Οργάνωση & Λειτουργία : Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης : Έντυπα Πόθεν Έσχες

Έντυπα Πόθεν Έσχες

Έντυπα Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο 10:00 έως 13:30) στην
Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
Βασιλίσσης Σοφίας 11
4ος Όροφος γρ. 414
10671 Αθήνα
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων