ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1483 συνεδριάσεις | Σελίδα 145 από 149
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, ΣΤ΄ (23/7/2010)
23/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΣΤ΄
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, Δ΄ (22/7/2010 πρωϊ)
22/07/2010 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Δ΄
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, Ε΄ (22/7/2010 απόγευμα)
22/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Ε'
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, B΄ (21/7/2010 πρωΐ )
21/07/2010 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Β'
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, Γ΄ (21/7/2010 απόγευμα)
21/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Γ'
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, Α' (20/7/2010)
20/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Α'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΗ' (16/07/2010)
16/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΗ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΖ' (15/7/2010 )
15/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΕ (14/7/2010, πρωί, α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΕ 14/7/2010, πρωί, β' μέρος)
14/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΣΤ' (14/7/2010, απόγευμα)
14/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΣΤ'
Εγγραφές: 1441 - 1450 από 1483 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα