ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Ημερομηνία - Ώρα
13/07/2010 11:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (2η συνεδρίαση) Εισηγητές: Δημήτριος Λιντζέρης και Μαργαρίτης Τζίμας

Νομοσχέδιο: Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη

A.A. 2η συνεδρίαση