και από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο είναι πετσοκομμένο κατά 500, περίπου, εκατομμύρια ευρώ, ο καταμερισμός και αυτού του προϋπολογισμού δείχνει τη βαθιά νεοφιλελεύθερη ταξική πολιτική.
Να σας πω ορισμένα παραδείγματα. Για την ανάπτυξη έχουμε περικοπές κατά 38,78% στις δαπάνες. Για το Υπουργείο Παιδείας –μιλάμε για τον προϋπολογισμό στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- έχουμε περικοπές 76,87 λιγότερα από το 2002 τα οποία ήταν πολύ λιγότερα. Και μάλιστα ξέρετε πώς έγινε ο συσχετισμός, κύριοι Βουλευτές; Είναι τα προϋπολογισθέντα που μπαίνουν κάθε χρόνο. Έχουμε στο τέλος και τα εκτελεσθέντα, τα πραγματοποιηθέντα. Η Κυβέρνηση στον προϋπολογισμό έλεγε για παράδειγμα ότι βάζω τόσα ευρώ στο Υπουργείο Παιδείας και είναι αυξημένα κατά 20%, παίρνοντας όμως όχι τα προϋπολογισθέντα του προηγούμενου χρόνου, αλλά τα πραγματοποιηθέντα, τα οποία είναι μειωμένα κατά 35%, που σημαίνει ότι στην ουσία είναι μειωμένα κατά 15% από τα πραγματοποιηθέντα της προηγούμενης χρονιάς. Και έχουμε τώρα όχι μόνο να ισχύσει έστω και αυτό το μέτρο, αλλά έχουμε μειωμένη εκτέλεση στα Υπουργεία αυτά που είναι βασικά πεδία κοινωνικής πολιτικής.
Για την παιδεία έχουμε 76,87, για την υγεία και την πρόνοια 119, για τη γεωργία –που ήταν η χρονιά της Περιφέρειας, της ανάπτυξης της επαρχίας- έχουμε 267,3%. Στις μεταφορές έχουμε 234%. Στην Εθνική Άμυνα μας έλεγε το ΝΑΤΟ «κοιτάξτε κύριοι, εδώ πρέπει να συμμετέχετε, να αγοράσετε τους εξοπλισμούς κλπ.». Έτσι κάνει και σήμερα η Κυβέρνηση που βγήκε πέρυσι ο κύριος Πρωθυπουργός στην έκθεση και είπε ότι «θα μειώσουμε τις στρατηγικές δαπάνες, θα μειώσουμε το λειτουργικό κόστος της κυβέρνησης για να εξοικονομήσουμε αυτά τα λεφτά και να κάνουμε κοινωνική πολιτική» και έρχεται σήμερα λίγους μήνες μετά για να πει ότι θα κάνει μία νέα αγορά του αιώνα με τα F-16. Και θα ξαναπληρώσει ο ελληνικός λαός όπλα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα από ό,τι τουλάχιστον λένε ορισμένοι ειδικοί επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων, για νατοϊκές ανάγκες.
Αυτά, κύριοι Βουλευτές, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι διαχειριστικά λάθη. Διαχειριστικά λάθη είναι με την αντίληψη που έχουν και τα δύο κόμματα, ότι εγώ θα τα χειριζόμουν διαφορετικά. Έκανε λάθος λέει σήμερα η κυβέρνηση, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τον προϋπολογισμό του 2003, εξετάζοντας τον Ισολογισμό-Απολογισμό. Λέει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι κυβερνάει λάθος σήμερα η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν έχει πρόγραμμα κ.λπ. Και πρόγραμμα έχει και ταξική κατεύθυνση έχει και στόχους έχει για νέα επίθεση στην εργατική τάξη και στους άλλους εργαζόμενους και τεκμηριώνει πολιτική με νόμους, ούτως ώστε να μη μπορεί να αντιδράσει το εργατικό κίνημα και να το χτυπήσει στη ρίζα του, γιατί δεν μπορεί να τα επιβάλλει αυτά χωρίς αυταρχισμό.
Η Κυβέρνηση προχωρεί την πορεία της με όλα αυτά τα σχέδια, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκει ταξική πολιτική, δεν βρίσκει διαφορά γιατί έχει ακριβώς τις ίδιες αφετηρίες και τους ίδιους στόχους.
Θα ήθελα να πω στον κ. Πολύδωρα που λέει ότι έχουμε μία υστέρηση στα έσοδα, ότι έχουμε αύξηση στις δαπάνες, ότι έχουμε αύξηση του δημόσιου χρέους, ότι αυτό γίνονταν, αυτό γίνεται και αυτό θα γίνεται. Όσο δεν επεμβαίνει ο λαός να αλλάξει αυτούς τους συσχετισμούς, αυτή η πολιτική θα συνεχίζεται και θα είναι εις βάρος των εργαζομένων για να καλύψει αυτά τα μεγάλα χρέη του δημοσίου που έχουμε.
Κύριοι Βουλευτές, ειπώθηκε από επίσημα χείλη του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ότι η οικονομία είναι παραγωγή και παραγωγικότητα. Έτσι είναι, αλλά δεν μας είπε, αυτός που παράγει τι παίρνει στην πίτα της αναδιανομής που κάνει ο προϋπολογισμός. Γιατί η παραγωγικότητα είναι γνωστό πού πηγαίνει. Πηγαίνει στα λίγα χέρια. Και επομένως, η ανάπτυξη που λέει δεν είναι μόνο σκέτα νούμερα. Έχει ταξικό, πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Πού είναι λοιπόν η αναδιανομή που έκανε και αυτός ο προϋπολογισμός του 2003, που εξετάζουμε σήμερα τον Ισολογισμό και Απολογισμό του; Είναι ξεκάθαρο ποια πολιτική ακολούθησε. Την ίδια ακριβώς πολιτική ακολουθεί και η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι σκέτα νούμερα, δεν είναι αριθμοί που δεν έχουν αντίκρισμα στην κοινωνική και πολιτική ζωή των εργαζομένων.
Γι’ αυτό κατά την άποψή μας, κύριοι Βουλευτές, όσοι προϋπολογισμοί και Ισολογισμοί και αν έρθουν από τα δύο κόμματα, θα έχουν ακριβώς μία συνεχή πορεία επίθεσης στα κοινωνικά, οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, θα έχουν διαφορές μόνο στη διαχείριση τα δύο μεγάλα κόμματα ανεξάρτητα από το ποιο είναι στην εξουσία. Και εμείς λέμε στον ελληνικό λαό ως εδώ και μη παρέκει. Πρέπει να επέμβει. Πρέπει να πει και αυτός τη γνώμη του. Πρέπει να δει τελικά τι συμπεράσματα έχει βγάλει από την ίδια του τη ζωή για τις συνέπειες αυτής της πολιτικής σ’ αυτόν και την οικογένειά του. Πρέπει να σηκώσει το ανάστημα και να πει «φθάνει βρε αδελφέ, με κλέβεις μία, με κλέβεις δύο μέσα στο σπίτι μου, θα σου κλειδώσω την πόρτα, θα σε αφήσω απέξω και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ». Να συνταχθεί με αυτές τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, τις ταξικές δυνάμεις που παλεύουν καθημερινά όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και για ένα στόχο που μακροπρόθεσμα θα λύσει ουσιαστικά κοινωνικά και βασικά προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι το Κ.Κ.Ε. με τις άλλες συνεπείς ταξικές πολιτικές δυνάμεις, τις συνεργαζόμενες δυνάμεις. Γι’ αυτό λέμε ότι είναι καιρός πια να πάρει την υπόθεση στα χέρια του ο εργαζόμενος λαός, γιατί είναι αυτός που πρέπει να διαχειρίζεται τον πλούτο που παράγει, στηρίζοντας τα συμφέροντα πάντοτε των εργαζομένων και τις σύγχρονες ανάγκες του.
Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε και τον Ισολογισμό-Απολογισμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Επανερχόμαστε στον κατάλογο.
Το λόγο έχει ο κ. Δερμεντζόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρυσι τέτοια εποχή κληθήκαμε να συζητήσουμε και να κυρώσουμε τον Απολογισμό και Ισολογισμό του κράτους για το οικονομικό έτος 2002 και το κάναμε. Το κάναμε με συνέπεια, με ευσυνειδησία, μακριά από εμπάθειες, υπάκουοι στις συνταγματικές επιταγές.
Στόχος και κύριο μέλημα της Κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση της δημοσιονομικής τάξης, η ευημερία, η πρόοδος, η ανάπτυξη της χώρας. Κάθε στάδιο του προϋπολογισμού τόσο η κατάρτιση, η έγκριση, η εκτέλεση, όσο και ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός έχουν ιδιαίτερη σημασία και γι’ αυτό τα αντιμετωπίζουμε με την ανάλογη υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Τα θέματα του προϋπολογισμού ενέχουν βαθύτατη πολιτική και εθνική ευθύνη, αποτελούν ζήτημα σεβασμού των θεσμών και γι’ αυτό εν πλήρη συνειδήσει θα κυρώσουμε τον Απολογισμό του 2003.
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να συμφωνήσω με τις προτάσεις του κυρίου εισηγητή σχετικά με την ενίσχυση της επιτροπής του Απολογισμού και του Ισολογισμού. Τα θέματα δημοσιονομικού σχεδιασμού και υλοποίησης είναι τα ύψιστα, διαχρονικά αλλά πολύ περισσότερο τώρα και είναι αναγκαία οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης και εξέλιξής τους.
Αναλυτικά στα στοιχεία αναφέρθηκε με πλήρη και επακριβή στοιχεία ο πριν από λίγο κατελθών από το Βήμα κύριος Υπουργός. Αλλά αξίζει προχωρώντας στα κυρίως θέματα του Απολογισμού, να κάνουμε κάποιες συνοπτικές παρατηρήσεις.
Διαπιστώνουμε ότι οι καθαρές εισπράξεις για το 2003 παρουσίασαν μια στερητική διαφορά του ύψους της τάξεως του 3,6% έναντι της πρόβλεψης που είχε λάβει η χώρα. Τα έξοδα που προϋπολογίστηκαν διαμορφώθηκαν τελικά αυξημένα κατά 11,6%. Το δημόσιο χρέος του 2003 στο τέλος αυξήθηκε σε σχέση με το 2002 κατά 7,7%. Οι εισροές από τα κοινοτικά προγράμματα είχαν προϋπολογισθεί σε 4,1 δισεκατομμύρια. Τελικά επετεύχθη και μια απορρόφηση μόλις 1,82 δισεκατομμυρίων.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε άλλους δείκτες, σε άλλες λεπτομέρειες. Είναι αριθμοί γνωστοί, είναι διαπιστωμένοι, αναμφίβολοι που μαρτυρούν την ελλιπή δημοσιονομική πολιτική της τότε κυβέρνησης. Πρέπει όμως να αναφερθούμε, γιατί πραγματικά αποτέλεσε καινοτομία στα δημοσιονομικά της χώρας, στο ότι για το 2003 είχαν προβλεφθεί έσοδα από δανεισμό 26,9 δισεκατομμύρια με το δανεισμό να φθάνει στα 37,8 δισεκατομμύρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα φορολογικά έσοδα και τα σύνολα των τακτικών εσόδων εμφανίζουν πτώση 6,3%, άγγιξαν τα 34,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φθάσαμε δηλαδή στο σημείο για πρώτη φορά τα έσοδα από δανεισμό να είναι περισσότερα από τα φορολογικά έσοδα. Εν ολίγοις να είμαστε μια χώρα που ζει με δανεικά και επιπλέον με πολίτες που υποφέρουν από τη φορολογική πολιτική. Δηλαδή μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Αναφορικά με το περίφημο αυξημένο Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο η Αξιωματική Αντιπολίτευση επικαλείται ως το μέγιστο επίτευγμα, είναι γνωστό τοις πάσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όλα τα πεπραγμένα οφείλονταν στο πλαίσιο της αναγκαίας Ολυμπιακής προετοιμασίας. Και απόδειξη αυτού είναι ότι από αυτό το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων την περίοδο εκείνη η ελληνική Περιφέρεια κυριολεκτικά δεινοπάθησε από την εγκατάλειψη και την αδιαφορία της τότε κυβέρνησης. Και ως Βουλευτής που προέρχομαι από την Περιφέρεια, μπορώ να το βεβαιώσω αυτό με πλήρη επίγνωση.
Ήμασταν και παραμένουμε σύμφωνοι με τη σωστή προετοιμασία των τότε Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά όχι εις βάρος της υπόλοιπης επικράτειας. Εν πάση περιπτώσει να μη λέμε τώρα ό,τι θέλουμε αναφορικά με τις δημόσιες επενδύσεις ερμηνεύοντας τους δείκτες όπως μας βολεύει.
Ο προϋπολογισμός του 2003 ήταν ακόμη ένας προϋπολογισμός που δεν μπόρεσε να ευοδωθεί όπως και όλοι όσους είχε συντάξει η προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι ακόμη ένα εγχείρημα, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που δεν καταφέρατε να υλοποιήσετε. Δεν καταφέρατε να αντεπεξέλθετε σε μια ακόμη προσπάθεια που ξεκινήσατε. Η αποτυχία αυτή μάλιστα ενισχύεται από το γεγονός ότι οι συγκυρίες στις οποίες λειτουργούσατε τότε, ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές. Ο πόλεμος στο Ιράκ μόλις είχε λήξει και οι τιμές του πετρελαίου είχαν επανέλθει σε αντιμετωπίσιμα επίπεδα περιορίζοντας τους αυξημένους κινδύνους και τις αβεβαιότητες για τις οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών.
Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2003 καταδεικνύουν και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία του τρόπου άσκησης εξουσίας κατά την περίοδο εκείνη. Η κακοδιαχείριση που σημειώθηκε μπορεί να αποδοθεί είτε σε άγνοια είτε σε σκοπιμότητα. Επιλέξτε σε τι από τα δύο οφείλεται. Ό,τι όμως και να επιλεγεί αυτό δεν στοιχειοθετεί υπεύθυνο πολιτικό σχεδιασμό και υλοποίηση του πολύ σημαντικού δημοσιονομικού θεσμού του προϋπολογισμού.
Επιπλέον, η δημιουργία τέτοιων κακών δημοσιονομικών συνθηκών και μεγεθών τη δεδομένη περίοδο, δηλαδή μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωζώνη, επίσης υποδηλώνει την ανικανότητα ή την αδιαφορία για τη διαμόρφωση των συσχετισμών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική αυτή απεδείχθη επικίνδυνη και με καίριες συνέπειες, τις οποίες πληρώνουμε και βιώνουμε όλοι μας και όλος ο ελληνικός λαός.
Για άλλη μια φορά θα αναγκαστώ να αναφερθώ στο θέμα της απογραφής, για την οποία τόσο κατηγορήθηκε η παρούσα Κυβέρνηση. Μα επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και καθαρά.
Πρώτον, οι δείκτες και οι αριθμοί είναι σαφείς. Είναι ευθύνη μας να τους δημοσιοποιούμε, να τους επεξεργαζόμαστε και με πλήρη διαφάνεια να αποκαθιστούμε την τάξη. Όλα στο φως. Όσα μεγέθη κι αν κατασκευαστούν, όσες τεχνικές κι αν εφαρμοστούν, οι πολίτες τελικά θα νιώσουν για τα καλά, τις συνέπειες της πορείας της οικονομίας.
Δεύτερον, ευθύνη για τη ζημιά έχει αυτός που την έκανε και όχι αυτός που τη γνωστοποίησε. Είναι χρέος μας, χρέος απέναντι στους συμπολίτες μας, στα παιδιά μας να ξεκαθαρίζουμε την κατάσταση και να πορευόμαστε με αλήθειες τόσο στα λόγια όσο και στις πράξεις μας.
Η απογραφή ήταν μια αναγκαία και μία υπεύθυνη πολιτική στάση που ξεκαθάρισε τους λογαριασμούς του παρελθόντος ώστε να προχωρήσουμε με σταθερό βηματισμό στο μέλλον μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο με την κατάθεση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους που διανύουμε όσο και με το προσχέδιο του 2006 που πριν από λίγες μέρες παρουσιάστηκε, η Κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφείς τις προθέσεις της. Στόχος μας είναι η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.
Τα μεγέθη μιλούν από μόνα τους και αποτελούν τις αποδείξεις της προσπάθειας που πραγματοποιούμε. Έτσι παρατηρείται σε σχέση με την περσινή χρονιά, η ιδιωτική κατανάλωση να αυξάνεται κατά 7,4% και η δημόσια κατά 5,9%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 5,4% ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,7%. Ο δείκτης της απασχόλησης ανέβηκε 0,5% ενώ η ανεργία έπεσε κάτω από το 10%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα ενός εγχειρήματος καλά σχεδιασμένου και συνετά υλοποιημένου.
Η δημοσιονομική πολιτική, που έχει επιλέξει και πραγματοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζεται από συνέπεια, αξιοπιστία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Το βλέμμα μας είναι προς τα εμπρός.
Τόσο το 2002 όσο και το 2003 δεν έγινε καμία ουσιαστική πρόοδος ούτε στο θέμα της ανεργίας ούτε στο θέμα της απασχόλησης. Οι δείκτες και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Αντίθετα άφησε βαριά υποθήκη για τα επόμενα χρόνια.
Όμως, εμείς εξακολουθούμε να κοιτάμε μπροστά. Δεν θα κάνουμε το λάθος να μείνουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν και να αναμοχλεύουμε τις ίδιες καταστάσεις καταλήγοντας τελικά σε στασιμότητα. Θα δεχθούμε τον Απολογισμό του έτους 2002 γιατί είναι το ωφελιμότερο για τους συμπολίτες και για την οικονομίας μας. Γιατί για μας δεν αποτελεί προτεραιότητα η δημιουργία συγκρούσεων και μάλιστα άγονων και η δημιουργία εντυπώσεων, ούτε οι συμψηφισμοί, κύριε εκπρόσωπε τους Κομμουνιστικού Κόμματος. Μακράν ημών.
Βλέπουμε την οικονομία να ανταποκρίνεται θετικά στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας είναι το μόνο μας μέλημα. Έννοια μας είναι η επίτευξη ενός αποτελεσματικού δίκαιου κράτους με τους πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια. Με το βλέμμα στραμμένο προς αυτή την κατεύθυνση κυρώνουμε και αυτόν τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2003.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο κ. Παπαντωνίου έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον Απολογισμό και Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2003 προσφέρει μια ευκαιρία αξιολόγησης της πορείας της οικονομίας από τις εκλογές του 2004. Η πορεία της οικονομίας στη δεκαετία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1994-2003 είναι γνωστή. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου άλλαξαν ριζικά τόσο η δομή όσο και οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερα στην περίοδο ένταξης στην Ο.Ν.Ε. μειώθηκε δραστικά ο πληθωρισμός από το 14% στο 2,5% σε έξι χρόνια και τριπλασιάστηκε ο ρυθμός ανάπτυξης από 1,5% στη διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας της Μεταπολίτευσης σε 4% σε σταθερή βάση για οκτώ χρόνια.
Παράλληλα το δημοσιονομικό έλλειμμα με οποιαδήποτε λογιστική αντιμετώπιση ακόμη και με τα δικά σας στοιχεία της απογραφής μειώθηκε δραστικά από το 14% του Α.Ε.Π. το 1994 στο όριο της Ο.Ν.Ε. 3% του Α.Ε.Π.. Τα επιτεύγματα της περιόδου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι και ορατά αλλά και αδιαμφισβήτητα.
Η Νέα Δημοκρατία ήλθε το 2004 και διεκδίκησε νίκη στις εκλογές με τρεις βασικές υποσχέσεις. Η πρώτη υπόσχεση ήταν να επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης και να τον πάει από το 4%, στο 5%. Η δεύτερη υπόσχεση ήταν να κάνει μεγαλύτερες εισοδηματικές αυξήσεις και μεγαλύτερες κοινωνικές παροχές. Θυμίζω τις τεράστιες αυξήσεις στο Ε.Κ.Α.Σ., στη σύνταξη του Ο.Γ.Α., στους πολύτεκνους και τις μεγάλες αυξήσεις σε παιδεία και υγεία για τις οποίες είχε δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία. Τρίτη υπόσχεση ήταν η μείωση της ανεργίας.
Το ερώτημα είναι σήμερα μετά από δύο χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με τη βέβαιη πλέον προοπτική του 2006 όπως διαγράφεται από τον τωρινό προϋπολογισμό, ποιες είναι οι προοπτικές της οικονομικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αντί να αυξηθεί έπεσε στο 3,5%. Φοβάμαι ότι θα πέσει στο 3% του χρόνου και ίσως ακόμη χαμηλότερα τα επόμενα χρόνια. Δεύτερον, διευρύνθηκε επικίνδυνα το δημοσιονομικό έλλειμμα με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για εισοδηματικές αυξήσεις και κοινωνικές παροχές. Οι αυξήσεις στο Ε.Κ.Α.Σ., στις συντάξεις του Ο.Γ.Α. πέρυσι και φέτος είναι πενιχρές. Το ίδιο θα είναι και του χρόνου. Είναι αδύνατον το 2007 να καλυφθεί η απόσταση που χωρίζει τις αυξήσεις από τους στόχους που έχετε θέσει. Το ίδιο ισχύει για τις δαπάνες στην υγεία, στην παιδεία και για όλες τις άλλες προεκλογικές σας δεσμεύσεις.
Τρίτο αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας είναι η σταθερή αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Η προοπτική για το 2006 διαγράφει ακόμη δυσμενέστερη. Το 2006 θα έχουμε ακόμα πιο αυστηρή λιτότητα και ίσως μεγαλύτερη κάμψη στο ρυθμό ανάπτυξης. Επιβράδυνση ανάπτυξης, λιτότητα, αύξηση ανεργίας.
Από την επομένη των εκλογών η Κυβέρνηση ανάλωσε ένα μεγάλο μέρος της όποιας ενέργειας διέθετε σε ένα αποκλειστικό στόχο, στη δυσφήμιση της οικονομικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είδαμε τον κύριο Πρωθυπουργό χθες και σε επανειλημμένες ομιλίες εδώ τον Υπουργό Οικονομίας να υβρίζουν ουσιαστικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και να λένε ότι ήταν μια χαμένη δεκαετία και ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έκανε περισσότερη ζημιά στον τόπο και στην ελληνική οικονομία παρά θετικά. Η Κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί με αμείωτη ένταση να μεταθέσει πλήρως το βάρος της ευθύνης για τη δική της αποτυχία στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Όμως, αν εξετάσουμε του κρίσιμους παράγοντες που εξηγούν την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης που περιέγραψε, την κάμψη της ανάπτυξης και τη διεύρυνση του οικονομικού ελλείμματος θα δούμε ότι όλοι αυτοί οι κρίσιμοι παράγοντες ανάγονται αποκλειστικά στην οικονομική διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτος παράγοντας είναι η κατάρρευση των φορολογικών εσόδων. Αυτή η κατάρρευση είναι ο βασικός λόγος διεύρυνσης του ελλείμματος. Προέκυψε από ένα απλό λόγο, από την απόλυτη αναξιοκρατία που επικρατεί στο Υπουργείο Οικονομικών και από το γεγονός ότι αλλάξατε διακόσιους εφόρους μέσα σε μερικούς μήνες, τοποθετώντας ανάξιους προϊσταμένους στις εφορίες ενώ εμείς είχαμε τηρήσει διακομματικά, και πέρα από πολιτικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις, αξιοκρατία στο Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν και η γνωστή δήλωση για τη διάλυση του Σ.Δ.Ο.Ε. που αποδυνάμωσε τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς. Τέλος, ήταν όλες αυτές οι ρυθμίσεις αποποινικοποίησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων και μία σειρά από άλλες ρυθμίσεις που αποδυνάμωσαν την ικανότητα του δημοσίου να συλλέγει φόρους.
Η τεράστια υστέρηση των εσόδων σε σχέση με τους στόχους του προϋπολογισμού, με τη γιγάντωση της φοροδιαφυγής, έχει οδηγήσει σε δημοσιονομική κρίση, στην υπαγωγή της Ελλάδας σε καθεστώς επιτήρησης και σε πλήρη αδυναμία εκπλήρωσης των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεικτικά αναφέρω τα αποτελέσματα της φορολογικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όσον αφορά στην εκπλήρωση των στόχων. Το 1999 είχαμε αύξηση εσόδων 11% και του Φ.Π.Α. 10%, πολύ πάνω από τους στόχους. Το 2000 είχαμε αύξηση εσόδων 10% στο σύνολο και 15% στο Φ.Π.Α., πάνω από τους στόχους. Το 2001 είχαμε 7% στο σύνολο και 7% στο Φ.Π.Α., με συνέπεια με τους στόχους. Το 2002 είχαμε 7% στο σύνολο και 12% στο ΦΠΑ, με απόλυτη συνέπεια στους στόχους.
Έρχομαι στο 2005 που είναι ο τρέχων χρόνος της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε βάλει στόχο 10% για το σύνολο και θα εισπράξετε 5% μόνο αύξηση. Είναι υστέρηση 2.000.000.000 ευρώ. Τα ταμεία σας είναι άδεια. Γι αυτό δεν μπορείτε να εκπληρώσετε τις προεκλογικές σας υποσχέσεις. Και στο Φ.Π.Α. είχατε βάλει 10% στόχο αλλά η αύξηση θα είναι μόλις 1%. Βλέπουμε ένα δημοσιονομικό εκτροχιασμό, απόλυτο, ο οποίος εξηγεί το μεγάλο έλλειμμα. Αυτός ο λόγος αφορά αποκλειστικά εσάς.
Δεύτερος κρίσιμος παράγοντας είναι η μείωση των δημοσίων επενδύσεων. Είναι ο βασικός λόγος της επιβράδυνσης της ανάπτυξης, λόγω οργανωτικών προβλημάτων στις προκηρύξεις έργων με την αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος αλλά και λόγω αδυναμίας απορρόφησης κοινοτικών πόρων. Το φιάσκο του βασικού μετόχου συνετέλεσε στην αποδιάρθρωση του μηχανισμού παραγωγής έργων.
Τρίτος λόγος είναι η εμπαθής προσπάθειας δυσφήμισης της ελληνικής οικονομίας. Η οικονομία είναι κλίμα. Όταν καταστρέφεις το κλίμα και τις προσδοκίες τότε τιμωρείς τον εαυτόν σου αν είσαι Υπουργός Οικονομίας ή Πρωθυπουργός, διότι ο καταναλωτής δεν ξοδεύει, ο επενδυτής δεν επενδύει. Άρα, την πληρώνει η οικονομία και τελικά η ίδια η Κυβέρνηση.
Τέταρτος λόγος είναι η απουσία ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Δεν έχω το χρόνο να επεκταθώ σ’ αυτόν τον τομέα. Είναι όμως, φανερό ότι η Ελλάδα χρειάζεται μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να κινηθεί στην κοινωνία της γνώσης, για να κινητοποιήσει επενδύσεις σε τομείς νέων τεχνολογιών, σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τίποτα ουσιαστικά δεν γίνεται στον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας, των πανεπιστημίων. Καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ούτε στο θέμα του κράτους, της διοικητικής απλοποίησης, γίνονται ουσιαστικά βήματα. Πώς θα έλθουν εδώ νέες επενδύσεις όταν πηγαίνουν στην Σκανδιναβία, στην Ιρλανδία, στην Κίνα και στην Ινδία, όπου έχουν διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα και ένα διοικητικό περιβάλλον πολύ πιο φιλικό σε σχέση με το δικό μας;
Όλα αυτά, η κατάρρευση των εσόδων, η αποδιοργάνωση της παραγωγής δημοσίων έργων, η δυσφήμιση της οικονομίας, η απουσία μεταρρυθμίσεων, είναι «έργα» της σημερινής Κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το αδιέξοδο της οικονομίας, που θα ενταθεί ο 2006, με αποτέλεσμα την ουσιαστική εξάντληση της τετραετίας με πενιχρές οικονομικές αποδόσεις. Η σύγκριση με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι καταλυτική σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Η σύγκριση αυτή οδηγεί τους πολίτες στα αναγκαία πολιτικά συμπεράσματα για τις επόμενες εκλογές. Εγγυητής της σταθερότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας ήταν και παραμένει το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση με θέμα: «30 Χρόνια από το Σύνταγμα του 1975» καθώς και τους λοιπούς χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων τριάντα μαθητές και μαθήτριες και τρεις συνοδοί από το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Θήβας.
Τους καλωσορίζουμε στο Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατέθεσε την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων».
Το λόγο έχει ο κ. Γιαννάκης.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να καλωσορίσω τους συμπατριώτες μου, μαθητές από τη Θήβα. Πιστεύω ότι η συμμετοχή τους και η ξενάγησή τους στο χώρο της Βουλής είναι μία χρήσιμη εμπειρία που θα είναι ωφέλιμη για όλες τους τις δραστηριότητες, όχι μόνο τις μαθητικές, αλλά και για μεθαύριο, ως πολίτες υπεύθυνοι αυτής της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα οξύμωρο σχήμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημερινή μας συζήτηση. Μια άλλη κυβέρνηση ψήφισε και εφάρμοσε έναν προϋπολογισμό και έρχεται σήμερα μία νέα Πλειοψηφία να κατακυρώσει αυτόν τον Απολογισμό και Ισολογισμό του 2003. Και έγινε πολλή συζήτηση ότι δήθεν η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή Κυβέρνηση, η σημερινή Πλειοψηφία με το να κυρώνει αυτόν τον Απολογισμό είναι σαν να αποδεχόμαστε την πολιτική που άσκησε η τότε κυβέρνηση για τα οικονομικά πράγματα της χώρας μας. Αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους, υπάρχει μία συνέχεια στο κράτος, υπάρχει μία ευθύνη όλων μας και γι‘ αυτό το λόγο ψηφίζουμε αυτόν τον Απολογισμό και Ισολογισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αρνούμαστε ή ότι παίρνουμε έστω και μία λέξη από τις θέσεις μας και την κριτική που είχαμε ασκήσει το Δεκέμβριο του 2002, όταν σ’ αυτήν την Αίθουσα εξετάζαμε τον προϋπολογισμό του 2003.
Και θέλω, επιχειρηματολογώντας και ενισχύοντας την προηγούμενη τοποθέτηση να πω ότι και σεις, κύριοι συνάδελφοι, το 1994 και 1995 ψηφίσατε τους Απολογισμούς και Ισολογισμούς του 1992 και 1993, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνούσατε με την οικονομική πολιτική και είναι γνωστές οι θέσεις σας για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Είναι, λοιπόν, θα έλεγα πλεονασμός να μας εγκαλείτε, να ζητάτε από μας να κάνουμε κριτική ή να αποσύρουμε οτιδήποτε είχαμε πει το 2002, το Δεκέμβριο, όταν κουβεντιάζαμε τον προϋπολογισμό του 2003.
Θα σταθώ σε τρία, τέσσερα βασικά σημεία που η συζήτηση ανέδειξε και αναδεικνύει καθημερινά, όταν έχουμε να κάνουμε συζητήσεις πάνω στην οικονομία. Το ένα απ’ αυτά είναι η απογραφή. Έχει συζητηθεί κατά κόρον, κατηγορούμαστε συστηματικά από συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι με την απογραφή βάλαμε τη χώρα υπό αυστηρή επιτήρηση. Αυτό είναι πέρα για πέρα αναληθές. Η απογραφή ήταν μία προεκλογική μας δέσμευση, δεν αιφνιδιάσαμε κανέναν και πολύ περισσότερο την αγορά και την οικονομία. Ήταν και προεκλογική και προγραμματική μας δέσμευση και την εφαρμόσαμε συνεργαζόμενοι με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι έτσι αποκτήσαμε πάλι την αξιοπιστία μας. Άλλωστε είχαμε την ευκαιρία πριν από λίγες εβδομάδες να έχουμε στη Γερουσία τον σοσιαλιστή κ. Αλμούνια, ο οποίος στις ερωτήσεις των συναδέλφων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τοποθετήθηκε με σαφήνεια και μας είπε ξεκάθαρα ότι πλέον αισθάνεται διαφορετικά και συζητά με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη με τη σημερινή Κυβέρνηση απ’ ό,τι στο παρελθόν. Αυτό ήταν σαφές μήνυμα σε όλους εκείνους που μας κατηγορούν είτε για την απογραφή είτε για την οικονομική πολιτική που σήμερα εφαρμόζουμε, βέβαια, αν είναι κατανοητό το ότι ενοχλεί η προηγούμενη αναφορά στις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στην οικονομική πολιτική που αυτές εφάρμοσαν. Κατανοώ την αγωνία του κ. Παπαντωνίου να θέλει να προασπίσει και υπερασπίσει αυτή την πολιτική που και ο ίδιος ήταν πρωταγωνιστής.
Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι το ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με κάθε τρόπο προσπαθεί να ξεχάσει, προσπαθεί να εξαφανίσει ή να θάψει από τη μνήμη του ελληνικού λαού αυτή την οικονομική πολιτική με τα αποτελέσματα που ο Έλληνας πολίτης έχει αισθανθεί στην τσέπη του, στη δουλειά του και ιδιαίτερα η περιφέρεια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που οι πρωταγωνιστές αυτής της πολιτικής, ο κ. Παπαντωνίου και ο κ. Χριστοδουλάκης σήμερα δεν αξιοποιούνται από την ίδια την ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε κανένα κομματικό όργανο, ούτε συντονιστές, ούτε τομεάρχες, ούτε σε θέματα οικονομίας. Αυτοί που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα απουσιάζουν από κάθε δραστηριότητα κομματική σε επιτελικό επίπεδο από το χώρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αυτό δείχνει καθαρά ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα θέλει με κάθε τρόπο να ξεχαστούν και οι πρωταγωνιστές, αλλά και η οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα.
Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Κουβεντιάζεται στα θέματα της μαζικής ενημέρωσης αλλά και στην Αίθουσα, απασχολεί έντονα τον ελληνικό λαό και αυτό είναι τα θέματα της διαφθοράς. Εδώ είμαστε ξεκάθαροι. Μηδενική ανοχή τόνισε απ’ αυτό το Βήμα ο Πρόεδρός μας και Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, αυτό τονίζουμε όλοι. Σ’ αυτόν τον τομέα γίνονται σημαντικά βήματα, θα έλεγα πρωτόγνωρα. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην πολιτική μας ιστορία δικαστές να βρίσκονται στη φυλακή, εννιά, δέκα δικαστές να έχουν ήδη φύγει από το σώμα και δεκάδες άλλοι να βρίσκονται στην ανάκριση. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Εμείς δεν κοιτάζουμε ούτε να σκεπάσουμε, ούτε να ενθαρρύνουμε τέτοια φαινόμενα. Αντίθετα, ενισχύουμε όποια προσπάθεια γίνεται σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης, ώστε τέτοια φαινόμενα να πάψουν να υπάρχουν, να υπάρξει αυτοκάθαρση, να υπάρξει και πάλι εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη προς τη δικαιοσύνη και προς την πολιτεία. Πήραμε μία σειρά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η επαναφορά της απιστίας από πλημμέλημα σε κακούργημα, φτιάξαμε έναν καινούργιο νόμο για τα δημόσια έργα που δυστυχώς –και σ’ αυτό έχουμε ευθύνη όλοι στα μάτια της κοινωνίας και του Έλληνα πολίτη- είναι ταυτισμένα με το μαύρο χρήμα, με τη διαφθορά και την κατασπατάληση. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Τις δύο προηγούμενες δεκαετίες κάποιοι είχαν ευθύνη σ’ αυτόν τον τόπο, κάποιοι διαχειρίστηκαν όλον αυτόν τον τομέα των δημοσίων έργων, με τον τρόπο που τον διαχειρίστηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα ο Έλληνας πολίτης και η κοινωνία μας να ταυτίζει τα δημόσια έργα με τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Έχουμε, λοιπόν, ξεκινήσει μία σημαντική προσπάθεια για την ανάπτυξη το τόπου μας, μία προσπάθεια που αποτυπώνεται μέσα από τον αναπτυξιακό μας νόμο, ένας νόμος που ήδη αρχίζει να αποδίδει. Εκατοντάδες αιτήσεις υπάρχουν στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης. Όλες αυτές οι αιτήσεις θα λειτουργήσουν ιδιαίτερα στην περιφέρεια αναπτυξιακά και θα φέρουν θετικά αποτελέσματα.
Το νέο φορολογικό πλαίσιο που εδώ ψηφίσαμε, με τη γενναία μείωση των συντελεστών, με την αύξηση του αφορολογήτου, δείχνει το πώς εμείς θέλουμε και την οικονομία να την εντάξουμε σε ένα πλαίσιο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί, όπως δυστυχώς, λειτούργησε η οικονομική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα το ?, το 1/5 των συμπολιτών μας σήμερα να βρίσκονται στο περιθώριο.
Προχωρήσαμε στη λύση του ασφαλιστικού των τραπεζών, μία λύση που ήταν η καλύτερη δυνατή, μια λύση που κατακρίθηκε με κάθε τρόπο και ασκήθηκε έντονη κριτική από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, μια λύση όμως που έδωσε ανάσα τόσο στην Εμπορική, όσο κύρια στην Αγροτική Τράπεζα, με αποτέλεσμα αυτές οι δύο μεγάλες «κρατικές» -σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά- να βρίσκονται σε ένα δρόμο εξυγίανσης και ανάπτυξης.
Επίσης, προχωρήσαμε σε αποκρατικοποιήσεις με μεγάλη επιτυχία τόσο στην Εθνική Τράπεζα όσο και στα Ελληνικά Πετρέλαια, μία προσπάθεια που επικροτήθηκε από την αγορά. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν απ’ αυτές τις αποκρατικοποιήσεις ήταν μεγαλύτερα των προσδοκιών μας.
Ακόμα λύσαμε και εφαρμόζουμε ένα πλαίσιο τόσο στο εργασιακό όσο και στο ωράριο των καταστημάτων, που τα αποτελέσματά του άμεσα θα είναι ορατά στην αγορά και ιδιαίτερα στον Έλληνα καταναλωτή.
Βρισκόμαστε σε μία διαρκή προσπάθεια ώστε να επιταχυνθούν οι απορροφήσεις από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Και αυτό, ιδιαίτερα στην περιφέρεια είναι εξαιρετικά ορατό, γιατί βλέπουμε μικρά ή μεγαλύτερα έργα να είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρη την ελληνική Περιφέρεια.
Επίσης, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα χρήσιμο εργαλείο που παραδίδουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που έχει πλέον όλα τα στοιχεία και τα πλεονεκτήματα να προχωρήσει μέσα από τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να κάνει σημαντικά έργα, που στο παρελθόν δεν μπορούσε καν να τα σχεδιάσει και να τα φανταστεί. Ήδη την προηγούμενη Κυριακή στην Περιφέρειά μου, στην Αράχωβα, υπογράφθηκε μία τέτοια σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αράχωβας και μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας για δημιουργία χώρων στάθμευσης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, συνεδριακό κέντρο κλπ.
Αυτό δείχνει πραγματικά ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου προετοιμάζεται σωστά και όπου χρησιμοποιεί τα όπλα που της δίνει η πολιτεία, έχει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Ακούγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, τους προηγούμενους μήνες ότι η Κυβέρνηση θα αναγκαστεί να βάλει νέους φόρους μέσα στο Φθινόπωρο. Το έχουμε ακούσει επανειλημμένα και από τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Παπανδρέου και από το σύνολο των στελεχών της Αντιπολίτευσης. Τα πράγματα από μόνα τους διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς σας, αυτές τις προφητείες σας. Όπως διαβεβαιώνει υπεύθυνα η Κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει κανένας νέος φόρος για το Φεβρουάριο του 2006.
Παρ’ όλη τη δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία, παρά το γεγονός ότι χώρες όπως η Γερμανία –η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης- αναγκάζεται να αυξήσει το Φ.Π.Α. κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες και παρά το γεγονός της τεράστιας αύξησης των τιμών του πετρελαίου –γιατί φανταστείτε την άνεση που θα είχαμε για να υπάρξουν κοινωνικές παροχές τις οποίες όλοι θέλουμε αν δεν υπήρχε αυτό το γεγονός στο διάστημα που εμείς κυβερνάμε- νέοι φόροι δεν υπήρξαν και δεν θα υπάρξουν. Διαψεύστηκαν όλες οι Κασσάνδρες της Αντιπολίτευσης που όλο αυτό το διάστημα βομβάρδιζαν την ελληνική κοινωνία, βομβάρδιζαν την αγορά και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα αρνητικό κλίμα σε ό,τι έχει να κάνει με νέους φόρους.
Βέβαια, οι προσπάθειές σας να απαξιώσετε ή να «στριμώξετε» την Κυβέρνησή μας, είναι καθημερινές. Θα αναφέρω εδώ το παράδειγμα του κ. Σηφουνάκη, το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να καταγγελθεί από τους ίδιους τους συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί ο κ. Σηφουνάκης ούτε λίγο ούτε πολύ προσπάθησε και προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβληθούν κυρώσεις στην πατρίδα μας προσφεύγοντας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μία απαράδεκτη πρακτική την οποία νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να καταδικάσουμε.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι εφαρμόζουμε με συνέπεια και το πρόγραμμά μας και τον προϋπολογισμό του 2005 και την οικονομική μας πολιτική, πολιτική που έχει να κάνει με την ευαισθησία μας απέναντι στα λαϊκά στρώματα, απέναντι στο συνταξιούχο, απέναντι στο μισθωτό που πραγματικά σήμερα, έχει ανάγκη. Και αυτό δεν το λέμε με τα λόγια, αλλά το εφαρμόζουμε στην πράξη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί ότι θα τηρήσουμε κατά γράμμα το πρόγραμμά μας και ότι όλες οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις θα γίνουν πράξη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι αυτονόητη η ψήφιση του Απολογισμού και Ισολογισμού του 2003. Είναι μια διαδικασία συνέχειας της λειτουργίας του κράτους και σαν τέτοια τη στηρίζουμε και την ψηφίζουμε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Στρατάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Διαβάζοντας κανείς με προσοχή τον Απολογισμό που έχει έρθει για ψήφιση στη Βουλή, διαπιστώνει με βάση τα νούμερα που υπάρχουν -και βέβαια όχι μόνο από τα νούμερα, αλλά και από την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την Έκθεση του Υπουργού επί αυτής της Έκθεσης- ότι τα νούμερα αποτυπώνουν μία πραγματικότητα εκείνης της περιόδου.
Η πραγματικότητα, λοιπόν, λέει τα εξής. Λέει ότι για μεν τα έσοδα υπήρχε μία αύξηση που ήταν περίπου 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ -δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 9,4%- μία αύξηση που κατά βάση στηρίζεται στα φορολογικά έσοδα που ήταν το 92,4% περίπου του συνόλου των εσόδων. Και βέβαια, δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό που μας είπε εδώ ο κ. Δούκας, δηλαδή ότι δήθεν αυτά τα έσοδα ήταν αυξημένα γιατί συμπεριλαμβανόταν στα δάνεια, γιατί αν διαβάσουμε με προσοχή την έκθεση Απολογισμού του κυρίου Υπουργού, λέει στη σελίδα 61 το εξής χαρακτηριστικό. Λέει ότι στα έσοδα δεν εμφανίζεται ο επιπλέον δανεισμός, επειδή δεν αφορά δανειακές ανάγκες του τρέχοντος προϋπολογισμού, ενώ δεν εμφανίζονται τα χρεολύσια που προπληρώνονται επειδή αφορούν μελλοντικούς προϋπολογισμούς.
Άρα, λοιπόν, αυτό που μας είπε εδώ ο κ. Δούκας για να πει δήθεν ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν έκανε καλά τη δουλειά του σε σχέση με τα φορολογικά έσοδα –και βέβαια το είπε για να δικαιολογήσει την αδράνεια και την ανικανότητα της σημερινής Κυβέρνησης σ’ αυτόν τον τομέα- δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Βέβαια, βλέπουμε και κάτι άλλο σε σχέση με αυτά τα έσοδα που είναι πολύ σημαντικό και δείχνει και την ειδοποιό διαφορά του προϋπολογισμού και Απολογισμού εκείνης της περιόδου σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Οι άμεσοι φόροι ήταν αυξημένοι κατά 31,3% σε αντίθεση με τους έμμεσους φόρους που σε σχέση με αυτό που προϋπολογιζόταν ήταν μόνο στο 19,3%. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση σε σχέση με τα έσοδα για το ποιος πρέπει να επιβαρύνεται για τις αυξημένες δαπάνες του κράτους.
Και βέβαια, τα έξοδα ήταν σε μία κατεύθυνση που ήταν παραπάνω από αυτά που προβλεπόταν κατά 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί ενώ είχαν εισπραχθεί αυτά, υπήρχε μία επιπλέον επιχορήγηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και εξόφληση δανείων παραπάνω από αυτά που προβλεπόταν, γιατί μόνο έτσι θα περιορίσουμε το δημόσιο χρέος και όχι με τον υπερδανεισμό που σήμερα παρατηρούμε.
Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θεωρώ εξίσου σημαντικό είναι αυτό που αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, γιατί για τις δημόσιες επενδύσεις υπήρχαν πληρωμές που ήταν της τάξης του 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η πρόβλεψη ήταν για 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Απορροφήθηκε δηλαδή το 94,5% και υπήρχε ένα αδιάθετο που ήταν περίπου 500.000.000 ευρώ.
Ενώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι επενδύσεις παρουσίαζαν μία αύξηση της τάξης του 20,26%. Αυτό βέβαια μπορεί να το δει κανείς, διότι και το 2003, όπως και τα προηγούμενα χρόνια των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., άλλαξε συνολικά η εικόνα της χώρας και αυτό είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο που προκύπτει από την υλοποίηση των Ισολογισμών και προϋπολογισμών των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Όσον αφορά τώρα το δημόσιο χρέος για το οποίο γίνεται και η μεγάλη συζήτηση, πληρώθηκαν για εκείνη τη χρονιά, όπως είπα πριν, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά που προβλεπόταν και που ήταν 31,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τελικά πληρώθηκαν 33,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια, στο τέλος του 2003 είχαμε ένα συνολικό χρέος της τάξης των 171,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σήμερα, βλέπουμε ότι αυτό το χρέος αυξάνεται αντί να μειώνεται και βέβαια αυξάνεται για τον εξής απλό λόγο. Διότι πέρα από το δανειοληπτικό πρόγραμμα που ενδεχόμενα υπάρχει και προβλέπεται στους προϋπολογισμούς, υπάρχει ένας επιπλέον δανεισμός για να καλυφθούν αυτά τα οποία δεν μπορούν να εισπραχθούν και αυτό σήμερα είναι το μείζον πρόβλημα. Άλλωστε, γι’ αυτό ακριβώς υπερχρεώνεται σήμερα η οικονομία, παρά τα όσα ενδεχομένως λέγονται και ακούγονται εδώ από τους Υπουργούς.
Βέβαια, αυτό δείχνει ότι αυτή είναι η πραγματική ουσία της όλης υπόθεσης σήμερα, διότι εξ αυτού του λόγου η οικονομία πραγματικά καταρρέει. Αντί να διευκολύνουμε την κατάσταση, χειροτερεύουμε τα πράγματα γιατί δανειζόμαστε πέρα από αυτά που ήδη προβλέπονται και αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό για την οικονομία της χώρας μας.
Παρακολουθούμε τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας να λένε εδώ διάφορα, ενδεχομένως και πέρα από αυτά που και οι ίδιοι πιστεύουν. Λένε ότι δήθεν δεν μπήκαν φόροι –λες και ξεχάσαμε την αύξηση του Φ.Π.Α.- και ότι δήθεν το τελευταίο διάστημα έγιναν πολλά πράγματα, λες και δεν παρακολουθούμε την υστέρηση που υπάρχει.
Μάλιστα, συγκεκριμένα ο κ. Πολύδωρας αναφέρθηκε στα ενεργειακά φυτά και τα βιοκαύσιμα, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κατηγορεί ότι τα δύο τελευταία χρόνια που πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, έχουμε μία υστέρηση της τάξης του 10%. Είμαστε στο 2%, ενώ θα έπρεπε να είμαστε στο 10% των καυσίμων.
Άρα, λοιπόν, υπάρχουν στοιχεία που δείχνει ότι τίποτα δεν προχωράει και πραγματικά υπάρχει μία ουσιαστική ανικανότητα στην διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων.
Βέβαια, όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν μεγάλη έμφαση τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την επίκληση ότι μπήκαν καινούργιοι φόροι ή οτιδήποτε άλλο λέγεται εδώ πέρα.
Το θέμα όμως είναι το εξής. Από τη στιγμή που κατηγορείς μία προηγούμενη Κυβέρνηση για παραλείψεις ή λάθη και εφόσον εσύ έχεις μία άλλη αντίληψη για τα ζητήματα, έρχεσαι εδώ και τα διορθώνεις. Όμως, δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία διόρθωση ή καμιά απάλειψη φόρων. Αντίθετα, βλέπουμε να αυξάνονται οι υφιστάμενοι φόροι και πρώτα και κύρια ο εύκολος, δηλαδή ο ΦΠΑ.
Ενώ, δηλαδή, υπήρχαν οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για μείωση από το 18% στο 8%, βλέπουμε να αυξάνει από το 18% στο 19%. Από την άλλη, ακούγονται διάφοροι παλικαρισμοί που εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν και καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Το ερώτημα που μένει είναι το εξής απλό. Γιατί αφού αυτή η πολιτική ήταν τόσο κακή και είχε καταψηφιστεί από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας -ο προϋπολογισμός εκείνης της περιόδου- δεν καταψηφίζεται και ο Απολογισμός; Άραγε, πρόκειται γι’ αυτό που μας είπε ο κ. Πολύδωρας, δηλαδή ότι για λόγους δημοκρατικής υπευθυνότητας δεν καταψηφίζεται ο Απολογισμός; Όχι! Είναι γιατί και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βλέπει ότι δεν μπορεί να πάει κόντρα σε αυτά που τα επίσημα όργανα της πολιτείας, όπως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, καταγράφουν με ακρίβεια και σαφήνεια και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν.
Βέβαια, εγώ χάρηκα σήμερα που παρακολούθησα τον κ. Δούκα να έχει αποβάλει τη μεγάλη υπεροψία με την οποία μας έχει συνηθίσει σε άλλες αγορεύσεις του και να έχει έρθει μ’ ένα κατά κάποιο τρόπο πιο ταπεινό στυλ να πει ότι εμείς προσπαθούμε να εγκρίνουμε τις «υπερβάσεις» -λέει- που έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ψηφίζοντας αυτόν εδώ τον Απολογισμό.
Αν, όμως, ίσχυε αυτό, θα έπρεπε να υπάρχουν άλλα στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Στην πράξη, όμως, συμβαίνει το αντίθετο. Και η επίκληση του ν. 2362/1995 δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εκείνο, όμως, που έχει σχέση με την πραγματικότητα είναι αυτό που άρχισε σιγά-σιγά να παραδέχεται εδώ την απογραφή, που θα γινόταν έτσι και αλλιώς και να αναγνωρίζει ότι το όλο πρόβλημα προέκυψε από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις αμυντικές δαπάνες. Αυτό λέει πάρα πολλά και για την Κυβέρνηση και για τον ελληνικό λαό. Γιατί αποδεικνύει πράγματι ότι το φιάσκο το οποίο υπήρξε με την απογραφή είχε άλλες σκοπιμότητες και όχι την ακριβή καταγραφή της κατάστασης της οικονομίας της χώρας, με αποτέλεσμα να εκτεθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε την επιτήρηση σήμερα και όλα αυτά τα δεινά που παρακολουθούμε όλοι μας και που, βέβαια, αποδεικνύουν στην πράξη την ανικανότητα της Κυβέρνησης να διαχειριστεί τα ζητήματα αυτά και που καλό θα ήταν, βέβαια, αντί για εμάς που λέει ότι δραπετεύσαμε να δραπετεύσει η Κυβέρνηση έγκαιρα, προκειμένου να επωφεληθεί ο ελληνικός λαός. Εξάλλου, ως παράταξη μας έχει συνηθίσει στις δραπετεύσεις.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Στρατάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Βερελής.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί δέκα συνεχώς χρόνια τα πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα ηύξαναν με τρόπο που ήταν εμφανής. Αποτυπώνεται στα πραγματικά εισοδήματα, αποτυπώνεται στην ανάπτυξη, αποτυπώνεται σε όλους τους δείκτες. Πότε σταμάτησε αυτό;
Σταμάτησε από το 2004. Από το 2004 και έπειτα επί είκοσι μήνες έχουμε μια διαρκή επιδείνωση τόσο των οικονομικών δεικτών όσο και της οικονομίας γενικότερα. Και επειδή η οικονομία, όπως θα γνωρίζουν οι πάντες, είναι κλίμα, είναι εμπιστοσύνη στο μέλλον, είναι αισιοδοξία, σε αυτούς τους τομείς η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πολύ κακές επιδόσεις. Βλάπτει σοβαρά την οικονομική υγεία του τόπου η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως δεν έχει δυνατότητες να το κάνει και γι’ αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κυβέρνηση η οποία θέλει να πηγαίνουν τα πράγματα άσχημα.
Να θυμίσω τι έκανε. Έκανε τρεις κινήσεις μέχρι τώρα. Έκανε την απογραφή. Νομίζω ότι το θέμα εξαντλείται ήδη και στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών έχει ήδη καταχωρισθεί. Έκανε αμνήστευση φοροφυγάδων και αυτών οι οποίοι εκδίδουν πλαστά τιμολόγια και με πανηγυρικό χαρακτήρα εξήγγειλε διαρθρωτικές αλλαγές. Τρεις ήταν αυτές: η εθελουσία στον Ο.Τ.Ε., το ασφαλιστικό των τραπεζών και το ωράριο των καταστημάτων.
Σήμερα, είκοσι μήνες μετά, ενώ είχαμε ξεκινήσει με εξαιρετικούς οιωνούς το 2004 και λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, έχουμε επιτήρηση. Το 2005 προφανώς το έλλειμμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό που έχετε ανακοινώσει. Το 2006 δεν θα πιάσετε κάτω από το 3% και θα συνεχιστεί η επιτήρηση. Ο προϋπολογισμός σας δεν φαίνεται ότι βγαίνει.
Τι απέγινε το νοικοκύρεμα και η περιστολή της διαφθοράς των 10.000.000.000 ευρώ; Διεστάλη. Πώς; Με την αύξηση των δαπανών και των εξόδων που υπάρχουν στο δημόσιο. Θα σας πω δυο πολύ απλά παραδείγματα, γιατί με παραδείγματα πρέπει να μιλούμε μέσα εδώ:
Το περίφημο τραμ που τόσο πολύ η παράταξή σας το χτύπησε εδώ στην Αθήνα, γιατί δεν ήθελε να εμφανιστεί ένα έργο, το παραλάβατε με προσωπικό περίπου εκατόν είκοσι ανθρώπων και το πήγατε στους πεντακόσιους. Γιατί; Υπήρχε λόγος; Έχουν γεμίσει τα γραφεία με ανθρώπους. Το καθιστάτε ήδη προβληματικό. Αντί να βοηθήσετε, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός όλου του συστήματος του τραμ και να υπάρξει πράσινο κύμα, για να μεταφέρει τους επιβάτες που πρέπει σε μια πόλη που πολύ γρήγορα θα έχει κολοσσιαία προβλήματα -δείτε τι γίνεται στην Αττική Οδό με τις ουρές- αυτό το οποίο κάνετε είναι να τσακώνεται το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με το Υπουργείο Μεταφορών και να μην υπάρχει παρά μόνο σε δυο διασταυρώσεις προτεραιότητα του τραμ. Είστε δέσμιοι της λογικής του Ι. Χ. αυτοκινήτου. Και στον προαστιακό τα ίδια και χειρότερα. Τον καταστήσατε προβληματικό με την πρώτη εφαρμογή.
Το 2006 μας λέτε ότι θα έχουμε 2,6% ελλείμματα. Ήδη τα μηνύματα φαίνεται ότι είναι διαφορετικά και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σας πιστεύει.
Για το 2005 μας έχετε πει 3,5%. Θα σας πω ότι τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδας είναι για το εννεάμηνο, όπου για το έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης, βεβαίως, υπήρχε το ποσοστό του 5,9% του Α.Ε.Π.. Πόσο είχαμε πέρυσι την ίδια περίοδο, δηλαδή, το πρώτο εννεάμηνο του 2004; Είχαμε 6,3% του Α.Ε.Π..
Τι βγαίνει από εδώ; Βγαίνει ότι θα έχουμε λιγότερο από 3,5% που λέτε; Σε καμία περίπτωση. Θα έχουμε πολύ παραπάνω και θα δούμε πόσο. Πρέπει να υπολογίσετε ότι στο εννεάμηνο του 2004 είχαμε και την επιβάρυνση των Ολυμπιακών Αγώνων. Λοιπόν, για ποια μείωση ελλειμμάτων μιλάτε; Η οικονομία σε δυο πράγματα στηρίζεται: στα έσοδα και στην ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά τα έσοδα τα έχετε κάνει ρόιδο! Αυτή είναι η πραγματική και μοναδική έκφραση που υπάρχει και θα σας δώσω και μια απόδειξη γι’ αυτό.
Το 2004 τα έσοδα από το Φ.Π.Α. ήταν το 15% του Α.Ε.Π.. Σήμερα εσείς οι ίδιοι εκτιμάτε ότι το 2005 θα είναι το 12,5% του Α.Ε.Π.. Παρά την αύξηση που κάνατε στο Φ.Π.Α., είναι αυτό αποτυχία ή πώς αλλιώς χαρακτηρίζεται, κατά την άποψή σας;
Κύριε Υπουργέ, ο αναπτυξιακός νόμος έγινε πριν από ένα χρόνο. Το συζητήσαμε τότε. Είπαμε τις ενστάσεις μας και τους προβληματισμούς μας. Μπορείτε να μας πείτε σήμερα, μετά από ένα χρόνο, πόσα χρήματα έχουν εκταμιευθεί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε μετά από ένα χρόνο; Είναι ελάχιστα. Γιατί; Χάθηκε μια σειρά και μια πορεία που υπήρχε, απλώς και μόνο για να πείτε ότι θα κάνετε ένα καινούργιο νόμο και ότι θα αλλάξετε τα πάντα.
Δεν καταλάβατε τη μυθολογία των Βρυξελλών. Πήγατε εκεί. Δεν είναι σαλόνι οι Βρυξέλλες. Είναι χώρος σκληρής πάλης για εθνικά συμφέροντα.
Οι διαρθρωτικές σας αλλαγές, το ωράριο. Πόσα καταστήματα ακολούθησαν το νέο ωράριο; Έχετε υπ’ όψιν σας; Είναι περισσότερα από 2-3%; Και αυτά που ακολούθησαν το νέο ωράριο έκαναν προσλήψεις; Προσέλαβαν έναν υπάλληλο παραπάνω; Τι ήταν, λοιπόν, αυτό που πετύχατε με αυτήν τη διαρθρωτική αλλαγή;
Δεύτερη διαρθρωτική αλλαγή: Εθελουσία του Ο.Τ.Ε.. Ο ίδιος ο κ. Βουρλούμης παραδέχεται πλέον ότι είναι μια πανάκριβη ιστορία και ότι, επίσης, είναι στον αέρα το 4% που θα δώσει το ελληνικό δημόσιο από τις μετοχές του. Πού είναι, λοιπόν, το θέμα του Ο.Τ.Ε.; Περιμένουμε να δούμε και γι’ αυτό.
Ασφαλιστικό των τραπεζών. Δεν έχει γίνει καμία από τις θεσμικές ρυθμίσεις που είπατε. Δεν υπάρχουν προεδρικά διατάγματα, δεν έχει γίνει το Ε.Τ.Α.Τ.. Δεν ξέρουν πέραν της Εμπορικής ποιες άλλες τράπεζες θα μπουν. Υπάρχει νομική αβεβαιότητα.
Σε ό,τι αφορά τις απελευθερώσεις από εδώ και πέρα, μας λέτε για το φυσικό αέριο και για την ηλεκτρική ενέργεια. Σας ρωτώ: Έχετε αντιληφθεί ότι με τα δυο νομοσχέδιά σας δεν θα υπάρξει καμία απελευθέρωση στην αγορά φυσικού αερίου ούτε της ηλεκτρικής ενέργειας και το μόνο που απελευθερώνεται είναι η δυνατότητά σας να κάνετε κάποια καινούργια διοικητικά συμβούλια και να βολέψετε κάποιους ανθρώπους παραπάνω;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κλείσω μ’ ένα τελευταίο παράδειγμα που το θεωρώ μείζονος σημασίας. Είναι η λογική σας απέναντι στο μέλλον και το μέλλον σε μια ευρωπαϊκή χώρα που δεν θέλει να γίνει προάστιο της Σαγκάης μετά από λίγο διάστημα είναι η έρευνα. Μειώθηκαν οι δαπάνες για την έρευνα σ’ ένα χρόνο κατά 40%. Τι είναι αυτό; Αν δεν πιστεύει μια χώρα στην προοπτική της, αν δεν πιστεύει στους ανθρώπους της, αν δεν πιστεύει στην επιστημονική πρωτοπορία, μπορεί να κάνει κάτι; Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα!
Ας έχουμε, λοιπόν, υπ’ όψιν μας τις επιδόσεις σας και ας γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας -αυτή εδώ- όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας -η τελευταία, αυτή του 1989-1993- δεν κατέλειπαν στον τόπο κανένα μεγάλο έργο, καμία μεγάλη παρέμβαση. Και αν δεν θυμάμαι εγώ καλά, σας προκαλώ να μας το θυμίσετε εσείς. Δεν συνδέεστε με τίποτα θετικό και μεγάλο σε αυτόν τον τόπο, όσες φορές κυβερνήσατε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Η μοναδική και τελευταία θετική παρέμβασή σας ήταν αυτή της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή και Οικονομική Κοινότητα τότε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Βερελή.
Ο κ. Κουλούρης έχει το λόγο.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνουμε σήμερα τη συζήτηση τόσο για τον Απολογισμό όσο και για τον Ισολογισμό του 2003. Και ενώ σε ό,τι αφορά τη διαδικασία είναι ένα τυπικό και τεχνοκρατικό ζήτημα, για την Κυβέρνηση πιστεύουμε ότι είναι μία δύσκολη μέρα.
Ειλικρινά με την κύρωση του παρόντος Απολογισμού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, υπογράφετε ουσιαστικά σήμερα δήλωση μπροστά στον ελληνικό λαό, ότι είπατε ψέματα και για την καταγραφή, σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες, είπατε ψέματα και για τα διπλά βιβλία, είπατε ψέματα και για το δημόσιο χρέος.
Και το λέω αυτό, γιατί αρκεί κανείς να δει τις σελίδες 60 και 61 της σχετικής έκθεσης, που υπογράφει ο κ. Αλογοσκούφης. Είναι να γελά κανείς με τα γραφόμενα στη σελίδα 61, που υπογράφει, λέω, ο κύριος Υπουργός. Και διαβάζω επί λέξει: «Περί μη εμφάνισης εσόδων και δανείων για τη χρηματοδότηση εξοπλιστικών προγραμμάτων». Πώς, κύριε Αλογοσκούφη, βάζετε την υπογραφή σας ότι όλα γράφτηκαν σύμφωνα με αποδεκτό τρόπο για τις εξοπλιστικές δαπάνες ενώ άλλα λέγατε στον ελληνικό λαό και στην Εθνική Αντιπροσωπεία;
Και την ώρα που ψηφίζουμε αυτόν τον Απολογισμό, την ίδια ώρα έρχεται άλλο ένα ράπισμα από τις Βρυξέλλες στην πραγματικά δημιουργική λογιστική, που εσείς προσπαθείτε να εφαρμόσετε. Ουσιαστικά αρνείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τιτλοποίηση. Το έχει απορρίψει οριστικά για το 2006 και για το 2005 το μεταθέτει σε συνεδρίαση στις 20 του Γενάρη του 2006.
Με αυτήν την τιτλοποίηση προσπαθείτε ουσιαστικά να αντισταθμίσετε –μάταια όμως- την ασυδοσία που αφήνετε να κυριαρχήσει στην είσπραξη εσόδων, την τεράστια δηλαδή ευθύνη σας, που δημιουργεί τα μεγάλα ελλείμματα του 2004 και του 2005, τις φοροαπαλλαγές που δώσατε στους επιχειρηματίες και όχι στις επιχειρήσεις, σε αυτό που βιώνουμε όλοι σήμερα, να κλείνουν καθημερινά εργοστάσια και να απολύονται κατά εκατοντάδες οι εργαζόμενοι, το γεγονός ότι σήμερα φτάσατε να χάνετε από έσοδα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το 1,5% του Α.Ε.Π.. Και βέβαια, οι εφορίες δεν είναι τρύπιες για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους έντιμους πολίτες αυτής της χώρας.
Δύο λόγια θέλω να πω σχετικά με τον Απολογισμό. Άλλοι συνάδελφοί μου ανέπτυξαν το θέμα εξαίρετα. Θέλω να σταθώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αναφέρει ο κύριος Υπουργός στη σελίδα 59 ότι απορροφήθηκε το 94,59% του αρχικά προβλεπόμενου ποσού, ότι η υλοποίηση δηλαδή του ΠΔΕ το 2003 –ομολογεί ο κ. Αλογοσκούφης- έγινε απόλυτα ικανοποιητικά.
Αν δούμε τώρα την υλοποίηση του Π.Δ.Ε. το 2005, και συγκρίνουμε, οι δαπάνες μετά βίας έφτασαν στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλεπόταν 8,1 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, η απορρόφηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εφέτος θα κινηθεί κοντά στο 50% του στόχου σας. Πώς σχολιάζετε, αλήθεια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τη φετινή εξέλιξη αυτού του Προγράμματος; Είναι ικανοποιητική; Ολίγον ικανοποιητική ή καθόλου ικανοποιητική;
Για την ανεργία, όσα μαγειρέματα και αν κάνετε, μέσα από το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και μέσα από αυτήν την ανυπαρξία ανάπτυξης, βλέπουμε καθημερινά να διογκώνεται η ανεργία και να χτυπάει εφιαλτικά την πόρτα του κάθε εργαζόμενου σε αυτόν τον τόπο. Αν δει δε κανείς το προσχέδιο του προϋπολογισμού που καταθέσατε για το 2006 –όσο υπάρχει, γιατί είναι πολύ πιθανό πάλι να το αλλάξετε- παγώνει κυριολεκτικά, βλέποντας με ποια μελανά, θα έλεγα, στοιχεία περιγράφεται το μέλλον αυτού του τόπου.
Έχετε όμως αντιφάσεις. Με δεδομένο ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα κλείσει στο 3,1%, σύμφωνα με την έκθεση του Κ.Ε.Π.Ε., πώς προβλέπετε ρυθμό ανάπτυξης 3,8% το 2006, με κάμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και μείωση των δημοσίων επενδύσεων;
Και από την άλλη μεριά, μόνο μια τρελή φαντασία θα μπορέσει να δικαιολογήσει ότι την ώρα που βλέπετε εσείς ανάπτυξη του 3,8%, βλέπετε πληθωρισμό μόλις στα επίπεδα του 3,2%. Πώς θα αυξήσετε, τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. κατά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ; Από φορολογικούς ελέγχους, που σας απέφεραν το σημερινό αποτέλεσμα στα έσοδα;
Στην έκθεση του Κ.Ε.Π.Ε., έκθεση-κόλαφο, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ένα άλλο πολύ αρνητικό εύρημα, το γεγονός ότι η καταναλωτική ζήτηση βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2001. Το χειρότερο; Βλέπει για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας πως θα εξαρτηθούν από την ιδιωτική κατανάλωση, για την οποία αναγνωρίζετε ότι έχει υποχωρήσει θεαματικά.
Ο δε Υφυπουργός κ. Παπαθανασίου, εμφανώς ικανοποιημένος για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, για την πορεία του πληθωρισμού και για την πορεία της ακρίβειας, προσπάθησε με τα χαρτάκια της ταμειακής μηχανής να αποδείξει στον ελληνικό λαό, που βογκά από την ακρίβεια, πως ακρίβεια δεν υπάρχει.
Υπερηφανεύεται επίσης η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο κ. Παπαθανασίου ότι επί των ημερών του λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού και έχει επιβάλει υψηλά πρόστιμα. Αλήθεια, αφού η Επιτροπή Ανταγωνισμού βρήκε καρτέλ στα σούπερ-μάρκετ και επέβαλε πρόστιμα, θέλω να ρωτήσω πολύ ευθέως το εξής: πότε θα εισπραχθεί αυτό το πρόστιμο, αφού η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει ακόμα ούτε έναν νομικό σύμβουλο, για να παραστεί στο δικαστήριο;
Και συγχρόνως θα πρέπει να μας πει, εάν και όποτε πληρώσουν αυτοί το πρόστιμο, θα το ανταποδώσει με κάποιο τρόπο προς όφελος του καταναλωτή και πότε;Την ώρα που αποδέχεται ότι υπήρχαν καρτέλ, πότε θα πέσουν οι τιμές, μετά από αυτά τα πρόστιμα που επέβαλε στα σούπερ-μάρκετ;
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι με την ψήφιση από τη μεριά σας του Απολογισμού του 2003 βεβαιώνετε με θράσος ότι με τα λόγια, και δυστυχώς τα έργα σας ένα στόχο είχατε: να δυσφημίσετε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., να δυσφημίσετε τις κυβερνήσεις του, που έφτιαξαν μια χώρα σύγχρονη, με τεράστιες υποδομές, μια χώρα με κύρος και από την άλλη μεριά να εξαπατήσετε του ψηφοφόρους και να υφαρπάξετε την ψήφο τους.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τα ίδια τα αποτελέσματα της πολιτικής σας στην οικονομία είναι οι σφοδρότεροι μάρτυρες κατηγορίας σας. Καθημερινά οδηγείτε την οικονομική δραστηριότητα σε ύφεση, τις επενδύσεις σε απότομη κάμψη και τα εισοδήματα σε τραγική συρρίκνωση και ροκάνισμα λόγω ακρίβειας. Είστε Κυβέρνηση απραξίας, παλινωδίας και ακρίβειας. Και καταρτίσατε έναν κατά φαντασία προϋπολογισμό, για να συγκαλύψετε μια κατά συνθήκη μη πολιτική σας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Σγουρίδης, που είναι ο τελευταίος ομιλητής από τους εγγεγραμμένους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε προηγουμένως από του Βήματος αυτού ότι ο Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Σηφουνάκης ενοχοποιεί την Κυβέρνηση, ενοχοποιεί την Ελλάδα με τις ερωτήσεις που κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Επειδή η πρόσφατη μνήμη είναι ασθενής, θέλω να σας θυμίσω τις ερωτήσεις που έκανε ο κ. Τρακατέλης, ενοχοποιώντας την Ελλάδα και ο κ. Χατζηδάκης. Ξέρετε σε τι αριθμό ανέρχονται; Πάνω από σαράντα πέντε.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ)
Επίσης, ακούστηκε από του Βήματος αυτού ότι δεν μπήκε ούτε ένας νέος φόρος. Ούτε ένας! Το ΦΠΑ, που από 18% έγινε 19%, που το πληρώνει ο τελευταίος καταναλωτής, δεν είναι φόρος; Δεν είναι φόρος αυτός;
Και μάλιστα η χειρότερη μορφή του φόρου, έμμεσος φόρος. Τον πληρώνουν όλοι και όχι οι έχοντες που πρέπει να πληρώσουν. Όμως, κύριοι συνάδελφοι, δράττομαι της ευκαιρίας που μου δίδει η συζήτηση αυτή επί του Απολογισμού και Ισολογισμού του 2003 να προσεγγίσω θετικά και με προτάσεις το όλο ζήτημα. Κατά βάση τι είναι ο οικονομικός Απολογισμός του κράτους; Είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίστηκε, και το άθροισμα των τροποποιήσεων που έκανε ο Υπουργός και το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Αυτές είναι. Και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία συζήτηση, καμία δεύτερη γνώμη που θα μπορούσε να προλάβει τις εξελίξεις. Λείπει λοιπόν αυτό που είναι γνωστό σε όλους μας, ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. Ερχόμαστε εκ των υστέρων και εγκρίνουμε αυτές τις τροποποιήσεις τις οποίες έχει επιφέρει στον προϋπολογισμό ένας άνθρωπος, ο Υπουργός Οικονομίας. Όπως παραδέχθηκε και στην εισηγητική έκθεση ο Υπουργός και ο κ. Δούκας, ο προϋπολογισμός κλειδώνει και δεν υπάρχει κοινοβουλευτική διαδικασία ξεκλειδώματος. Συνεπώς η συζήτηση επί του Απολογισμού είναι ακαδημαϊκή και γίνεται υπό μορφή μνημόσυνου. Μνημόσυνο κάνουμε. Τι νόημα έχει ο έλεγχος μετά από ενάμιση χρόνο; Μόνο και μόνο, για να δίνει τροφή για κομματική εκμετάλλευση και κομματικές αντιπαραθέσεις;
Δεν θα μπω στον πειρασμό, κύριοι συνάδελφοι, να πω κάτι από αυτά που εσείς είπατε από του Βήματος αυτού περί των δανείων. Μήπως εσείς δεν παίρνετε δάνεια τώρα; Η Κυβέρνηση δεν παίρνει δάνεια;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που είναι σωστό είναι τα δάνεια. Τα άλλα είναι ψέματα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Τις καταναλωτικές δαπάνες τις οποίες αναφέρατε μήπως δεν τις αλλάζετε; Ή ότι υπάρχει χάος ανάμεσα σ’ αυτά που λέγατε για τον προϋπολογισμό του 2003 και σ’ αυτά που έρχεστε τώρα και λέτε ευγενικά: “Είμαστε υποχρεωμένοι να τον ψηφίσουμε”. Χάσμα ανάμεσα σ’ αυτά που καταγγέλλατε για εικονική οικονομική πραγματικότητα και σ’ αυτό που συμβαίνει σήμερα.
Εγώ όμως, κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε, να δώσει στη Βουλή τη δυνατότητα η οποιαδήποτε αλλαγή του προϋπολογισμού να περνά από την Ειδική Επιτροπή της Βουλής. Αυτό θα προσδώσει περισσότερη διαφάνεια, θα προσδώσει συλλογικότητα στις αποφάσεις της Κυβέρνησης, θα προσδώσει κύρος στη Βουλή, αλλά θα αναβαθμίσει και το ρόλο του Βουλευτή. Η οποιαδήποτε Κυβέρνηση δεν έχει να φοβάται τίποτε μια και η πλειοψηφία πάντα τηρείται και στις επιτροπές, είτε είναι ειδικές επιτροπές είτε μόνιμες Διαρκείς Επιτροπές. Πάντα η πλειοψηφία τηρείται.
Συνεπώς μπορεί να γίνει, αλλά θα έχει υποχρέωση η Κυβέρνηση να αιτιολογήσει ενώπιον και των δικών της Βουλευτών τις οποιεσδήποτε αποφάσεις της και πιθανόν να μπορούν να προληφθούν αυθαιρεσίες Υπουργών. Υπουργοί δεν ευνοούν τους νομούς τους; Θα το θέλατε αυτό εσείς οι υπόλοιποι, κύριοι συνάδελφοι; Καταφανέστατα κάποιοι Υπουργοί ευνοούν τις εκλογικές τους περιφέρειες.
Επισημαίνω ότι τελευταία είχαμε το πρόβλημα της απογραφής. Επιδιώχθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να γίνει η απογραφή η οποία, όπως αποδείχτηκε, ήταν άστοχη και αψυχολόγητη κίνηση, που είχε σαν στόχο μόνο να ενοχοποιήσει την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Όμως τι έκανε; Έβαλε υπό επιτήρηση την εθνική οικονομία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα οι οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, η απόσυρση του προσχεδίου ή η οποιαδήποτε που δεν γινόταν παλαιότερα, είναι απόρροια του ότι μπήκαμε υπό επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πάγωσε την ανάπτυξη και την οικονομία. Σήμερα η οικονομία δεν κινείται. Το χρήμα γεννάει, όταν γυρνάει. Από τη στιγμή που δεν γυρνάει το χρήμα, δεν γεννάει, δεν προσδίδει τίποτα.
Δεν θα υπήρχε, όμως, θέμα απογραφής, κύριοι συνάδελφοι –και γι’ αυτό το φέρνω ως παράδειγμα- αν όλες οι αλλαγές του προϋπολογισμού περνούσαν μέσα από τη Βουλή, όταν εκ των προτέρων επιλεγόταν το σύστημα με οποιαδήποτε διαλεκτική υπήρχε από τη Βουλή για τις οποιεσδήποτε καταγραφές.
Εσείς όμως δεν ενδιαφέρεστε για τη διαφάνεια και δεν υιοθετείτε μία τέτοια πρόταση, γιατί σας συμφέρει να χρησιμοποιείτε τις αδυναμίες του συστήματος για ίδιον όφελος. Πώς είναι δυνατόν ο κ. Παυλόπουλος να πληρώνει τους αρεστούς δημάρχους της Ν.Δ. και να τους προικίζει με κονδύλια, ενώ τους άλλους που θεωρεί ότι είναι πράσινοι, δεν τους δίνει ούτε φράγκο; Από πού βρίσκει και τα δίνει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πού έγινε αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Αν υπήρχε μία τέτοια αλλαγή και έλεγχος στον προϋπολογισμό, θα μπορούσε να το κάνει; Δεν θα μπορούσε.
Αν σας ενδιαφέρει, λοιπόν, η διαφάνεια αφήστε τις μεγαλοστομίες και αγκαλιάστε την ωριμότητα που δείχνει η Αντιπολίτευση. Σήμερα η Αντιπολίτευση προτείνει για τη διαφάνεια να υπάρξει νομοθετική και δημοσιονομική διαφάνεια η οποία περνά μέσα από τη Βουλή. Ιδού η Ρόδος! Αδράξτε την ευκαιρία. Αλλιώς λέτε μεγάλα λόγια, δεν θέλετε τη διαφάνεια, αλλά χρησιμοποιείτε την μεγαλοστομία, για να περνάτε αυτά τα οποία θέλετε εσείς.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση με θέμα «30 Χρόνια από το Σύνταγμα του 1975» καθώς και στους λοιπούς χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα εννέα μαθητές και μαθήτριες και δύο συνοδοί-καθηγητές από το Πελλοπείο Λύκειο Ηλίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κ. Σγουρίδης αναφερόμενος στον κ. Σιφουνάκη. Και επειδή αυτό απετέλεσε και λόγο και κατά την προ ημερησίας συζήτησης εδώ στη Βουλή λόγο και από τον Πρωθυπουργό της χώρας, θα ήθελα να πω το εξής. Ο κ. Σγουρίδης είπε ότι, ο κ. Σηφουνάκης έκανε ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω κ. Σγουρίδη ότι δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι κυκλοφόρησε επιστολή και όχι ερώτηση και παρακαλώ πολύ, αν έχει γίνει ερώτηση, να την καταθέσετε και εσείς στη Βουλή, γιατί δημοσιεύτηκε στον Τύπο, ότι πρόκειται περί επιστολής την οποία διακινούσε σε όλα τα γραφεία. Αν έχετε την ερώτηση, να την καταθέσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ: Οι ερωτήσεις που έκαναν οι Βουλευτές δεν κυκλοφορούν από γραφεία σε γραφεία; Το ίδιο πράγμα είναι. Ερώτηση και επιστολή είναι το ίδιο πράγμα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα ότι κυκλοφόρησε επιστολή και όχι ερώτηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είπα ξεκάθαρα. Και είπα ότι η επιστολή διεκινείτo στους διαδρόμους και ήταν κατασυκοφαντική για τη χώρα μας. Και οφείλετε και ως κόμμα να πάρετε θέση.
Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας κανείς τους συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναρωτιέται ειλικρινά πόσες δυνατότητες μπορεί να έχουν οι αριθμοί, διότι εγώ ομολογουμένως δεν κατάλαβα ποτέ, πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι περίφημοι αριθμοί. Θα πω όμως μία κουβέντα πάρα πολύ απλή, κύριοι συνάδελφοι. Οι αριθμοί είναι ξεροκέφαλοι. Και το λέω αυτό, γιατί ένα και μόνο νόημα έχουν. Λένε την αλήθεια. Τώρα εσείς δεν θέλετε να τη δείτε, δεν θέλετε να τη διαβάσετε. Είναι δικό σας θέμα. Θα περίμενε όμως κανείς, τουλάχιστον σήμερα που συζητάμε τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του προϋπολογισμού του 2003, να τον υπερασπιστείτε. Και οφείλετε να τον υπερασπιστείτε να δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο προϋπολογισμός αυτός ήταν καθαρά προεκλογικός που συνέταξε και εκτέλεσε η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις του και στις προβλέψεις του, με αποτέλεσμα να βγει ελλειμματικός.
Πέραν του ότι ο ελληνικός λαός κατάλαβε την αξία του, και σας καταψήφισε στις 7 του Μάρτη, οφείλετε τουλάχιστον να μας πείτε και εσείς για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι τρομακτικές υστερήσεις εσόδων από την μια πλευρά και οι υπερβάσεις δαπανών από την άλλη.
Επειδή πράγματι καμιά φορά λέγονται πολλές κουβέντες, ελέχθη απ’ αυτό το Βήμα ότι δεν πρόκειται να μειώσουμε το έλλειμμα κάτω από το 3%. Ερωτώ τους συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Αποδέχεσθε ότι το έλλειμμα είναι πάνω από 3%; Δεν έχει σημασία αν είναι 6% ή 6,6%. Σημασία έχει ότι με την απογραφή, όπου δεν αμφισβητείτε το αποτέλεσμα, αλλά αμφισβητείτε τη διαδικασία, πιστεύετε πράγματι ότι το έλλειμμα είναι πάνω από 3% και γι’ αυτό εκφράζετε άλλωστε και μύχιες ελπίδες ότι δεν πρόκειται να μειωθεί. Είτε απαντήσετε αρνητικά είτε θετικά, έχει ήδη καταγραφεί πως πιστεύετε πλέον ότι το έλλειμμα δεν είναι αυτό το οποίο εμφανιζόταν στον προϋπολογισμό σας.
Διερωτώνται οι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εδώ, πότε είχε δίκιο ο Υπουργός, το 2002 ή το 2003; Πρώτον, κάνετε το ατόπημα και διαβάσατε και αποσπάσματα από την εισηγητική έκθεση του Απολογισμού και Ισολογισμού, αλλά δεν τα διαβάζετε όλα. Διαβάζετε εκείνα που σας συμφέρουν από τη μία μεριά.
Δεύτερον, κύριοι συνάδελφοι, αυτή η εισηγητική έκθεση έχει γραφτεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και παρουσιάζεται αυτούσια στο κείμενο και στο τέλος, στις δύο τελευταίες σελίδες, ο Υπουργός κάνει τις παρατηρήσεις του. Κατά συνέπεια δεν μπορείτε να αποδίδετε όποιες διατυπώσεις έχουν γίνει από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά ως οικονομολόγος, αισθάνομαι μία αδυναμία να κατανοήσω πολλές φορές ορισμένα πράγματα που λέγονται και γίνονται. Το λέω αυτό διότι στεκόμαστε πολύ στο έλλειμμα και δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα τι είναι έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης και έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης.
Δυστυχώς αν μελετήσουμε τους προϋπολογισμούς της χώρας μας, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, θα δείτε ότι το έλλειμμα αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ταμιακό έλλειμμα, καμία σχέση με πραγματικό έλλειμμα, διότι συνήθως τα έσοδα του κράτους προϋπολογίζονται όχι βάσει της φοροδοτικής ικανότητας της οικονομίας, αλλά βάσει των αναγκών και των λειτουργιών των υπηρεσιών. Πρώτα, δηλαδή, προϋπολογίζονται οι δαπάνες που απαιτούνται σ’ ένα ημερολογιακό έτος για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών ενός κράτους και των υπηρεσιών του, και μετά προϋπολογίζονται τα έσοδα. Κατά συνέπεια το έλλειμμα κατά τη δική μου τουλάχιστον οικονομική σκέψη, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και ουδέποτε απεικονίζεται στους Απολογισμούς απόλυτα και σωστά.
Εκείνο που έχει σημασία σ’ έναν Απολογισμό είναι ένα και μοναδικό και αυτό είναι ο δανεισμός, γιατί ο δανεισμός, είτε είναι εσωτερικός, είτε είναι εξωτερικός, είναι ένα οικονομικό μέγεθος που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Κατά συνέπεια το δημόσιο χρέος της χώρας, είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει, τουλάχιστον εμάς τους πολιτικούς, να μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι βρίσκεται σ’ ένα τέτοιο τρομακτικό ύψος, το οποίο εγκυμονεί κινδύνους, αν θέλετε, για τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας μας.
Βεβαίως, ο κ. Μάνος μιλώντας χθες στο Κοινοβούλιο αναφέρθηκε σ’ ένα νούμερο και είπε: «Ποιο είναι το δημόσιο χρέος; Είναι 164, είναι 167 ή είναι 171»; Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Με τον Απολογισμό του 2003 είναι 164 δις ευρώ, όμως με τα στοιχεία, αν προσθέσουμε και τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δηλαδή του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, αν προσθέσουμε ακόμα και τις εγγυήσεις του δημοσίου, που κι αυτές προέρχονται από δάνεια, τότε ασφαλώς το Δημόσιο χρέος είναι υπερβολικό. Αυτό το δημόσιο χρέος της χώρας, είναι εκείνο που θα πρέπει κάθε φορά να λαμβάνεται υπ’ όψιν, προκειμένου ένας προϋπολογισμός, ένας Απολογισμός, ένας Ισολογισμός και να εκτιμάται από την κάθε κυβέρνηση και όχι το λογιστικό έλλειμμα, γιατί όπως έχω πει αυτό είναι συνάρτηση των αναγκών και όχι συνάρτηση των εσόδων.
Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά στο περίφημο θέμα της μείωσης των φορολογικών εσόδων, ο κ. Παπαντωνίου που μίλησε πριν από λίγο στο Κοινοβούλιο, δεν έκανε τίποτε άλλο από το να σταματήσει στο 2000. Θυμάται από το 1994 έως το 2000. Εγώ ερωτώ: Το 2001 δεν υπήρχαν προϋπολογισμοί, το 2002, το 2003, το 2004; Δηλαδή όσα χρόνια ήταν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκείνο το χρονικό διάστημα υπερασπίζεται. Το άλλο, λες και είναι άλλο ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Δε φτάνει αυτό, αλλά με αυταρέσκεια –μπορώ να πω- ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι υπήρχε αύξηση των φορολογικών εσόδων και μάλιστα είπε και νούμερα.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πράγματι υπήρχε αύξηση φορολογικών εσόδων, όμως αυτή η αύξηση οφείλεται σε σειρά φορολογικών νόμων που επέβαλαν σωρευτική φορολογία. Μπορώ να καταθέσω επισήμως ότι, από το 1999 έως το 2003 η φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων ανέβηκε κατακόρυφα και για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα- κατά 127,41%. Αυτά είναι τα στοιχεία για τον κ. Παπαντωνίου, ο οποίος υπεραμύνεται ότι εν πάση περιπτώσει τα φορολογικά έσοδα πήγαν καλά.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω και κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κατατεθεί. Λέγεται εδώ, ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ικανοποιήθηκε σε μέγιστο βαθμό στο 98,4%. Αποκρύπτετε όμως ότι τα έσοδα τα οποία είχαν προϋπολογιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ενωμένη Ευρώπη, τα οποία ήταν ύψους 4,10 όχι μόνο δεν ήλθαν ποτέ στην Ελλάδα, αλλά αντί για 4,10 που είχαν υπολογιστεί, ήλθε μόνο το 1,6. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να λέμε ότι ικανοποιήθηκε στο σύνολό του, διότι όλα τα ποσά είναι από δάνεια εσωτερικού και εξωτερικού.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε μισό λεπτό.
Για τον κ. Φωτιάδη που διετέλεσε και Υφυπουργός Οικονομικών, ειλικρινά εκπλήσσομαι για το πώς διαβάζει τους λογαριασμούς που αποτυπώνονται στον Ισολογισμό του κράτους, διότι το ποσό των 17.000.000.000 ευρώ όπως ακριβώς το διάβασε είναι ένα λογιστικό περίσσευμα. Το λέω αυτό διότι αφορά προμέτοχα και τιτλοποιήσεις. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έκανε τις τιτλοποιήσεις, αλλά τιτλοποιούσε το μέλλον, ενώ εμείς τιτλοποιούμε βεβαιωμένα έσοδα τα οποία είναι ανείσπρακτα για οποιονδήποτε λόγο. Αφορά επίσης μη έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων.
Κατά συνέπεια, δεν είναι πραγματικό το ποσό, δεν αφορά ταμειακό περίσσευμα, δηλαδή ν’ ανοίξεις το συρτάρι και να βρεις 17.000.000.000 ευρώ, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Φωτιάδης, αλλά είναι καθαρά μία λογιστική απεικόνιση και τίποτα περισσότερο. Αν έκανε και τον κόπο να διαβάσει παραπάνω το λογαριασμό που αναφέρεται στο ενεργητικό Δημόσιο Ταμείο, τότε θα έβλεπε πραγματικά πιο κάτω, άλλο λογαριασμό που αφορά το παθητικό Δημόσιο Ταμείο, όπου αυτομάτως αυτό το πλεόνασμα, κατά την κρίση του κ. Φωτιάδη, των 17.000.000.000, μετατρέπεται σε έλλειμμα 10.000.000.000. Είναι γραμμένα στον Ισολογισμό.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, αλλά πριν κλείσω θα μιλήσω λίγο για την εισοδηματική πολιτική, διότι εδώ πραγματικά, όπως διαβάζονται οι αριθμοί από τους συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εμένα προσωπικά με στενοχωρεί διότι υπάρχει μία σκληρή πραγματικότητα. Τη βιώνει ο Έλληνας πολίτης καθημερινά, παρά ταύτα, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να παραποιούμε αυτάρεσκα τους αριθμούς για να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας. Θα έλεγα, ότι θα ήταν καλύτερο να γίνεται μία μεγαλύτερη αυτοκριτική από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., παρά να παραμένουν αθεράπευτα αμετανόητοι. Ξεκινώντας από τον κ. Σημίτη που διετέλεσε Πρωθυπουργός με το βιβλίο το οποίο δημοσίευσε, χρειάζεται και λίγη αυτοκριτική.
Το 1998: ο δείκτης τιμών καταναλωτή 4,8%, πληθωρισμός 4,5%, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις 2,5%, έλλειμμα αγοραστικής δύναμης 2,3%. 1999: 2,6% ο δείκτης τιμών, 3,10% ο πληθωρισμός, 2% οι αυξήσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Από το 2000 και μέχρι το 2003 σε καμία χρονιά δε δόθηκαν αυξήσεις παραπάνω από 2 έως 2,5%, παρ’ ότι ο πληθωρισμός και το 2003 ήταν 3,6%.
Κατά συνέπεια δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο σήμερα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. βγαίνει και λέει: «Δώσαμε αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις και ασφαλώς τα χρόνια εκείνα ήταν καλύτερα από τα τωρινά». Δυστυχώς οι προϋπολογισμοί καταδεικνύουν κατά πόσο οι μισθωτοί περνούσαν καλύτερα τότε ή σήμερα, καίτοι υπάρχει μία σκληρή πραγματικότητα, και είναι επιβεβλημένη υποχρέωση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να δει με κατανόηση τους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Κωστόπουλο.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Μακρυπίδης, με την αγόρευση του οποίου ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα προηγουμένως το συνάδελφο της Πλειοψηφίας ο οποίος άνοιξε θέματα, ενώ θα έπρεπε σήμερα να κλείνουμε θέματα, μιας και κλείνει και η συζήτηση. Θα δώσω πολύ σύντομα μία απάντηση στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη φορολογική πολιτική του χθες και του σήμερα.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 1993-2003 η σχέση άμεσης και έμμεσης φορολογίας από 70-30 έχει βελτιωθεί σε 60-40. Και γνωρίζουμε όλοι ότι η έμμεση φορολογία είναι η πιο σκληρή, η πιο αντιλαϊκή φορολογική πολιτική που μπορεί να ακολουθήσει μία κυβέρνηση.
Σχετικά με τα θέματα που θίξατε όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, θα ήθελα να σας πω ότι τη δεκαετία 1993-2003 η αύξηση του Φ.Π.Α. κυμάνθηκε γύρω στο 11% με 12% κατά μέσο όρο. Κάθε χρόνο είχαμε φορολογικά έσοδα παραπάνω απ’ ό,τι το συνολικό ύψος γενικά των εσόδων. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν της μεγάλης αύξησης που υπήρχε όσον αφορά την παραγωγική δραστηριότητα, αλλά και του περιορισμού της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής.
Για να γίνουν κατανοητά, θα επικαλεστώ αυτά που αναφέρετε εσείς στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο, για το 2006, όσον αφορά την πορεία και τα στοιχεία που δώσατε το εννιάμηνο του 2005. Η πορεία εσόδων από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας το πρώτο εννιάμηνο είναι μόλις 1%.
Και μπαίνει το ερώτημα: Γιατί έχουμε αυτήν την τραγική μείωση των εσόδων και μάλιστα στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, στο φόρο που έχει εισπραθχεί από τον πωλητή, έχει καταβληθεί από τον καταναλωτή και δεν έχει αποδοθεί.
Δεν μιλάμε πλέον για φοροδιαφυγή. Μιλάμε για φοροκλοπή. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε επί είκοσι μήνες, που έχει αφήσει ασύδοτη την αγορά όσον αφορά τη φορολογική πολιτική, όσον αφορά τους ελέγχους. Κι έχουμε έξαρση και της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής και του λαθρεμπορίου. Κλείσατε το μάτι προεκλογικά στους φοροφυγάδες, γιατί όντως οι φοροφυγάδες ψηφίζουν, η φοροδιαφυγή δεν ψηφίζει. Και ενώ φραστικά λέγατε ότι θα πατάξετε τη φοροδιαφυγή, κλείσατε το μάτι στους φοροφυγάδες, που όμως ταυτίζονται... Και να τα αποτελέσματα σήμερα της μείωσης των εσόδων από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
Και δεν είναι η ώρα να μπούμε στη γενικότερη φορολογική πολιτική, που έχετε ακολουθήσει, όσον αφορά τον επαναπατρισμό του μαύρου χρήματος, όσον αφορά την αποποινικοποίηση των ληπτών, εικονικών και πλαστών τιμολογίων, γενικά για το διάτρητο φορολογικό σύστημα και για τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Θα ήθελα, όμως, να απαντήσω και στο θέμα που θίξατε σχετικά με την παρατήρηση που έγινε προς συνάδελφο του ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Είπατε ότι κάναμε χρήση αποσπασματικών αναφορών που έχει κάνει ο κ. Αλογοσκούφης. Μα, είτε η έκθεση - διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε η έκθεση του κ. Αλογοσκούφη στο δια ταύτα λένε ότι η διαχείριση των οικονομικών δεδομένων, των οικονομικών πράξεων για το έτος 2003 ήταν νόμιμες και νομότυπες. Και για όποιες έχουν κάποιες ενστάσεις, ο κ. Αλογοσκούφης απαντάει. Απαντάει και δικαιολογεί τα όσα συνέβησαν σχετικά με τη διαχείριση του 2003.
Και μπαίνει το ερώτημα: Ο κ. Αλογοσκούφης και ο κ. Καραμανλής το 2003 που καταψήφισαν τον προϋπολογισμό τότε, τον καταψήφισαν, κατά τη γνώμη μου, για τους απλούς λόγους: Από υποχρέωση αντιπολιτευτική και ενδεχόμενα από άγνοια προϋπολογισμών. Και το από υποχρέωση αντιπολιτευτική δικαιολογείται εν μέρει. Η άγνοια, όμως, δεν έχει να κάνει με αδυναμίες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με τη διαχείριση της οικονομικής πολιτικής που ανέλαβε ως Κυβέρνηση πλέον να εφαρμόσει δύο χρόνια τώρα. Και αυτά πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Διότι αν υπήρχε άγνοια όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα και τη διαχείριση ενός προϋπολογισμού, μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό έχει ευθύνες και επιπτώσεις στη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς, όμως, αυτή η άγνοια και η ανικανότητα σύνταξης, ψήφισης και πάνω απ’ όλα υλοποίησης προϋπολογισμού, ζημιώνει τη χώρα. Δημιουργεί προβλήματα και παρενέργειες στη χώρα και στο λαό.
Θα πω μόνο δύο στοιχεία όσον αφορά αυτό στο οποίο αναφέρθηκε και ο κ. Δούκας, ότι στον προϋπολογισμό παρουσιάζεται αύξηση των δαπανών. Έχουμε δηλαδή μία υπέρβαση των δαπανών το 2003. Και ο ίδιος ο κ. Αλογοσκούφης απαντάει στον κ. Δούκα ότι αυτό οφείλεται στο ότι μέσα από αυτήν την υπέρβαση των δαπανών υπήρξε μία κοινωνικότητα, χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο εξετάστηκε και στην επιτροπή. Και η κοινωνικότητα αυτών των δαπανών έχει να κάνει με επιχορήγηση των νομικών προσώπων, αλλά συγχρόνως και με εξόφληση δανείων προκειμένου να μειώσουμε το δημόσιο χρέος.
Επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το θέμα των δαπανών, σας ερωτώ: Είκοσι μήνες που είστε Κυβέρνηση τι έχει γίνει σε σχέση με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή το Μάρτη του 2004; Δέκα δισεκατομμύρια είναι η περιστολή των δαπανών, που θα κάνουμε, προκειμένου να εξοικονομήζετε χρήματα για να ασκήσετε κοινωνική πολιτική. Και ερωτώ αν είκοσι μήνες τώρα έχει γίνει έστω και κατά ένα ευρώ περικοπή των δαπανών.
Αντίθετα, διαπιστώνουμε με μεγάλη μας λύπη ότι στον μόνο αξιόπιστο και ειλικρινή προϋπολογισμό που συνέταξε η Νέα Δημοκρατία και υλοποιεί, έχουμε στο εννιάμηνο του 2005 υπέρβαση των όσων προέβλεπε στο σκέλος των δαπανών. Ενώ προέβλεπε περίπου 4,5%, έχουμε 6% υπέρβαση των δαπανών και μέχρι το τέλος του έτους θα ξεπεράσει ακόμα περισσότερο το στόχο.
Δεν θα αναφερθώ στη μεγάλη συζήτηση που είχε γίνει και προεκλογικά όσον αφορά τους ειδικούς (κρυφούς) λογαριασμούς. Όλοι ήταν γνωστοί από το 2003 όταν για πρώτη φορά συνεδρίασε η Ειδική Επιτροπή και ζητήθηκαν όλοι οι ειδικοί λογαριασμοί. Και ήταν σε γνώση πλέον όλων των Βουλευτών από τη στιγμή που ήρθαν οι ειδικοί λογαριασμοί στην Επιτροπή.
Και ερωτώ: Αυτοί οι περιβόητοι ειδικοί (κρυφοί) λογαριασμοί γιατί εδώ και είκοσι μήνες δεν έχουν καταργηθεί; Αν έχει καταργηθεί έστω και ένας, να μας το πείτε. Αντίθετα, υπάρχουν λογαριασμοί οι οποίοι έχουν ενισχυθεί, όσον αφορά τη διεύρυνση των πόρων. Και φυσικά μέσα από εκεί διογκώνονται οι επιχορηγήσεις σε ημέτερους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν προσωπικές και κομματικές ανάγκες.
Θα ήθελα, όμως, κύριε Πρόεδρε, για δύο λεπτά και μόνο να αναφερθώ στο θέμα των αμυντικών δαπανών, στα εξοπλιστικά προγράμματα.
Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Έχει γίνει και προεκλογικά και μετεκλογικά με την περιβόητη δημοσιονομική απογραφή, όσον αφορά την απεικόνιση των δαπανών των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Σήμερα, όμως, θα ήθελα να αναφερθώ σ’ ένα, κατά τη γνώμη μου, μείζον πολιτ